Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Chọn bố mẹ thuần chủng (cà chua) cho lai cây quả đỏ với cây quả vàng. F1 thu được 100% quả đỏ. Cho F1 x F1 được F2 có tỉ lệ 75% quả đỏ và 25% quả vàng. Chọn ngẫu nhiên quả đỏ F2 lai phân tích. Xác định tỉ lệ kiểu hình ở đời con (Sinh học - Lớp 12) (chưa có lời giải)

Đồng Nguyễn
Thứ 4, ngày 21/06/2017 16:02:07
Chọn bố mẹ thuần chuẩn (cà chua)
P: cây đỏ  x   cây vàng
      AA            aa
F1: 100% quả đỏ 
F1 x F1 được F2 có tỉ lệ 75% cây quả đỏ và 25% quả vàng
a) Chọn ngẫu nhiên quả đỏ F2 lai phân tích . tỉ lệ kiểu hình ở đời con
b) Chọn ngẫu nhiên 1 cây quả đỏ F2 cho tự thụ phấn xác xuất xuất hiện cây quả vàng ở đời con

Nguyên tử của nguyên tố P có 15 hạt proton, số khối là 31. Tính số hạt neutron? (Hóa học - Lớp 12)

Nhân Hoài
Thứ 3, ngày 20/06/2017 13:56:19
Nguyên tử của nguyên tố P có 15 hạt proton, số khối là 31. Tính số hạt neutron?

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x - x^2 và y = x^3 - x (Toán học - Lớp 12)

NoName.17826
Thứ 3, ngày 20/06/2017 09:29:11
Câu 6. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
y = x - x2 .
và đồ thị hàm số
y = x3 - x

Xét chiều biến thiên của hàm số: a) y= x + 3 + 2√(2x - 2). b) y = 2x + sinx. c) y = x - cosx + 1 (Toán học - Lớp 12)

Nguyễn Thị Quỳnh Liên
Thứ 3, ngày 20/06/2017 09:24:40
Xét chiều biến thiên của hàm số:
a) y= x + 3 + 2√(2x - 2)
b) y = 2x + sinx
c) y = x - cosx + 1
d) y = (sinx + cosx)^2 trên (-π/2;π/2)
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 18 - 24/06 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top