Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tìm các số nguyên n lớn hơn -191/14 và nhỏ hơn -125/12 (Toán học - Lớp 6) (chưa có lời giải)

Ngọc Anh Trần
Thứ 7, ngày 24/03/2018 23:58:24
​Bài 1: tìm các số nguyên n lớn hơn - 191/14 và nhỏ hơn - 125/12
P/s:/ = phần(phân số)
Bài 2: so sánh các phân số:
a, A = 2015/2016 và B = 2026/2017
b, C = 1/(31) + 1/(32) + 1/(33) + ... + 1/(89) + 1/(90) và D = 5/6
c, E = (2015.2016 - 1)/(2015.2016) và F = (2016.2017 - 1)/(2016/2017)
d, G = (10^11) - 1/(10^12) - 1 và H = (10^10) + 1/(10^11) + 1

Trên đường thẳng xy lấy điểm O trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa là đường thẳng xy. Vẽ hai tia Om, On (Toán học - Lớp 6) (chưa có lời giải)

Đức Thái Lưu
Thứ 7, ngày 24/03/2018 21:11:19
B1) Trên đường thẳng xy lấy điểm o trên cùng 1nửa mặt phẳng có bờ chứa là đường thẳng xy. Vẽ hai tia om,on sao cho 2góc xom và góc yon là 2 góc phụ nhau và góc xom = 56độ
a) tính góc yon
b) tính góc kề bù với góc yon
c) tính góc kề bù với góc yon
B2) Biết tia Oz nằm giữa hai tia õ và oy, góc xoy=75độ= hai lần góc xoz= ba lần góc xoz, zoy

Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Lý Bí. Em có nhận xét gì về cuộc khởi nghĩa này? Qua hơn một nghìn năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên đã để lại cho chúng ta những bài học gì? (Lịch sử - Lớp 6)

Đỗ Minh Anh
Thứ 7, ngày 24/03/2018 19:52:41
Câu 1: Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Lý Bí. Em có nhận xét gì về cuộc khởi nghĩa này!
Câu 2: Qua hơn một nghìn năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên đã để lại cho chúng ta những bài học gì?
Câu 3: Vì so nói trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đaị của nhân dân ta? Ngô Quyền đã có công như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai?
Câu 4: Vì so gọi thời kì lịch sử nước ta từ thế́ kỉ II TCNđến thế kỉ X là thời kì Bắc thuộc? Hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc.
Câu 5: Trình bày những chuyển biến về xã hội và văn hóa nước ta ở các thế kỉ I - VI
Câu 6: Theo em, vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên?

Trên đường thẳng x'x lấy điểm O bất kỳ. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng x'x. Vẽ các tia Oy, Oz sao cho góc xOy = 60 độ và góc x'Oz = 60 độ (Toán học - Lớp 6)

Doraemon
Thứ 7, ngày 24/03/2018 18:25:26
Trên đường thẳng x'x lấy điểm O bất kỳ. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng x'x. Vẽ các tia Oy, Oz sao cho góc xOy bằng 60* và góc x'Oz bằng 60*.
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại.
b) Tia Oy có là phân giác của góc xOz không
c) Chứng minh tia Oz là phân giác của góc x'Oy.

Tính giá trị biểu thức: A = (6 - 2 . 4/5).3 . 1/8 - 1 . 3/5 : 1/4 (Toán học - Lớp 6)

Tuyetlan Nguyen
Thứ 7, ngày 24/03/2018 18:23:37
Bài 1: Tính giá trị biểu thức
A=(6-2.4\5).3. 1\8 -1.3\5:1\4
Bài 2 : Tìm x ∈ N, biết
1\2+1\28+1\36+...+2\(x+1)=2\9
(Chú giải: những số mik ghi là : 1\2 hay các số có kiểu như vậy thật ra là phân số vì máy nhà mik ko có kí hiệu phân số nên phải làm thế)
Các bạn giải nhanh nhanh giúp mik nha mai là mik phải nộp rồi (xin lỗi vì đăng hơi trễ)

Tính góc xOt. Tính góc mOy (Toán học - Lớp 6)

tran cao duy
Thứ 7, ngày 24/03/2018 15:25:15
cho goc xoy va goc yot la 2 goc ke bu , biet goc yot = 40 do .
cau a, tinh goc xot ;
cau b, tren nua mat phang bxt chua tia oy , ve tia om sao cho goc xom =100 do , tinh goc moy.

Tìm x, biết: x + (x + 1) + x + 2) + ... + (x + 2010) = 2029099 (Toán học - Lớp 6)

Xích U Lan
Thứ 7, ngày 24/03/2018 13:47:09
1, Tìm x biết
a, x + ( x + 1) + ( x + 2) + ... + ( x + 2010) = 2029099
b, 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 2. x = 210

Cho 2 tia Ox và Oy đối nhau trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Vẽ các tia Ot và Oz sao cho góc xOt = 55 độ, góc xOz = 110 độ. Tính góc tOz, góc zOy (Toán học - Lớp 6)

Xích U Lan
Thứ 7, ngày 24/03/2018 13:39:18
Cho 2 tia Ox và Oy đối nhau trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Vẽ các tia Ot và Oz sao cho góc xOt = 55 độ, góc xOz = 110 độ
a, Tính góc tOz, góc zOy
b, Tia Ot có là tia phân giác của góc xOz ko?
c, Gọi Om là tia đối của tia Ot. Tính góc yOm

Trong câu thơ "Cháu nằm trên lúa" ở đoạn thơ bên dưới, từ nằm có thể thay bằng từ ngã được không? Vì sao? (Ngữ văn - Lớp 6)

MIKOTOMISAKA
Thứ 7, ngày 24/03/2018 12:38:37
Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu:
Bỗng loè chớp đỏ                                   Cháu nằm trên lúa
Thôi rồi, Lượm ơi!                                   Tay nắm chặt bông
Chú đồng chí nhỏ                                    Lúa thơm mùi sữa 
Một dòng máu tươi                                 Hồn bay giữa đồng...
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 18 - 24/03 | Tháng 03-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Thành Trương 496
2 Nguyễn Mai 212
3 Jocasta Aurora 190
4 hoa idol 130
5 Đạt Trần 129
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Thành Trương 1.576
2 Jocasta Aurora 804
3 Trịnh Quang Đức 609
4 hoa idol 477
5 DORAEMON 439
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Thành Trương 390 1.163
2 Trịnh Quang Đức 242 1.050
3 DORAEMON 217 959
4 hoa idol 175 738
5 Jocasta Aurora 174 727
Tháng 2 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top