Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Có một vòi chảy vào bể chứa nước, mỗi phút được x lít nước. Cùng lúc đó một vòi khác chảy từ bể ra. Mỗi phút lượng nước chảy ra bằng 1/3 lượng nước chảy vào (Toán học - Lớp 7)

Hà Kiều Anh
Chủ nhật, ngày 26/02/2017 13:58:45
Có một vòi chảy vào bể chứa nước, mỗi phút được x lít nước. Cùng lúc đó một vòi khác chảy từ bể ra. Mỗi phút lượng nước chảy ra bằng 1/3 lượng nước chảy vào
a) Hãy biểu thị số nước có thêm trong bể sau khi đồng thời mở cả 2 vòi trên trong a phút
b) Tính số nước có thêm trong bể trên biết x = 30; a = 50
(Giá trị của một biểu thức đại số)

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc: What part of Birmingham you (live) in when you were a student? A place (call) Selly oak, you (know)? Oh, yes. I used (pass) through it nearly every day when I (live) there (Tiếng Anh - Lớp 7) (chưa có lời giải)

Phạm Aley
Chủ nhật, ngày 26/02/2017 13:56:45

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc
What part of Birmingham you (live) in when you were a student?
- A place (call) Selly oak, you (know)?
- Oh, yes. I used (pass) through it nearly every day when I (live) there

Bài tập Tiếng Anh lớp 7 trong sách Bài tập tiếng Anh 7 trang 100 và trang 144 (Tiếng Anh - Lớp 7) (chưa có lời giải)

Hà Kiều Anh
Chủ nhật, ngày 26/02/2017 13:52:16
Bạn nào có thể giúp mình làm bài tập Tiếng Anh lớp 7 trong sách BT tiếng anh 7 trang 110 và trang 114 được k ạ??????
HELP ME .............

Cho tam giác ABC có góc A = 120 độ, phân giác AD. Từ D kẻ những đường thẳng vuông bóc với AB và AC lần lượt cắ AB, AC ở E và F. Trên EB và FC lấy các điểm K, I cho cho EK = FI. a) Chứng minh tam giác DEF đều; b) Chứng minh tam giác DIK cân (Toán học - Lớp 7) (chưa có lời giải)

Võ Huỳnh Nhi
Chủ nhật, ngày 26/02/2017 09:28:51
Cho tam giác ABC có góc A = 120 độ, phân giác AD. Từ D kẻ những đường thẳng vuông bóc với AB và AC lần lượt cắ AB, AC ở E và F. Trên EB và FC lấy các điểm K, I cho cho EK = FI.
a) Chứng minh tam giác DEF đều
b) Chứng minh tam giác DIK cân
c) Từ C kẻ đường thẳng song song với AD cắt BA tại M
Chứng minh tam giác MAC đều. Tính AD theo CM = m và CF = n
(có hình thì càng tốt nhé, thank )

Cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ trung tuyến AM từ M kẻ ME vuông góc với AB tại E. Kẻ MF vuông gocs với AC tại F. Chứng minh: a) Tam giác BEM = tam giác CFM; b) AM là trung trực của EF (Toán học - Lớp 7)

NoName.6849
Chủ nhật, ngày 26/02/2017 09:14:26
Cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ trung tuyến AM từ M kẻ ME vuông góc với AB tại E. Kẻ MF vuông góc với AC tại F. Chứng minh:
a) Tam giác BEM = tam giác CFM
b) AM là trung trực của EF
c) Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với AB tại B, từ C kẻ đường vuông góc với AC tại C. Hai đường này cắt nhau tại D. Chứng minh A, M, D thẳng hàng.

Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M là trng điểm của AC. Trên tia đối tia MB lấy D sao cho DM = BM. Chứng min: a) Tam giác BMC = tam giác DMA. Suy ra AD // BC; b) Tam giác ACD cân (Toán học - Lớp 7)

thuyxoa192
Chủ nhật, ngày 26/02/2017 09:06:15
Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M là trng điểm của AC. Trên tia đối tia MB lấy D sao cho DM = BM. Chứng minh 
a) Tam giác BMC = tam giác DMA. Suy ra AD // BC
b) Tam giác ACD cân
c) Trên tia đối tia CA lấy E sao cho CA = CE. Chứng minh DC đi qua trung điểm I của BC
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Có điểm giá trị lời giải CAO NHẤT
Tuần này 26 - 04/03 | Tháng 02-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top