Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lập được bao nhiêu số tự nhiên thỏa mãn có 5 chữ số khác nhau sao cho một trong ba chữ số đầu tiên là chữ số 1 (Toán học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Đức Mạnh
Thứ 3, ngày 23/05/2017 20:45:50
Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lập được bao nhiêu số tự nhiên thỏa mãn:
a, Có 5 chữ số khác nhau sao cho một trong ba chữ số đầu tiên là chữ số 1
b, Có 4 chữ số khác nhau và luôn có mặt hai chữ số 1 và 2
c, Có 5 chữ số khác nhau sao cho chữ số thứ một,thứ ba,thứ năm là số lẻ và chữ số thứ hai, thứ tư là số chẵn

Cho các chất: CaO, Ca(OH)2, CaCO3, C6H12O6, HCl, C2H5OH, CH3COOH, C6H6. Hỏi khi hòa tan vào nước, các chất nào là chất điện ly? Từ đó rút ra quy tắc (Hóa học - Lớp 11)

NoName.16317
Thứ 2, ngày 22/05/2017 10:56:00
Bài 1: Cho các chất: CaO, Ca(OH)2, CaCO3, C6H12O6, HCl, C2H5OH, CH3COOH, C6H6. Hỏi khi hòa tan vào nước, các chất nào là chất điện ly? Từ đó rút ra quy tắc.
Bài 2: Dung dịch nào sau đây không dẫn điện được: HCl (trong benzen), CH3COONa trong H2O, Ca(OH)2, NaHSO4 trong H2O. Giải thích vì sao?

Cho 17.76 gam ankanol A tác dụng với natri (lấy dư) thu được 2,688 lít khí H2 (đktc). Tìm công thức phân tử A (Hóa học - Lớp 11)

Lê Đoàn Hoàng Mẫn
Chủ nhật, ngày 21/05/2017 22:40:15
1. Cho 17.76 gam ankanol A tác dụng với Natri (lấy dư) thu được 2,688 lít khí H2 (đktc). Tìm công thức phân tử A?
2. Cho 7 gam hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với Natri (lấy dư) thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp?

Tính nồng độ mol/lít của các ion K+ và SO4 2- có trong 2 lít dung dịch chứa 17,4g K2SO4 tan trong nước (Hóa học - Lớp 11)

NoName.16261
Chủ nhật, ngày 21/05/2017 14:41:08
Câu 1: Tính nồng độ mol/l của các ion K+ và SO4 2- có trong 2l dd chứa 17,4g K2SO4 tan trong nước.
Câu 2: Tính nồng độ mol/l của các ion H+ và NO3- trong dd HNO3 10% (Biết D= 1,054 g/mol)
Giúp mình nha
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 21 - 27/05 | Tháng 05-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Huyền Thu 184
2 DOREMON 106
3 Bảo Ngọc 92
4 Lê Thị Thảo Nguyên 43
5 Đặng Ánh 37
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 DOREMON 182 721
2 Huyền Thu 161 650
3 Mốc 123 532
4 Cô giáo Lan 79 344
5 FA 40 143
Google Facebook
scroll top