Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Hai nguồn sóng S1; S2 cùng pha có bước sóng 0,75cm. Điểm M cách hai nguồn lần lượt là 15cm, 19,5cm. Gọi I là trung điểm S1S2. Số điểm cực đại và cực tiểu trên đoạn MI lần lượt là? (Vật lý - Lớp 12)

Nhat Huyen
Thứ 5, ngày 19/10/2017 07:24:20
Câu 48: Hai nguồn sóng S1; S2 cùng pha có bước sóng 0,75 cm. Điểm M cách hai nguồn lần lượt 15 cm; 19,5 cm. Gọi I trung điểm S1S2. Số điểm cực đại và cực tiểu trên đoạn MI lần lượt là
A. 6; 5. B. 7; 7. C. 6; 6. D. 7; 6.
Câu 50: Hai mũi nhọn A, B cách nhau 16 cm dao động điều hòa với tần số 20 Hz tạo ra sóng ngang trên mặt nước với biên độ 2 cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Biên độ sóng tại điểm M cách hai nguồn A; B lần lượt là 12 cm và 15,5 cm có giá trị là
A. 0. B. 2 C. 4 cm. D. 2 cm.
Câu 51: Hai nguồn kết hợp S1, S2 dao động cùng pha, cách nhau 10 cm, có tần số 50 Hz. Tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Số cực đại trên đường tròn bán kính 3,2 cm có tâm I (I là trung điểm của đoạn S1S2) là
A. 50. B. 32. C. 24. D. 26.
Câu 53: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B cùng pha có tần số 16 Hz. Điểm M trên mặt nước cách hai nguồn lần lượt 25,5 cm và 30 cm có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của đoạn AB có 2 đường cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
A. 36 cm/s. B. 100 cm/s. C. 24 cm/s. D. 12 cm/s.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 15 - 21/10 | Tháng 10-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 350 1.483
2 Huyền Thu 328 1.370
3 DOREMON 227 953
4 Thien Tu Borum 93 300
5 Angel star •♥•MoN•♥ 53 225
Google Facebook
scroll top