Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Tính: 4 x 5 = ?, 9 x 6 = ?, 56 x 12 = ? (Toán học - Lớp 4)

NoName.6279
Thứ 5, ngày 16/02/2017 20:21:57
Tính: 4 x 5 = ?, 9 x 6 = ?, 56 x 12 = ?

Một tổ công nhân chăm sóc 1950 cây trồng ở ba khu vực. Số cây ở khu vực hai gấp 2 lần số cây ở khu vực một, số cây ở khu vực một bằng 1/3 số cây ở khu vực ba. a) Tính số cây ở mỗi khu vực? b) Tính số công nhân chăm sóc cây, nếu mỗi công nhân được giao 30 cây (Toán học - Lớp 4)

Phạm Ngọc Anh Thảo
Chủ nhật, ngày 05/02/2017 15:39:03
Một tổ công nhân chăm sóc 1950 cây trồng ở ba khu vực. Số cây ở khu vực hai gấp 2 lần số cây ở khu vực một, số cây ở khu vực một bằng 1/3 số cây ở khu vực ba. a) Tính số cây ở mỗi khu vực? b) Tính số công nhân chăm sóc cây, nếu mỗi công nhân được giao 30 cây
Một tổ công nhân chăm sóc 1950 cây trồng ở ba khu vực. Số cây ở khu vực hai gấp 2 lần số cây ở khu vực một, số cây ở khu vực một bằng 1/3 số cây ở khu vực ba.
a) Tính số cây ở mỗi khu vực?
b) Tính số công nhân chăm sóc cây, nếu mỗi công nhân được giao 30 cây
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Có điểm giá trị lời giải CAO NHẤT
Tuần này 26 - 04/03 | Tháng 02-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top