Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tìm x biết: a) 1/2x.(2/5 - 4x) + (2x + 5).x = -13/2; b) (5x - 1).(2x + 7).(2x - 3).(5x + 9) = 0

trần lan
Thứ 5, ngày 14/06/2018 20:26:20
34 lượt xem
Tìm x biết
a) 1/2x.(2/5-4x)+(2x+5).x=-13/2
b) (5x-1).(2x+7).(2x-3).(5x+9)=0
c) (3x+4).(5x-1)+(5x+2).(1-3x)+2=0
d) (5x-1).(2x+3)-3.(3x-1)=0
e) X^3(2x-3)-x^2(4^2-6x+2)=0
f) X(x-1)-x^2+2x=5
g) 2X(x-5)-x(3+2x)=0
h) 8(X-2)-2(3x-4)=2
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Lời giải / Bình luận (12)
Lưu ý: Bạn có thể gửi lời giải, đáp án khác nếu thấy chưa đúng!
Huyền Thu +1đ điểm giá trị
Thứ 5, ngày 14/06/2018 20:33:23
g) 2X(x-5)-x(3+2x)=0
<=> 2x^2 - 10x - 3x - 2x^2 = 0
<=> -13x = 0
<=> x = 0
h) 8(X-2)-2(3x-4)=2
<=> 4(X-2)-(3x-4)=1
<=>4x - 8 - 3x + 4 = 1
<=> x - 4 = 1
<=> x = 5
edu1 edu1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nhok Cool +1đ điểm giá trị
Thứ 5, ngày 14/06/2018 20:34:33
a) 1/2x(2/5-4x)+(2x+5)x=-13/2
<=> 1/5x-2x^2+2x^2+5x=-13/2
<=> 26/5x=-13/2
<=>x=-5/4
edu0 edu1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Huyền Thu
Thứ 5, ngày 14/06/2018 20:38:10
d) (5x-1).(2x+3)-3.(3x-1)=0
<=> 10x^2 + 13x - 3 - 9x^2 +3 = 0
<=> x^2 + 13x = 0
<=> x(x+13)=0
<=> x = 0 hoặc x = -13
f) X(x-1)-x^2+2x=5
<=> x^2 - x - x^2 + 2x = 5
<=> x = 5
edu1 edu1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thành Trương +1đ điểm giá trị
Thứ 5, ngày 14/06/2018 20:39:21
Tìm x,1/2x.(2/5 - 4x) + (2x + 5).x = -13/2,(5x - 1).(2x + 7).(2x - 3).(5x + 9) = 0,Toán học Lớp 8,bài tập Toán học Lớp 8,giải bài tập Toán học Lớp 8,Toán học,Lớp 8
edu1 edu1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Huyền Thu +1đ điểm giá trị
Thứ 5, ngày 14/06/2018 20:40:37
b) (5x-1).(2x+7).(2x-3).(5x+9)=0
<=> 5x - 1 = 0
hoặc 2x + 7 = 0
hoặc 2x - 3 = 0
hoặc 5x + 9 = 0
<=> x = 1/5 hoặc x = -7/2 hoặc x = 3/2 hoặc x = -9/5
c) (3x+4).(5x-1)+(5x+2).(1-3x)+2=0
<=> 15x^2 - 3x + 20x - 4 + 5x - 15x^2 + 2 - 6x + 2= 0
<=> 16x =0
<=> x = 0
edu1 edu1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thành Trương
Thứ 5, ngày 14/06/2018 20:42:54
Tìm x,1/2x.(2/5 - 4x) + (2x + 5).x = -13/2,(5x - 1).(2x + 7).(2x - 3).(5x + 9) = 0,Toán học Lớp 8,bài tập Toán học Lớp 8,giải bài tập Toán học Lớp 8,Toán học,Lớp 8
edu1 edu1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thành Trương +1đ điểm giá trị
Thứ 5, ngày 14/06/2018 20:45:52
Tìm x,1/2x.(2/5 - 4x) + (2x + 5).x = -13/2,(5x - 1).(2x + 7).(2x - 3).(5x + 9) = 0,Toán học Lớp 8,bài tập Toán học Lớp 8,giải bài tập Toán học Lớp 8,Toán học,Lớp 8
edu1 edu1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thành Trương +1đ điểm giá trị
Thứ 5, ngày 14/06/2018 20:50:03
Tìm x,1/2x.(2/5 - 4x) + (2x + 5).x = -13/2,(5x - 1).(2x + 7).(2x - 3).(5x + 9) = 0,Toán học Lớp 8,bài tập Toán học Lớp 8,giải bài tập Toán học Lớp 8,Toán học,Lớp 8
edu1 edu1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thành Trương
Thứ 5, ngày 14/06/2018 20:54:38
Tìm x,1/2x.(2/5 - 4x) + (2x + 5).x = -13/2,(5x - 1).(2x + 7).(2x - 3).(5x + 9) = 0,Toán học Lớp 8,bài tập Toán học Lớp 8,giải bài tập Toán học Lớp 8,Toán học,Lớp 8
a) 1/2x(2/5-4x)+(2x+5)x=-13/2
<=> 1/5x-2x^2+2x^2+5x=-13/2
<=> 26/5x=-13/2
<=>x=-5/4
edu1 edu1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
》๖ۣۜTrung ๖ۣۜQuang《 +1đ điểm giá trị
Thứ 5, ngày 14/06/2018 22:55:20
Tìm x,1/2x.(2/5 - 4x) + (2x + 5).x = -13/2,(5x - 1).(2x + 7).(2x - 3).(5x + 9) = 0,Toán học Lớp 8,bài tập Toán học Lớp 8,giải bài tập Toán học Lớp 8,Toán học,Lớp 8
edu1 edu1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
》๖ۣۜTrung ๖ۣۜQuang《
Thứ 5, ngày 14/06/2018 22:59:50
Tìm x,1/2x.(2/5 - 4x) + (2x + 5).x = -13/2,(5x - 1).(2x + 7).(2x - 3).(5x + 9) = 0,Toán học Lớp 8,bài tập Toán học Lớp 8,giải bài tập Toán học Lớp 8,Toán học,Lớp 8
edu1 edu1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
》๖ۣۜTrung ๖ۣۜQuang《 +1đ điểm giá trị
Thứ 5, ngày 14/06/2018 23:03:15
Tìm x,1/2x.(2/5 - 4x) + (2x + 5).x = -13/2,(5x - 1).(2x + 7).(2x - 3).(5x + 9) = 0,Toán học Lớp 8,bài tập Toán học Lớp 8,giải bài tập Toán học Lớp 8,Toán học,Lớp 8
edu1 edu1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi lời giải hoặc bình luận của bạn tại đây: (Chính sách thưởng >>)
Đăng ký tài khoản để nhận Điểm Giá trịGiải thưởng khi Giải đáp bài tập | Chính sách thưởng trên Lazi.vn >>

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Chọn ảnh chụp lời giải và đăng lên:

Hoặc nhập nội dung lời giải, bình luận tại đây (α π √ Ω ∽ ∞ Δ μ ∈ ∉ ∋ ⊂ ∩ ∪ ∀ ∃ ≤ ≥ ∝ ≈ ⊥ ± ∓ ° ωt + φ λ):

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Đăng ký tài khoản để nhận Điểm Giá trịGiải thưởng khi Giải đáp bài tập | Chính sách thưởng trên Lazi.vn >>

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Gửi Lời giải hoặc Bình luận qua Facebook
Bạn có bài tập cần giải đáp, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi bài tập
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Loading...
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 17 - 23/06 | Tháng 06-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Huyền Thu 680
2 Conan kun 507
3 Nguyễn Xuân Hiếu 409
4 Thành Trương 390
5 le huy 351
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 207 1.011
2 Huyền Thu 106 497
3 》๖ۣۜTrung ๖ۣۜQuang《 88 409
4 Nguyễn Trần Thành Đạt 47 203
5 Conan kun 41 172
Tháng 5 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top