Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Một vật m1 = 100g trượt ko vận tốc từ đỉnh A của một máng cong AB có đỉnh A cao h = 20cm. Sau khi trượt hết mặt cong vật tiếp tục trượt trên mặt phẳng ngang một đoạn BC = 50cm thì dừng lại (hình ảnh). Cho hệ số ma sát giữa vật và sàn ngang là (muy) = 0,1. Cho g = 10m/s² (Vật lý - Lớp 10) (chưa có lời giải)

$$$
Chủ nhật, ngày 21/01/2018 21:06:10
Một vật m1 = 100g trượt ko vận tốc từ đỉnh A của một máng cong AB có đỉnh A cao h = 20cm. Sau khi trượt hết mặt cong vật tiếp tục trượt trên mặt phẳng ngang một đoạn BC = 50cm thì dừng lại (hình ảnh). Cho hệ số ma sát giữa vật và sàn ngang là (muy) = 0,1. Cho g = 10m/s²
Một vật m1 = 100g trượt ko vận tốc từ đỉnh A của một máng cong AB có đỉnh A cao h = 20cm. Sau khi trượt hết mặt cong vật tiếp tục trượt trên mặt phẳng ngang một đoạn BC = 50cm thì dừng lại (hình ảnh). Cho hệ số ma sát giữa vật và sàn ngang là (muy) = 0,1. Cho g = 10m/s²
a) Vận tốc của m1 tại B?
b) Công của lực ma sát khi vật chuyển động trên máng cong AB
c) Nếu đặt một viên bi (m2 = m1) tại B. Khi viên bi m1 lăn xuống và dính vào m2. Sau đó viên bi chuyển động theo hướng cũ. Tính nhiệt lượng tỏa ra sau va chạm?

Using the bold type in the sentences, write wishes as in the exemple: You live in the suburbs. You prefer the city centre (Tiếng Anh - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Nguyễn linh linh
Chủ nhật, ngày 21/01/2018 20:47:28
14. Using the bold type in the sentences, write wishes as in the exemple
1. You live in the suburbs. You prefer the city centre.
You say:.................................................................
2. You argued with your friend yesterday. Today she iss upset
You say :................................................................................
3. You didn't clean your bedroom and your mother is angry
You say: .....................................................................................
4.You want to go on holiday but you can't afford it
You say:....................................................................
15. Put the verbs in the correct tense
1. A: I wish you ........................ ( tidy) your room
B: I'm busy with my homework right now . I'll do it later
2.A: I wish I ...........................(not/lend) Bill my laptop
B: You mean he hadn't returned it to you yet?
3.A: I wish I..................................( know) how to use a computer.
B: Don't worry . I'll show you
4.A:If only I ................................................ (learn) to ride bike when I was younger
B: Don't worry .You can learn now !

Tìm tập xác định hàm số y = tan2x + cot2x (Toán học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Smile
Chủ nhật, ngày 21/01/2018 20:37:20
câu 1 tập xác định của hàm số: y=2sin√1−x1+x1−x1+x+3cosx
câu 2 tập xác định của hàm số y=x−1cos(x+π)x−1cos(x+π)
câu 3 tìm tập xác định hamfsoos y=cos2x+5
câu 4 tìm tập xác định hàm số y=tan2x+cot2x
câu 5 GTLN,GTNN của hàm số y=2-cosx

Hỏi s bằng bao nhiêu và giải thích tại sao? (Tin học - Lớp 8) (chưa có lời giải)

Mai Tuyết
Chủ nhật, ngày 21/01/2018 20:35:50
cho chương trình :
var s,i:=integer;
begin
for i:=1 to 5 do s:=s+i*2;
end.
hỏi s bằng bao nhiêu và giải thích tại sao

Cho tam giác ABC. Kéo dài cạnh BC, đoạn CM = 5,5cm thì diện tích tam giác tăng thêm (Toán học - Lớp 5) (chưa có lời giải)

Trần Anh
Chủ nhật, ngày 21/01/2018 20:19:56
cho tam giac ABC. Keo dai canh BC doan CM= 5,5cm thi dien tich tam giac tang them . Tinh dien tich tam giac ABC, biet day BC=17,2cm. Tren AB lay diem N sao cho BN= 1/4 AB.Tinh dien tich tu giac AMCN
4.3
1.678 sao / 393 đánh giá
5 sao - 302 đánh giá
4 sao - 17 đánh giá
3 sao - 10 đánh giá
2 sao - 6 đánh giá
1 sao - 58 đánh giá
Điểm 4.3 SAO trên tổng số 393 đánh giá
Loading...
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 21 - 27/01 | Tháng 01-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hoàng Phương 229 1.016
2 Trịnh Quang Đức 200 855
3 Hello my friends 137 558
4 Lý Xuyên đại ca 102 444
5 DORAEMON 88 404
Tết 2018 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top