Gửi bài tập
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho tứ diện ABCD có trọng tâm G. Chọn mệnh đề sai? (Toán học - Lớp 11)

Errer
Chủ nhật, ngày 26/03/2017 08:58:01
Cho tứ diện ABCD có trọng tâm G. Mệnh đề nào sai đây là sai?
A. OG = 1/4(OA + OB + OC + OD)
B. AG = 2/3(AB + AC + AD)
C. GA + GB + GC + GD = 0
D. AG = 1/4(AB + AC + AD)

Cho V lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,015M, thu được 1,97g BaCO3 kết tủa. Tính V (Hóa học - Lớp 11)

Trần Na
Thứ 7, ngày 25/03/2017 22:04:55
Câu 1. Tính thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 5,6 lít khí SO2 (đktc)?
Câu 2. Cho V lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,015M, thu được 1,97g BaCO3 kết tủa. Tính V
Câu 3. Cho 2,4g kim loại X hóa trị II vào 200ml dung dịch HCl 0,75M, thấy sau phản ứng vẫn còn một phần kim loại chưa tan hết. Cũng 2,4g nếu tác dụng vs 250ml dung dịch HCl 1M thấy sau phản ứng vẫn còn axit dư. X là?

Cho 3,6g axit cacboxylic no đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 8,28g hỗn hợp chất rắn khan. Tìm CTPT của X (Hóa học - Lớp 11)

Trần Na
Thứ 7, ngày 25/03/2017 21:54:01
Câu 1. Cho 15,6g hỗn hợp 2 ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2g Na thu được 24,5g chất rắn. Hai ancol đó là?
Câu 2. Trung hòa 3g một axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở cần dùng 100ml dung dịch NaOH 0,5M. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là bao nhiêu? 
Câu 3. Cho 3,6g axit cacboxylic no đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 8,28g hỗn hợp chất rắn khan. Tìm CTPT của X
Câu 4. Đốt chát hoàn toàn 0,01mol một axit cacboxylic đơn chức cần dùng V lít O2 (đktc) thu được 0,04mol CO2 và 0,03mol H2O. Tìm V

Vì sao thường biến không di truyền? Bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên NST X. Người mẹ và bố bình thường sinh ra con mắc bệnh là con trai. Xác định kiểu gen của bố mẹ và các con (Quy ước: M: máu bình thường, m: máu khó đông) (Sinh học - Lớp 11)

Ngô LAn
Thứ 7, ngày 25/03/2017 21:29:39
Câu 1: Vì sao thường biến không di truyền?
Câu 2: Bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên NST X. Người mẹ và bố bình thường sinh ra con mắc bệnh là con trai. Xác định kiểu gen của bố mẹ và các con (Quy ước: M: máu bình thường, m: máu khó đông) 
Câu 3: Con người đã vận dụng hiểu biết về ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng về mức phản ứng để nâng cao năng suất cây trồng như thế nào?

Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với (ABC). H là hình chiếu của S lên BC. Khẳng định nào là đúng? (Toán học - Lớp 11)

Errer
Thứ 7, ngày 25/03/2017 14:35:44
Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với (ABC). H là hình chiếu của S lên BC. Khẳng định nào là đúng?
A. BC ⊥ AH
B. BC ⊥ AC
C. BC ⊥ SC
D. BC ⊥ AB

Cho mạch điện như hình vẽ. Ban đầu các khóa K đều mở, các tụ điện có cùng điện dung C và chưa tích điện. Các điện trở giống nhau và bằng R. Nguồn có hiệu điện thế U. Đóng khóa K1, sau khi các tị điện tích điện xong, mở khóa K1 và sau đó đóng đồng thời cả 2 khóa K2 và K3 (Vật lý - Lớp 11)

Hồ Sỹ Nhật
Thứ 6, ngày 24/03/2017 18:08:54
Cho mạch điện như hình vẽ. Ban đầu các khóa K đều mở, các tụ điện có cùng điện dung C và chưa tích điện. Các điện trở giống nhau và bằng R. Nguồn có hiệu điện thế U. Đóng khóa K1, sau khi các tị điện tích điện xong, mở khóa K1 và sau đó đóng đồng thời cả 2 khóa K2 và K3
Cho mạch điện như hình vẽ. Ban đầu các khóa K đều mở, các tụ điện có cùng điện dung C và chưa tích điện. Các điện trở giống nhau và bằng R. Nguồn có hiệu điện thế U. Đóng khóa K1, sau khi các tị điện tích điện xong, mở khóa K1 và sau đó đóng đồng thời cả 2 khóa K2 và K3.
a) Tìm nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi điện trở từ khi đóng K2 và K3 đến khi mạch điện đã ổn định
b) Xác định cường độ dòng điện qua các điện trở vào thời điểm mà hiệu điện thế trên cả 2 bản của tụ điện ở giữa 2 điểm MN có độ lớn bằng U/10. Bỏ qua điện trở dây nối và các khóa K
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 26 - 01/04 | Tháng 03-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 DOREMON 591
2 Cô giáo Lan 544
3 Trinh Le 344
4 Phạm Quốc Anh 187
5 Đặng Thị Linh Chi 168
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Trần Thành Đạt 215 856
2 Cô giáo Lan 129 588
3 Trinh Le 125 564
4 DOREMON 116 446
5 Thiện Lê 77 365
Google Facebook
scroll top