Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cần bao nhiêu ml dung dịch Br2 0.2M để phản ứng vừa đủ với 1,88 gam phenol? Cho 1,84 gam glixerol hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu(OH)2 (Hóa học - Lớp 11)

NoName.12752
Thứ 2, ngày 24/04/2017 08:54:37
1. Cần bao nhiêu mililit dd Br2 0,2m để phản ứng vừa đủ với 1,88 gam phenol?
2. Cho 1,84 gam glixerol hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu(OH)2
3. Hỗn hợp X gồm ancol metylic và ancol no, đơn chức A. Cho 7,6 g X tác dụng với Na dư thu đc 1,68 lít H2 ( dktc), mặt khác oxi hóa hoàn toàn 7,6g X bằng CuO, đun nóng rồi cho hoàn toàn sản phẩm thu đc tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư thu đc 21,6 kết tủa.CTPT của A?
4. Cho 2,84gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với Na tạo ra 4,6g chất rẳn và V lít khí H2(dktc). V có giá trị?
5. Đốt cháy hoàn toàn m gam hh 2 ancol A, B thuộc dẫy đông đẩng của ancol metylic, người ta thu được 70,4g CO2 và 39,6 gam H2O. Giá trị của m?
6. Ancol no, đơn chức, mạch hở X tạo đc ete. Tỉ khối hơi của Y so vs X gần bằng 1,61. Tên của X là?
7. Khi tách nước từ một chức X có CTPT C4H10O tạo thành 3 anken là đồng phân của nhau ( tính cả đồng phân hình học). CTCT thu gọn của X?
8. Đun nóng hh gồm 2 rượu ( ancol) đơn chức , mạch hở,kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140 độ C. Sau khi phản ứng kết thưc, thu đc 6 gam hh gồm 3ete và 1,8 gam nước. CTPT của 2 rượu trên là?
9. Đun nóng 1 rượu ancol đơn chức X với dd H2SO4 đặc trong dk nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428. CTPT của Y là?
10. Cho m gam 1 ancol đơn chức X qua bình đựng CuO dư, nung nóng. Sau phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32gam. Hỗn hợp hơi thu đc có tỉ khối đối với Hidro là 15,5. Giá trị của m là?

Đốt cháy hoàn toàn 18,4 gam toluen sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là? (Hóa học - Lớp 11)

NoName.12751
Thứ 2, ngày 24/04/2017 08:49:08
1. Đốt cháy hoàn toàn 18,4 gam toluen sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là?
2. Phân tích 2,12 gam một hidrocacbon thơm X thu đc 7,04g CO2 và 1,8 gam H2O. Tỉ khối của X so vs không khí là 3,66. Công thức của X là?
3. Cho hỗn hợp 2 anken liên tiếp trong dãy đồng đảng đi qua dd Br2, thấy có 80g Br2 phản ứng và khối lượng Br2 tăng 19,6g. hai anken đó là? % thể tích của mỗi anken trong hỗn hợp là?
4. Đốt cháy ankyl benxene (A) thu đc 9mol CO2 và 6 mol H2O. CTPT của A?
5. Đốt cháy hết m gam 2 đồng đẳng benzen A, B thu đc 4,05 gam H2O và 7,728 lít CO2 (dktc). Giá trị của m và số tổng số mol của A,B là?
6. Đốt cháy hết 9,18 gam hai đồng đảng của benzen A,B thu đc 8,1 gam H2O và V lít Co2 (dktc), giá trị của V là?
7. Cracking 5,8g C4H10 thu đc hỗn hợp khí X. Đêm đốt cháy hoàn toàn X thì thu đc a(g) H2O. Giá trị cuẩ là?

Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a, tam giác SAB là tam giác đều, (SAB) vuông (ABCD). GọI I, K, P lần lượt là trung điểm của AB, BC, SD. Chứng minh: SI vuông (ABCD) (Toán học - Lớp 11)

võ lan anh VIP
Chủ nhật, ngày 23/04/2017 21:44:00
Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a, tam giác SAB là tam giác đều, (SAB) vuông (ABCD). GọI I, K, P lần lượt là trung điểm của AB, BC, SD. Chứng minh: SI vuông (ABCD), tam giác SCB vuông, (SAK) vuông (SID), tính góc hợp bởi SD và (ABCD), tính khoảng cách từ D đến (SID), tính khoảng cách AD, PK

Cho dãy số (un): u1 = 1; un + 1 = un + n + 1. Tìm số hạng thứ 3 của dãy. Một cấp số nhân có số hạng đầu là 3, công bội bằng -2. Tính tổng mười số hạng đầu của cấp số nhân đó. Tính tổng S = 1.2 + 2.2^2 + 3.2^3 + ... + 13.2^13 (Toán học - Lớp 11)

nguyễn thảo
Chủ nhật, ngày 23/04/2017 08:24:44
Câu 1. Cho dãy số (un): u1 = 1; un + 1 = un + n + 1. Tìm số hạng thứ 3 của dãy
Câu 2. Một cấp số nhân có số hạng đầu là 3, công bội bằng -2. Tính tổng mười số hạng đầu của cấp số nhân đó
Câu 3. Tính tổng S = 1.2 + 2.2^2 + 3.2^3 + ... + 13.2^13
Mọi người giải chi tiết cho mk nha,tại thầy dạy chỉ có giải hệ ,còn cái này không dạy
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/04 | Tháng 04-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Mốc 1.316
2 DOREMON 1.228
3 Cô giáo Lan 559
4 Trinh Le 503
5 Huyền Trang 282
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Mốc 306 1.325
2 DOREMON 200 840
3 Cô giáo Lan 119 549
4 Trinh Le 54 229
5 Phạm Quốc Anh 49 226
Google Facebook
scroll top