Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe thứ hai chở 35 tấn hàng, xe thứ ba chở bằng trung bình cộng 3 xe. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng? (Toán học - Lớp 4)

Hoang Thi Hoa
Thứ 5, ngày 29/12/2016 05:43:14
Bài tập 1: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe thứ hai chở 35 tấn hàng, xe thứ ba chở bằng trung bình cộng 3 xe. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?
Bài tập 2: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng .xe thứ hai chở 35 tấn hàng, xe thứ ba chở hơn trung bình cộng 3 xe là 10. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?

Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh: 1. yesterday/ beach/ they were/ on /the/ afternon. 2. the/ basketball/ they/ playing/ are/ gym/ in (Tiếng Anh - Lớp 4)

NoName.4424
Thứ 5, ngày 22/12/2016 12:12:23
1. yesterday/ beach/ they were/ on /the/ afternon
2. the/ basketball/ they/ playing/ are/ gym/ in
Google Facebook
scroll top