Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Không ai nắm tay thâu ngày đến tối

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:27
Không ai nắm tay thâu ngày đến tối.

Chẳng ai nắm tay đến tối chẳng ai gối tay đến sáng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:26
Chẳng ai nắm tay đến tối, chẳng ai gối tay đến sáng.
Loading...
Google Facebook
scroll top