Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tìm x, y, z: a) 2x/3 = 3y/4 = 4z/5 và x + y + z = 49; b) (x - 1)/2 = (y - 2)/3 = (z - 4)/4 và 2x + 3y - z = 50 (Toán học - Lớp 7)

Vampire's ^.^
Thứ 6, ngày 20/10/2017 13:43:19
1. Tìm x;y;z:
a) 2x/3 = 3y/4 = 4z/5 và x+y+z=49
b) ( x-1)/2 = (y-2)/3 = (z-4)/4 và 2x+3y-z=50
c) a/2 = b/3 = c/4 và a^2 -b^2 + 2c^2 = 108
2. Tìm x
a) (x-1)^(x+2) = (x-1)^(x+4)
b) (1+2y) / 18 = (1+4y) / 24 = (1+6y) / 6x

Hãy kể các bệnh về giun sán nói chung mà em biết, nguyên nhân nào gây ra? Để phòng ngừa giảm thiểu tối đa bệnh giun sán, chúng ta cần phải làm gì? (Sinh học - Lớp 7)

Việt Anh Nguyễn
Thứ 6, ngày 20/10/2017 13:21:43
Hãy kể các bệnh về giun sán nói chung mà em biết. Nguyên nhân nào gây ra
Để phòng ngừa giảm thiểu tối đa bệnh giun sán, chúng ta cần phải làm gì. Biện pháp nào để thực hiện
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 15 - 21/10 | Tháng 10-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 350 1.483
2 Huyền Thu 328 1.370
3 DOREMON 227 953
4 Thien Tu Borum 93 300
5 Angel star •♥•MoN•♥ 53 225
Google Facebook
scroll top