Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho hình chóp S.ABCD. Trên SC lấy một điểm E không trùng với 2 điểm S và C. a) Tìm giao điểm F của SD với (ABE). b) Giả sử AB và CD không song song. Chứng minh AB, CD, EF đồng quy tại một điểm (Toán học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Thùy Trang
Thứ 3, ngày 17/10/2017 13:53:33
1) Cho hình chóp S.ABCD.Trên SC lấy một điểm E không trùng với 2 điểm S và C
a) Tìm giao điểm F của SD với (ABE)
b) Giả sử AB và CD không song song. Chứng minh AB,CD,và EF đồng quy tại một điểm
2) Cho hình chóp S.ABCD.Trên SA,SB,SC lần lượt lấy các điểm D,E,F sao cho DE cắt AB tại I, EF cắt BC tại J ,FD cắt CA tại K. Chứng minh I,J,K thẳng hàng

Cho 1.35 hỗn hợp khí gồm Mg; Al; Cu tác dụng với HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0.01 mol NO 0.04 mol NO2, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được mg muối khan (Hóa học - Lớp 11)

Minh's Nguyệt's
Thứ 3, ngày 17/10/2017 06:29:21
Cho 1.35 hỗn hợp khí gồm Mg; Al; Cu tác dụng với HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0.01 mol NO 0.04 mol NO2, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được mg muối khan
A. Tìm m muối
B. Tính số mol axit đã tham gia phản ứng biết ngoài NO và NO2 còn sản phẩm khử nào khác

Trong chân không cho 2 điểm A và B cách nhau 20cm. Tại A người ta đặt một điện tích. Tính độ lớn cường độ điện trường của Q gây ra tại B (Vật lý - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Mick Jack
Thứ 2, ngày 16/10/2017 22:46:50
Trong chân không cho 2 điểm A và B cách nhau 20cm.
a) Tại A người ta đặt một điện tích. Tính độ lớn cường độ điện trường của Q gây ra tại B
b) Người ta đặt thêm điện tích vào điểm B. Tìm cường độ điện trường tại trung điểm của AB
c) Khi đặt 2 điện tích Q và q như trên lần lượt vào 2 điểm A và B. Tìm cường độ điện trường tại điểm M biết tam giác MAB là tam giác đều

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác những từ còn lại: 1) A. card B. dark C. care D. mark. 2) A. blow B. mow C. tow D. cow (Tiếng Anh - Lớp 11)

Cherr Huỳnh
Thứ 2, ngày 16/10/2017 19:45:48
Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác những từ còn lại: 1) A. card B. dark C. care D. mark. 2) A. blow B. mow C. tow D. cow
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 15 - 21/10 | Tháng 10-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 342 1.440
2 Huyền Thu 214 890
3 DOREMON 173 724
4 Thien Tu Borum 78 251
5 Angel star •♥•MoN•♥ 47 195
Google Facebook
scroll top