Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Vẽ hình chiếu trục đo của vật thể (Khác - Đại học) (chưa có lời giải)

Huỳnh Long
Thứ 6, ngày 15/12/2017 16:37:58
Vẽ hình chiếu trục đo của vật thể
vẽ hình chiếu trục đo . bài rất quan trọng mông các a giúp e

Một lượng khí thực hiện biến đổi chu trình như trên đồ thị biết T1 = 300K, V1 = 1l, T3 = 1600K, V3 = 4l ở đktc. Khi đó Vo = 5l, p0 = 10^5 N/m^2. Vẽ đồ thị trên trục PV. Tính công thực hiện đc sau 1 chu trình biến đổi (Vật lý - Đại học) (chưa có lời giải)

Sang Alex
Thứ 5, ngày 14/12/2017 07:30:25
Một lượng khí thực hiện biến đổi chu trình như trên đồ thị biết T1 = 300K, V1 = 1l, T3 = 1600K, V3 = 4l ở đktc. Khi đó Vo = 5l, p0 = 10^5 N/m^2. Vẽ đồ thị trên trục PV. Tính công thực hiện đc sau 1 chu trình biến đổi
Một lượng khí thực hiện biến đổi chu trình như trên đồ thị biết T1 = 300K, V1 = 1l, T3 = 1600K, V3 = 4l ở đktc. Khi đó Vo = 5l, p0 = 10^5 N/m^2.
Vẽ đồ thị trên trục PV
Tính công thực hiện đc sau 1 chu trình biến đổi
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 10 - 16/12 | Tháng 12-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 DORAEMON 1.237
2 Trịnh Quang Đức 839
3 Huyền Thu 838
4 Phạm Ngọc Na (pb) 705
5 Nhật Tường 584
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 DORAEMON 400 1.768
2 Trịnh Quang Đức 331 1.464
3 Huyền Thu 262 1.141
4 Nguyễn Trần Lam Phong 242 1.063
5 Nguyễn Xuân Hiếu 208 1.036
Giải thưởng T.11 Bảng Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top