Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Xây dựng sự việc, nhân vật cho đề bài sau: Suốt đêm mưa to gió lớn. Sáng ra ở tổ chim chót vót trên cây cao có con chim mẹ đang giũ cánh ướt bên cạnh là chú chim con lông cánh vẫn khô nguyên vừa mở bừng đôi mắt đón ánh nắng mặt trời (Tiếng Việt - Lớp 5)

Nguyễn Hữu Quang
Thứ 5, ngày 17/08/2017 09:13:24
Xây dựng sự việc, nhân vật cho đề bài sau:
Suốt đêm mưa to gió lớn. Sáng ra ở tổ chim chót vót trên cây cao có con chim mẹ đang giũ cánh ướt bên cạnh là chú chim con lông cánh vẫn khô nguyên vừa mở bừng đôi mắt đón ánh nắng mặt trời.
Câu chuyện gì đã xảy ra với 2 chú chim trong hôm qua? Em hãy hình dung lại và kể lại.

Hãy chọn câu đúng: There is a well to the right of the house. Our house is near a lake. The hospital is opposite the school (Tiếng Anh - Lớp 5)

Nguyễn Thị Ngọc Anh
Thứ 4, ngày 16/08/2017 18:55:48

hãy chọn câu đúng

1.there is a well to the right of the house
there is a well in the front of the house
there is a well in the left of the house
there is a well next the house

2.our house is near a lake
our house is next a lake
our house is in the lake
our house is next to the lake

3.the hospital is opposite the school
the hospital is between school
the hospital is next school
the hospital is in school

4.the museum is between the temple and the movie theater
the museum is next the temple and the movie theater
the museum is front the temple and the movie theater 
the museum is opposite the temple and the movie theater

5.in the classroom , nam is in front of ba . ba is between nam
in the classroom , nam is in front of ba . ba is opposite
in the classroom , nam is in front of ba . ba is behind
in the classroom , nam is in front of ba . ba is at

6.the desk is in the room
the desk is on the room
the desk is next the room
the desk is behind the room

7.the bakery is near to the police stadion
the bakery is at to the police stadion
the bakery is next to the police stadion
the bakery is front the police stadion

Tả cây hoa mà em yêu thích (Tiếng Việt - Lớp 5)

Trần Long
Thứ 4, ngày 16/08/2017 17:55:42
Em hãy một​ bài văn tả cây hoa mà em yêu thik​ 
m.n giúp mình vs .ko viết văn trên mạng nha

Put the correct forms of verbs in brackets: 1) Mr and Mrs. Binh (want) ... a new house. 2) I would like (eat) ... some cakes. 3) Mai (brush) ... teeth after every meal. 4) She (eat) ... some fishes at the moment (Tiếng Anh - Lớp 5)

trần bảo ngọc
Thứ 4, ngày 16/08/2017 09:08:25
 1. Mr and Mrs.Binh (want) ........ a new house.
 2. I would like (eat) .........some cakes.
 3. Mai[ brush] ...........teeth after every meal
 4. she [eat] ............some fishes at the moment 
 5. it [be] ..........very hot now 
 6. l [be] ..............tired now. l [want] .........some water 
 7. nam [go] .........to school everyday . he [go] ...........to school now 
 8. look . she [ play] .........soccer 
 9. his teacher [enjoy] ............[climb] ..........the moutain 
 10. peter [ always make ] ............noise at his class

Fill in the blanks with the suitable preposition: 1) Her book is ... the table. 2) Are the many people ... the bookstore? 3) There's a restaurant ... to my house. 4) Are you free ... Sunday? (Tiếng Anh - Lớp 5)

trần bảo ngọc
Thứ 4, ngày 16/08/2017 08:54:19
 1. Her book is ..... the table
 2. Are the many people ...... the bookstore?
 3. There's a restaurant ..... to my house.
 4. Are you free ..... Sunday?
 5. Nam's house is next ............ a museum.
 6. Mai is going ...... to Hue.
 7. The apple trees are .......... the garden.
 8. Your eraser is ......... the box.
 9. Lan has small house ........Vinh

Tìm danh từ trong đoạn văn: Chiếc ô tô buýt chạy chậm rồi đỗ lại bên bờ Hồ Gươm. Hằng xuống xe, rẽ vào phố Bà Triệu. Chiều nào về đầu phố nhà mình, Hằng cũng đều được hít thở ngay cái mùi quen thuộc ấy (Tiếng Việt - Lớp 5)

Nguyễn Tuyết Mai
Thứ 4, ngày 16/08/2017 08:36:30
Chiếc ô tô buýt chạy chậm rồi đỗ lại bên bờ Hồ Gươm. Hằng xuống xe, rẽ vào phố Bà Triệu. Chiều nào về đầu phố nhà mình, Hằng cũng đều được hít thở ngay cái mùi quen thuộc ấy. Thật hiếm thấy một loại hoa nào có sức tỏa hương cho cả một dãy phố dài hàng cây số như hoa sữa. Hoa sữa rụng thành từng quầng xanh trên vỉa hè, quanh những gốc cây. Trời trở heo may, những bông hoa li ti rơi trên áo người như lưu luyến.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 13 - 19/08 | Tháng 08-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top