Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Cái áo không làm nên thầy tu

Biết Tuốt - Thứ 5, ngày 19/04/2018 12:39:43
Cái áo không làm nên thầy tu: Dáng vẻ bên ngoài không nói lên được con người thật

Trẻ em như búp trên cành, Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan

Sri Dương - Thứ 5, ngày 19/04/2018 12:36:59
Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan

Bụt ở trên tòa, gà nào dám mổ mắt

Biết Tuốt - Thứ 5, ngày 19/04/2018 12:36:16
Bụt ở trên tòa, gà nào dám mổ mắt: Ý nghĩa: Nếu người trên có tư cách lớn, người dưới sẽ không dám khinh nhờn

Vô doan xấu phước, lấy thằng chồng trước khật khùng, Lấy thằng chồng sau khôn quỉ, nó đào trùng nó ăn

Văn Học Dân Gian - Thứ 4, ngày 11/04/2018 22:44:33
Vô doan xấu phước, lấy thằng chồng trước khật khùng
Lấy thằng chồng sau khôn quỉ, nó đào trùng nó ăn

Con ăn cho no, con ngủ cho no, Ngày sau con lớn, con bò như bố con kia

Văn Học Dân Gian - Thứ 4, ngày 11/04/2018 22:41:17
Con ăn cho no, con ngủ cho no
Ngày sau con lớn, con bò như bố con kia.

Lấy anh không đói chẳng no, Bảy ngày một bữa kéo giò chẳng lên

Văn Học Dân Gian - Thứ 4, ngày 11/04/2018 22:39:38
Lấy anh không đói chẳng no
Bảy ngày một bữa kéo giò chẳng lên

Vái trời cưới được cô Năm, Làm chay bảy ngọ, mười lăm ông thầy

Văn Học Dân Gian - Thứ 4, ngày 11/04/2018 22:35:33
Vái trời cưới được cô Năm
Làm chay bảy ngọ, mười lăm ông thầy

Cung đàn chơi trộm con đồng, Bà về bà tấu đức ông cho mày, Đã trót thì bà cũng tha, Để thì tội ít, rút ra tội nhiều

Văn Học Dân Gian - Thứ 4, ngày 11/04/2018 22:35:22
Cung đàn chơi trộm con đồng
Bà về bà tấu đức ông cho mày
Đã trót thì bà cũng tha
Để thì tội ít, rút ra tội nhiều

Đi tu Phật bắt ăn chay, Thịt chó ăn được, thịt cầy thì không

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:13:03
Đi tu Phật bắt ăn chay
Thịt chó ăn được, thịt cầy thì không

Hôm nay mười bốn, mai rằm, Ai muốn ăn oản thì nằm với sư

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:13:00
Hôm nay mười bốn, mai rằm
Ai muốn ăn oản thì nằm với sư

Chồng thấp mà lấy vợ cao, Như đôi đũa lệch, so sao cho bằng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:56
Chồng thấp mà lấy vợ cao
Như đôi đũa lệch, so sao cho bằng

Bao giờ cạn lạch Đồng Nai, Nát chùa Thiên Mụ mới sai lời nguyền

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:53
Bao giờ cạn lạch Đồng Nai
Nát chùa Thiên Mụ mới sai lời nguyền

Nhất trong là nước giếng Hồi, Nhất béo nhì bùi là cá rô câu

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:49
Nhất trong là nước giếng Hồi
Nhất béo nhì bùi là cá rô câu

Chàng về Vạn, Vạc chàng ơi, Con chàng bỏ đói ai nuôi cho chàng?

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:45
Chàng về Vạn, Vạc chàng ơi
Con chàng bỏ đói ai nuôi cho chàng?

Ru em em théc cho muồi, Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu, Mua vôi chợ Quán chợ Cầu, Mua cau Nam Phổ mua trầu chợ Dinh

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:43
Ru em em théc cho muồi
Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu
Mua vôi chợ Quán chợ Cầu
Mua cau Nam Phổ mua trầu chợ Dinh
Chợ Dinh bán áo con trai
Triều Sơn bán nón, Mậu Tài bán kim

Chẳng vui cũng thể hội Thầy, Chẳng trong cũng thể hồ Tây xứ Đoài

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:36
Chẳng vui cũng thể hội Thầy
Chẳng trong cũng thể hồ Tây xứ Đoài

Giàu thì dãi vải tháng ba, Khó khăn mua vải hồ la tháng mười

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:32
Giàu thì dãi vải tháng ba
Khó khăn mua vải hồ la tháng mười

Chẳng thanh cũng thể hoa mai, Chẳng lịch cũng thể con người Thượng Kinh, Chẳng chua cũng thể là chanh, Chẳng ngọt cũng thể cam sành chín cây

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:28
Chẳng thanh cũng thể hoa mai
Chẳng lịch cũng thể con người Thượng Kinh
Chẳng chua cũng thể là chanh
Chẳng ngọt cũng thể cam sành chín cây

Dù ai xấu xí như ma, Tắm nước Đồng Lẫm cũng ra con người

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:24
Dù ai xấu xí như ma
Tắm nước Đồng Lẫm cũng ra con người

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, Năm canh chầy thức đủ vừa năm

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:22
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chầy thức đủ vừa năm

Chi chi chành chành, Cái đanh thổi lửa, Con ngựa đứt cương, Ba vương ngụ đế

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:19
Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa đứt cương
Ba vương ngụ đế
Chấp chế thượng hạ
Ba chạ đi tìm
Ú tim bắt ập.

Cái cò đi đón cơn mưa, Tối tăm mù mịt ai đưa cò về, Cò về thăm quán cùng quê, Thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:17
Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về
Cò về thăm quán cùng quê
Thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh.

Con cò mà đi ăn đêm, Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao, Ông ơi, ông vớt tôi nao, Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:14
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi, ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con

Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:12
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Công cha như núi ngất trời, Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông, Núi cao biển rộng mênh mông, Công cha nghĩa mẹ ghi lòng con ơi

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:09
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Công cha nghĩa mẹ ghi lòng con ơi

Ba cô đội gạo lên chùa, Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư, Sư về sư ốm tương tư, Ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:07
Ba cô đội gạo lên chùa,
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư.
Sư về sư ốm tương tư,
Ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu.
Ai làm cho dạ sư sầu,
Cho ruột sư héo như bầu đứt dây.

Cái cò cái vạc cái nông, Ba con cùng béo vặt lông con nào, Vặt lông con cốc cho tao, Tao nấu tao nướng tao xào tao ăn

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:05
Cái cò cái vạc cái nông
Ba con cùng béo vặt lông con nào
Vặt lông con cốc cho tao
Tao nấu tao nướng tao xào tao ăn

Bồng bồng cõng chồng đi chơi, Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng, Chị em ơi cho tôi mượn cái gàu sòng, Để tôi tát nước vớt chồng tôi lên

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:02
Bồng bồng cõng chồng đi chơi
Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng
Chị em ơi cho tôi mượn cái gàu sòng
Để tôi tát nước vớt chồng tôi lên

Cái cò mày mò cái trai, U ơi đi lấy vợ hai cho thầy, Có lấy thì lấy vợ gầy, Chớ lấy vợ béo nó đánh chết cả thầy lẫn u

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:00
Cái cò mày mò cái trai
U ơi đi lấy vợ hai cho thầy
Có lấy thì lấy vợ gầy
Chớ lấy vợ béo nó đánh chết cả thầy lẫn u

Nhớ ai, em những khóc thầm, Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa, Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:11:58
Nhớ ai, em những khóc thầm
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai
Loading...
Google Facebook
scroll top