Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Một viên đạn khối lượng 500g bay theo phương ngang với vận tốc 300 m/s tới găm vào một bao cát treo trên dây có khối lượng 5 kg. Tính vận tốc của hệ sau khi va chạm trong trường hợp: a) Bao cát đứng yên. b) Bao cát chuyển động theo hướng viên đạn với vận tốc 3 m/s. c) Bao cát chuyển động ngược hướng viên đạn với vận tốc 5 m/s (Vật lý - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Thứ 3, ngày 17/01/2017 23:05:23 - Đăng lên từ Trần Trọng Hiếu
Bài 1
Một viên đạn khối lượng 500g bay theo phương ngang với vận tốc 300 m/s tới găm vào một bao cát treo trên dây có khối lượng 5 kg. Tính vận tốc của hệ sau khi va chạm trong trường hợp:
a) Bao cát đứng yên
b) Bao cát chuyển động theo hướng viên đạn với vận tốc 3 m/s
c) Bao cát chuyển động ngược hướng viên đạn với vận tốc 5 m/s
Bài 2
Người ta kéo một cái thùng nặng 30 kg trượt trên sàn nhà bằng một sợi dây hợp với phương nằm ngang một góc 60 độ. Lực tác dụng lên dây là 150N.
a) Tính công của lực đó khi thùng trượt được 15m
b) Tính công của trọng lực khi thùng trượt được 20m

Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm K sao cho AK/BK = 1/2. Trên cạnh BC lấy điểm L sao cho CL/BL = 2/1. Gọi Q là giao điểm của các đường thẳng AL và CK. Tính S ABC biết S BQC = a^2 (Toán học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Thứ 3, ngày 17/01/2017 22:05:58
Bài 1
Cho hình bình hành ABCD. Một cát tuyến qua D cắt cạnh BC ở N (cát tuyến là đường thẳng đi qua cắt cạnh A tại điểm B ý m.n) cắt đường AB ở M.
a) Chứng minh tích AM.CN không phụ thuộc vào vị trí của cát tuyến qua D
b) Chứng minh hệ thức ID^2 = IM.IN
Bài 2
Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm B', C'. Chứng minh S ABC / S AB'C' = AB/AB'.AC/AC'
Bài 3
Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB, BC, AC lần lượt lấy các điểm D, E, F sao cho AD = 1/4AB, BE = 1/4BC, CF = 1/4CA. Tính S DEF biết S ABC = a^2
Bài 4
Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm K sao cho AK/BK = 1/2. Trên cạnh BC lấy điểm L sao cho CL/BL = 2/1. Gọi Q là giao điểm của các đường thẳng AL và CK. Tính S ABC biết S BQC = a^2

Viết chương trình nhập 1 mảng A có 5 phần tử kiểu số nguyên. Ghi 5 số từ mảng A vào tệp songuyen.txt. 2) Cho tệp songuyen.txt chứa các số nguyên (5 số). Tính tổng các số, ghi kết quả vào tệp ketqua.txt (Tin học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Thứ 2, ngày 16/01/2017 22:29:40
1. Viết chương trình nhập 1 mảng A có 5 phần tử kiểu số nguyên. Ghi 5 số từ mảng A vào tệp songuyen.txt
2. Cho tệp songuyen.txt chứa các số nguyên (5 số). Tính tổng các số, ghi kết quả vào tệp ketqua.txt
Hôm nay là ngày gì?
Google Facebook
scroll top