Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Đặt dấu chấm hoặc dấu phẩy vào chỗ chấm rồi chép lại đoạn văn cho đúng chính tả: Chuột túi có một mảng da trước ngực ... như cái áo choàng ... Thức ăn chính của chuột túi là quả rùng ... Khi đi ăn ... chuột mẹ để con nằm gọn trong cái túi trước ngực (Tiếng Việt - Lớp 2)

NoName.16596
Thứ 7, ngày 27/05/2017 10:30:42
1. Điền vào chỗ trống s hay x.
....ay sưa; ....ay lúa; ...ông lên; dòng ...ông
2. Tìm từ chỉ phẩm chất của nhân dân Việt Nam trong các từ sau.
anh hùng; cao lớn; gan dạ; rực rỡ; cần cù; đoàn kết; vui mừng.
3. Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân trong câu sau.
Những hôm trời mưa phùn gió bấc, trời rét cóng tay.
4. Đặt dấu chấm hoặc dấu phẩy vào chỗ chấm rồi chép lại đoạn văn cho đúng chính tả.
Chuột túi có một mảng da trước ngực ... như cái áo choàng ... Thức ăn chính của chuột túi là quả rùng ... Khi đi ăn ... chuột mẹ để con nằm gọn trong cái túi trước ngực.
5. Việt một đoạn văn ngắn từ 4 đến 5 câu nói về một loài cây mà em thích.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 25 - 01/07 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top