Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tìm số bị chia, số chia và thương của phép tính dựa vào các số liệu đã cho (Toán học - Lớp 4) (chưa có lời giải)

Tâm Tằm
Thứ 5, ngày 25/05/2017 12:47:03
Tìm số bị chia, số chia và thương của phép tính dựa vào các số liệu đã cho
Mời các bạn cùng giải đề thi học kỳ của lớp 4
Nguồn: của 1 thầy trên fb

Hi! My name's Jennifer. I am ten years old. I'm a pupil at Hoa Nghia Primary school. My family has six people.My grandparents (Tiếng Anh - Lớp 4)

Bùi Thu Khánh
Thứ 7, ngày 20/05/2017 14:28:46
​​​​Hi! My name's Jennifer. I am ten years old. I'm a pupil at Hoa Nghia Primary school. My family has six people.My grandparents, my parents, my sister and me.My house has one floor and it has seven rooms. They are three bedrooms, two bathrooms, one livingroom and one kitchen. My room has a bed, a rug, a lamp, a desk, a chair, a wardrobe, a TV and a book shelf. My parents's room has a bed, a rug, a lamp, a table, two chair, a wardrobe and a wedding photo. My grandparents's room has a bed, a rug, a chair, a table, a TV and a lamp. In the kitchen, mu grandma and my mum are often cook dilicious rice dishes for the whole family. I kike kitchen. Because every evening, my family are surounded by a large tray of rice. I love my house very much.
Nếu có sai từ, mong các bạn góp ý với mk nhé!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 25 - 01/07 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top