Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tìm chữ số a biết 3a x b = 20a. Hiện nay mẹ 35 tuổi, tuổi Lan ít hơn 1/5 tuổi mẹ. Tính tuổi Lan hiện nay? (Toán học - Lớp 3)

Nhâm Tuấn Hải
Chủ nhật, ngày 25/06/2017 15:44:55
1. Tìm chữ số a biết 3a x b = 20a
2. Hiện nay mẹ 35 tuổi, tuổi Lan ít hơn 1/5 tuổi mẹ. Tính tuổi Lan hiện nay?
3. Tìm số có hai chữ số có tích các chữ số là 18 và hiệu giữa các chữ số hàng chục và hàng đơn vị là 7

Trong phép chia có số chia bằng 8, thương bằng 12 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. Hỏi số bị chia bằng bao nhiêu? (Toán học - Lớp 3)

Nhâm Tuấn Hải
Thứ 7, ngày 24/06/2017 21:43:57
1. Trong phép chia có số chia bằng 8, thương bằng 12 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. Hỏi số bị chia bằng bao nhiêu.
2. Tìm hai số, biết rằng số thứ nhất cộng với số thứ hai rồi cộng thêm tổng của chúng thì bằng 288 và số thứ nhất gấp đôi số thứ hai.

Tìm hai số biết rằng số thứ nhất cộng số thứ hai rồi cộng thêm tổng của chúng thì được 288 và số thứ nhất gấp đôi số thứ hai (Toán học - Lớp 3)

Nhâm Tuấn Hải
Thứ 7, ngày 24/06/2017 21:31:13
1. Tìm hai số biết rằng số thứ nhất cộng số thứ hai rồi cộng thêm tổng của chúng thì được 288 và số thứ nhất gấp đôi số thứ hai.
2. Tìm hai số có hiệu bằng 2068, biết rằng lấy số bị trừ cộng với số trừ rồi cộng với hiệu thì được 4874.
3. Tìm một số, biết rằng lấy số đó trừ đi 463 rồi chia cho 8 thì được 482

Có 42 bạn ở lớp 3A xếp thành 3 hàng nhưng không đều nhau. Bạn lớp trưởng chuyển 1/3 số bạn ở hàng 1 sang hàng 2, rồi lại chuyển 6 bạn từ hàng 2 sang hàng 3, lúc này số bạn ở mỗi hàng đều bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi hàng có bao nhiêu bạn (Toán học - Lớp 3)

NoName.17260
Thứ 6, ngày 09/06/2017 15:15:08
Bài 1. Có 42 bạn ở lớp 3A xếp thành 3 hàng nhưng không đều nhau. Bạn lớp trưởng chuyển 1/3 số bạn ở hàng 1 sang hàng 2, rồi lại chuyển 6 bạn từ hàng 2 sang hàng 3, lúc này số bạn ở mỗi hàng đều bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi hàng có bao nhiêu bạn
Bài 2. Hình tam giác abc có 3 cạnh bằng nhau, hình tứ giác mnpq có 4 cạnh bằng nhau. Biết cạnh hình tam gics dài hơn cạnh hình tứ giác là 10cm và chu vi hình đó bằng nhau. Tính độ dài cạnh hình tam giác ABC và hình tứ giác MNPQ
Bài 3. Biết chu vi một hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài hình chữ nhật đó gấp mấy lần chiều rộng?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 25 - 01/07 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top