Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép: Mùa thu đến, .... Trăng lên, ... (Tiếng Việt - Lớp 5)

buihuylong
Thứ 2, ngày 23/01/2017 18:43:08
Mùa thu đến ,..................................
Trăng lên ,......................................

Viết một đoạn hội thoại giữa em và bạn về chủ đề học tập có sử dụng câu ghép. Xác định vế câu trong từng câu ghép, chỉ ra những cặp quan hệ từ trong câu (Ngữ văn - Lớp 5)

Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Thứ 2, ngày 16/01/2017 19:32:37
- Viết một đoạn hội thoại giữa em và bạn về chủ đề học tập có sử dụng câu ghép. Xác định vế câu trong từng câu ghép, chỉ ra những cặp quan hệ từ trong câu
- Viết một đoạn văn tự chọn (15 - 20 câu) trong đó sử dụng biện pháp so sánh và nhân hóa (ít nhất là 4 câu)

Viết 5 câu ghép về chủ đề mái trường. Viết 5 câu ghép về chủ đề gia đình (Ngữ văn - Lớp 5)

Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Thứ 2, ngày 16/01/2017 19:28:14
- Viết 5 câu ghép về chủ đề mái trường
- Viết 5 câu ghép về chủ đề gia đình

Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 4 giờ bể sẽ đầy. Nếu bể không có nước người ta mở cả hai vòi thì sau 3 giờ bể sẽ đầy. Hỏi nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ hai thì sau bao lâu bể sẽ đầy? (Toán học - Lớp 5)

Lương Linh
Thứ 2, ngày 16/01/2017 13:35:47
Bài 1
Một người làm được 5 sản phẩm thì mất 42 phút 45 giây. Tính thời gian trung bình người đó làm được một sản phẩm.
Bài 2
Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 4 giờ bể sẽ đầy. Nếu bể không có nước người ta mở cả hai vòi thì sau 3 giờ bể sẽ đầy. Hỏi nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ hai thì sau bao lâu bể sẽ đầy?

Tại một trường học đầu năm có số học sinh nam bằng số học sinh nữ. Cuối năm học, trường nhận thêm 45 em nữ và chuyển đi 21 em nam nên số học sinh nữ chiếm 53% tổng số học sinh toàn trường. Hỏi cuối năm học trường có bao nhiêu em học sinh? (Toán học - Lớp 5)

Lương Linh
Thứ 2, ngày 16/01/2017 13:27:23
Bài 1
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong số đó không có chữ số 8?
Bài 2
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong số đó có chữ số 0?
Bài 3
Tại một trường học đầu năm có số học sinh nam bằng số học sinh nữ. Cuối năm học, trường nhận thêm 45 em nữ và chuyển đi 21 em nam nên số học sinh nữ chiếm 53% tổng số học sinh toàn trường. Hỏi cuối năm học trường có bao nhiêu em học sinh?
Bài 4
Trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm mất 1 giờ 15 phút. Tính thời gian người thợ đó làm xong 9 sản phẩm như thế

Hình chữ nhật có diện tích 360m2. Biết chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật đó. 2) Hai số có tích là 5,88. Biết 3 lần số thứ nhất bằng 4 lần số thứ hai. Tìm hai số (Toán học - Lớp 5)

Lương Linh
Thứ 2, ngày 16/01/2017 13:21:51
Bài 1
Hình chữ nhật có diện tích 360m2. Biết chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật đó
Bài 2
Hai số có tích là 5,88. Biết 3 lần số thứ nhất bằng 4 lần số thứ hai. Tìm hai số

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số mà tích giữa tử số và mẫu số của nó bằng 60. 2) Từ các chữ số 0, 2, 4, 6. Hỏi viết được tất cả bao nhiêu số thập phân có 4 chữ số khác nhau mà chỉ có 2 chữ số ở phần nguyên (Toán học - Lớp 5)

Lương Linh
Thứ 2, ngày 16/01/2017 13:20:57
Bài 1
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số mà tích giữa tử số và mẫu số của nó bằng 60
Bài 2
Từ các chữ số 0, 2, 4, 6. Hỏi viết được tất cả bao nhiêu số thập phân có 4 chữ số khác nhau mà chỉ có 2 chữ số ở phần nguyên
Google Facebook
scroll top