Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Câu hỏi Đạo đức: Trường hợp nào thì cảm ơn, trường hợp nào thì xin lỗi: - Được bạn tặng đồ chơi - Lỡ tay làm rách sách bạn (Đạo đức - Lớp 1)

NoName.342
Thứ 5, ngày 14/07/2016 05:02:24
Trường hợp nào thì cảm ơn, trường hợp nào thì xin lỗi:
- Được bạn tặng đồ chơi
- Lỡ tay làm rách sách bạn
- Ăn cơm phần của bạn
- Được mẹ tặng bánh
- Bị bạn phê bình khi em mắc khuyết điểm

Xoay hông (Thể dục - Lớp 1)

Phạm Văn Cao
Thứ 4, ngày 13/04/2016 15:17:09
Hai tay chống vào eo xoay hông thành một hình vòng tròn

Một cộng một bằng mấy? (Toán học - Lớp 1)

Phạm Văn Cao
Thứ 3, ngày 15/03/2016 16:08:39
Một cộng một bằng mấy (1+1=?)
Google Facebook
scroll top