Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Một tỉ bảy trăm mười triệu - Hãy viết thành số (Toán học - Lớp 1)

Kristina Pimenova
Thứ 6, ngày 04/08/2017 15:41:34
Một tỉ bảy trăm mười triệu:
Hãy viết số :
Thanks

1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - ... - 1 + 1 - 1 = ? (Toán học - Lớp 1)

Nguyen Do
Thứ 3, ngày 02/05/2017 14:28:22
1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - ... - 1 + 1 - 1 = ?
​Giúp mình với gấp lắm

He (work) in the office now. My friend (enjoy) hamburgers very much. The students (look) up these new words right now. My father and I (visit) Halong Bay this summer vacation (Tiếng Anh - Lớp 1)

NoName.11689
Chủ nhật, ngày 16/04/2017 20:15:42
1. He (work) in the office now.
2. My friend (enjoy) hamburgers very much.
3. The students (look) up these new words right now.
4. My father and I (visit) Halong Bay this summer vacation

2 ngôi nhà đi trước 2 ngôi nhà; 2 ngôi nhà đi sau 2 ngôi nhà; 2 ngôi nhà đi giữa 2 ngôi nhà. Hỏi có mấy ngôi nhà? (Toán học - Lớp 1)

Nguyễn Đạt
Thứ 2, ngày 03/04/2017 15:36:09
Toán vui: 2 con vịt đi trước 2 con vịt; 2 con vịt đi sau 2 con vịt; 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?
Đáp án: 4 con vịt.
Từ bài toán trên em hãy trả lời bài toán sau:
2 ngôi nhà đi trước 2 ngôi nhà; 2 ngôi nhà đi sau 2 ngôi nhà; 2 ngôi nhà đi giữa 2 ngôi nhà. Hỏi có mấy ngôi nhà?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 13 - 19/08 | Tháng 08-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top