Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi: My sister wakes to be supermarket? There are many flowers in out garden. Does your father cycle to work? The garden is behind name is classroom (Tiếng Anh - Lớp 6)

NoName.5409
Chủ nhật, ngày 22/01/2017 09:33:48
1. My sister wakes to be supermarket?
2. There are many flowers in out garden.
3. Does your father cycle to work?
4. The garden is behind name is classroom.

Đọc các câu tục ngữ sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới: Người ta là hoa đất; Người sống, đống vàng; Muốn lành nghề, chớ nề học hỏi; Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo; Chết trong còn hơn sống dục (Ngữ văn - Lớp 6)

phạm duy
Thứ 5, ngày 19/01/2017 20:26:03
​Đọc các câu tục ngữ sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới:
a) Người ta là hoa đất.
b) Người sống, đống vàng.
c) Muốn lành nghề, chớ nề học hỏi.
d) Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
e) Chết trong còn hơn sống dục.
- Ý nghĩa của các câu trên là gì?
- Những kinh nghiệm, bài học mà nhân dân đúc kết trong các câu tục ngữ này còn có giá trị trong thời đại ngày nay không? Vì sao
- Chỉ ra và phân tích tác dụng của các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong các câu tục ngữ trên

Sóng thần xảy ra ở những khu vực nào? Vì sao (Địa lý - Lớp 6)

Sera
Thứ 3, ngày 17/01/2017 09:11:30
Sóng thần xảy ra ở những khu vực nào? Vì sao
A. Dưới đáy đại dương
B. Giữa lòng đại dương
C. Ven bờ đại dương
D. Tất cả các khu vực trên
Mn ai biết câu trả lời ko ạ

Tìm x: a) x(x + 2) = 0. b) (x - 3)(x - 5) = 0. c) (x - 2)(x^2 - 1) = 0. d) (x - 1)(x^2 + 1) = 0 (Toán học - Lớp 6)

Trang Mít Ướt
Thứ 2, ngày 16/01/2017 13:08:07
a) x(x + 2) = 0
b) (x - 3)(x - 5) = 0
c) (x - 2)(x^2 - 1) = 0
d) (x - 1)(x^2 + 1) = 0
Google Facebook
scroll top