Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Năm nay mẹ hơn con 25 tuổi. Hỏi sau 10 năm nữa con kém mẹ bao nhiêu tuổi? (Toán học - Lớp 5)

Juu
Thứ 5, ngày 19/10/2017 21:03:19
a) Năm nay mẹ hơn con 25 tuổi. Hỏi sau 10 năm nữa con kém mẹ bao nhiêu tuổi?
b) Năm nay mẹ hơn tổng số tuổi của hai con là 23 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tổng số tuổi hai con sẽ bằng số tuổi của mẹ?
Làm ơn giải theo cách làm của học sinh tiểu học nhé!

Đặt câu với từng từ dưới đây theo nghĩa gốc và nghĩa chuyển: ăn; cổ; ngủ (Tiếng Việt - Lớp 5)

nguyễn ngọc
Thứ 5, ngày 19/10/2017 07:07:29
Đặt câu với từng từ dưới đây theo nghĩa gốc và nghĩa chuyển
a) ăn:
b) cổ:
c) ngủ:

Do you can speak English? (Tiếng Anh - Lớp 5)

mika nomaru
Thứ 4, ngày 18/10/2017 13:31:37
Do you can speak English
A Yes I do                 B No i don't
C I'm good                 D I knon

Toán bắt đầu làm một công việc trong 30 ngày. Sau đó, Thơ tiếp tục làm công việc đó một mình trong trong 5 ngày và cuối cùng chúng cùng làm chung 10 ngày nữa thì hoàn thành công việc (Toán học - Lớp 5)

Nguyễn Hồng Nam
Thứ 3, ngày 17/10/2017 22:28:21
Toán bắt đầu làm một công việc trong 30 ngày, sau đó Thơ tiếp tục làm công việc đó một mình trong trong 5 ngày và cuối cùng chúng cùng làm chung 10 ngày nữa thì hoàn thành công việc. Nếu cùng làm từ đầu chúng có thể hoàn thành công việc này trong 20 ngày. Biết rằng Toán và Thơ làm từ đầu đến cuối với năng suất không đổi . Hỏi Toán mất bao lâu để hoàn thành công việc một mình?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 15 - 21/10 | Tháng 10-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 350 1.483
2 Huyền Thu 328 1.370
3 DOREMON 227 953
4 Thien Tu Borum 93 300
5 Angel star •♥•MoN•♥ 53 225
Google Facebook
scroll top