Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Short story: Cat and Mouse 4: Sắp xếp từ cho đúng: 1. dyerfinl; 2. neplheat; 3. nailmas; 4. yarell; 5. edogoby; 6. snoil (Tiếng Anh - Lớp 4)

Trương Thiên Ngân
Chủ nhật, ngày 16/04/2017 20:09:18
Short story: Cat and Mouse 4: Sắp xếp từ cho đúng: 1. dyerfinl; 2. neplheat; 3. nailmas; 4. yarell; 5. edogoby; 6. snoil
Sắp xếp từ cho đúng:
1. dyerfinl:...............
2. neplheat:..................
3. nailmas:................
4. yarell:.................
5. edogoby:..................
6. snoil:...............

Tổng tuổi hai cha con hiện nay là 45 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay biết rằng 5 năm nữa tuổi con bằng 3/8 tuổi cha (Toán học - Lớp 4)

duc ha duc
Thứ 7, ngày 15/04/2017 19:35:45
1. Tổng tuổi hai cha con hiện nay là 45 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay biết rằng 5 năm nữa tuổi con bằng 3/8 tuổi cha
2. Tổng hai số tự nhiên lẻ là 1226. Tìm hai số biết giữa chúng có 51 số lẻ
mong mọi người giúp mình đang cần lắm.

Tính tổng: 1/3 + 1/6 + 1/12 + 1/24 + ... + 1/767 + 1/1536 (Toán học - Lớp 4)

duc ha duc
Thứ 6, ngày 14/04/2017 20:30:39
Tính các tổng sau
một phần ba ➕ một phần sáu ➕ một phần mười hai ➕ một phần hai tư ➕... ➕ một phần bảy trăm sáu bảy ➕ một phần một nghìn năm trăm ba mươi sáu.

Tính tổng: 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + ... + 1/28 + 1/256 (Toán học - Lớp 4)

duc ha duc
Thứ 6, ngày 14/04/2017 20:23:45
Tính các tổng sau
một ➕ một phần hai ➕ một phần bốn ➕ một phần tám ➕... ➕ một phần hai mươi tám ➕ một phần hai trăm năm mươi sáu .giúp mình nhé.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/04 | Tháng 04-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Mốc 1.319
2 DOREMON 1.228
3 Cô giáo Lan 559
4 Trinh Le 503
5 Huyền Trang 282
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Mốc 306 1.325
2 DOREMON 200 840
3 Cô giáo Lan 119 549
4 Trinh Le 54 229
5 Phạm Quốc Anh 49 226
Google Facebook
scroll top