Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Có 3 phích nước, phích 1 chứa 300 gam nước ở nhiệt độ t1 = 40 độ C, phích 2 chứa nước ở nhiệt độ t2 = 80 độ C, phích 3 chứa nước ở nhiệt độ t3 = 30 độ C (Vật lý - Lớp 9)

duong tran
Thứ 7, ngày 24/06/2017 15:08:01
Có 3 phích nước . phích 1 chứa 300 gam nước ở nhiệt độ t1 = 40'C. phích 2 chứa nước ở nhiệt độ t2 = 80'C, phích 3 chứa nước ở nhiệt độ t3 = 30'C. người ta rót nước từ phích 2 và phích 3 vào phích 1 sao cho lượng nước trong phích 1 tăng gấp đôi và khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ trong phích 1 là t = 50'C . tính lượng nước đã rót từ mỗi phích?

Cho đường tròn (O;R), P cố định nằm ngoài đường tròn. Vẽ tiếp tuyến PA (A là tiếp điểm) và cát tuyến PBC (không qua O, B nằm giữa P, C). Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. H' đối xứng với H qua BC. D là điểm đối xứng A qua O (Toán học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Nguyễn Phương Anh
Thứ 7, ngày 24/06/2017 15:04:34
Cho (O;R), P cố định nằm ngoài đường tròn. vẽ tiếp tuyến PA (A:tiếp điểm) và cát tuyến PBC(không qua O,B nằm giữa P,C).Gọi H là trực tâm ΔABC.H`đối xứng H qua BC.D là điểm đối xứng A qua O.CMR:
a) ABH`C nội tiếp (đã chứng minh)
b) PB.PC=PO^2-R^2(đã chứng minh)
c) O` đối xứng Oqua BC.CM:AHO`O là hình bình hành

Cho tam giác OBC vuông cân tại O. Lấy A thuộc tia đối tia OC, D thuộc tia đối tia OB sao cho OA = OD. a) Chứng minh ABCD là hình thang cân. b) Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AD, AB, BC, CD. Chứng minh MNPQ là hình vuông (Toán học - Lớp 8)

NoName.18102
Thứ 7, ngày 24/06/2017 15:01:34
1. Cho tam giác obc vuông cân tại o. Lấy a thuộc tia đối tia oc, d thuộc tia đối tia ob sao cho oa=od
a) chứng minh abcd là hình thang cân
b) gọi m, n , p, q lần lượt là trung điểm của ad, ab, bc, cd. Chứng minh mnpq là hình vuông
2. Cho hình vuông abcd. Hai đường thẳng d1 và d2 vuông góc nhau ở tâm o của hình vuông. Đường thẳng d1 cắt ab, cd ở p và q. Đường thẳng d2 cắt bc, ad ở r và s. Chứng minh:
a) tam giác aop = tam giác bor
b) op = or = os = oq
c) tứ giác prqs là hình vuông
4
546 sao / 137 đánh giá
5 sao - 93 đánh giá
4 sao - 9 đánh giá
3 sao - 3 đánh giá
2 sao - 4 đánh giá
1 sao - 28 đánh giá
Điểm 4 SAO trên tổng số 137 đánh giá
Hôm nay là ngày gì?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 18 - 24/06 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top