Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Nhiệt năng hay thủy năng được sử dụng nhiều nhất trên thế giới? Vì sao? Kể tên các nguồn năng lượng điện khác được các nước sử dụng? (Địa lý - Lớp 10)

Nguyễn Nhi
Chủ nhật, ngày 26/02/2017 08:35:33
Câu​ 1: Nhiệt năng hay thủy năng được sử dụng nhiều nhất trên thế giới? Vì sao?
​Câu 2: Kể tên các nguồn năng lượng điện khác được các nước sử dụng?
(Địa lí các ngành công nghiệp)

Phân tích tình hình sản xuất và phân bố một số ngành công nghiệp trên thế giới? Vì sao than tập trung chủ yếu ở bán cầu Bắc? (Địa lý - Lớp 10)

Nguyễn Nhi
Chủ nhật, ngày 26/02/2017 08:33:30
1. Phân tích tình hình sản xuất và phân bố một số ngành công nghiệp trên thế giới?
2. Vì sao than tập trung chủ yếu ở bán cầu Bắc?
(Địa lí các ngành công nghiệp)

Phân tích phần 4 của bài Bình Ngô Đại Cáo (Nguyễn Trãi). Nêu nghệ thuật của bài Bình Ngô Đại Cáo (Ngữ văn - Lớp 10)

Nguyễn Nhi
Thứ 7, ngày 25/02/2017 16:00:27
1. Phân tích phần 4 của bài Bình Ngô Đại Cáo
Xã tắc từ đây vững bền
Giang sơn từ đây đổi mới
Càn khôn bĩ rồi lại thái
Nhật nguyệt hối rồi lại minh
Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu
Muôn thuở nền thái bình vững chắc
Âu cũng nhờ trời đất tổ tông
Linh thiêng đã lặng thầm phù trợ;
Than ôi! Một cỗ nhung y chiến thắng,
Nên công oanh liệt ngàn năm
Bốn phương biển cả thanh bình,
Ban chiếu duy tân khắp chốn.
Xa gần bá cáo,
Ai nấy đều hay.​
2. Nêu nghệ thuật của bài Bình Ngô Đại Cáo (diễn đạt thành một đoạn văn)

Why did Tom keep making jokes about me? I don't enjoy............ A. be laughed at; B. to be laughed at; C. laughing at; D. being laughed at (Tiếng Anh - Lớp 10)

NQTTNhathieu
Thứ 7, ngày 25/02/2017 10:06:10
Why did Tom keep making jokes about me? I don't enjoy.............
A. be laughed at
B. to be laughed at
C. laughing at
D. being laughed at
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Có điểm giá trị lời giải CAO NHẤT
Tuần này 26 - 04/03 | Tháng 02-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top