Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Trọng âm: 1) A. decide B. soda C. involve D. prepare. 2) A. certain B. couple C. decide D. equal (Tiếng Anh - Lớp 10)

NoName.16363
Thứ 2, ngày 22/05/2017 22:56:41
I. Trong am
1. decide, soda, involve, prepare
2. certain, couple, decide, equal
3. hospital, mischievous, supportive, special
4. summery, different, physical, decision
5. result, hardly, method, farmer

Change the following sentences into indirect speech (Tiếng Anh - Lớp 10)

NoName.16299
Chủ nhật, ngày 21/05/2017 21:44:38
Change the following sentences into indirect speech
Giúp mình nhanh nha mình cần gấp

Choose the correct sentence which has the same meaning as the given one: 1) When they arrived, the good seats were already taken. 2) Anna never wants to see another horror film. 3) It won't rain tomorrow (Tiếng Anh - Lớp 10)

Chu Huyền
Chủ nhật, ngày 21/05/2017 16:42:58
Choose the correct sentence which has the same meaning as the given one: 1) When they arrived, the good seats were already taken. 2) Anna never wants to see another horror film. 3) It won't rain tomorrow
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 21 - 27/05 | Tháng 05-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Huyền Thu 184
2 DOREMON 106
3 Bảo Ngọc 92
4 Lê Thị Thảo Nguyên 43
5 Đặng Ánh 37
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 DOREMON 182 721
2 Huyền Thu 161 650
3 Mốc 123 532
4 Cô giáo Lan 79 344
5 FA 40 143
Google Facebook
scroll top