Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Vòi A chảy đầy bể trong 3 giờ. Vòi B chảy đầy bể trong 4h. Vòi C chảy đầy bể trong 5h. Vòi D chảy trong 6h. a) Trong 1h vòi nào chảy được nhiều nhất? b) Trong 1h cả vòi A chảy được nhiều hơn vòi B được mấy phần bể? (Toán học - Lớp 7)

Thuy Tran
Thứ 6, ngày 18/08/2017 12:44:31
Vòi A chảy đầy bể trong 3 giờ. Vòi B chảy đầy bể trong 4h. Vòi C chảy đầy bể trong 5h. Vòi D chảy trong 6h.
a) Trong 1h vòi nào chảy được nhiều nhất?
b) Trong 1h cả vòi A chảy được nhiều hơn vòi B được mấy phần bể?
c) Trong 1h cả 4 vòi cùng chảy được mấy phần bể?

Viết một đoạn hội thoại ngắn giữa người bạn và Nam trong tình huống của bài tập: Tưởng tượng và viết đoạn mở đầu cho câu chuyện bằng cách sau: Mở bài bằng cách nêu suy nghĩ của nhân vật về sự việc đã xảy ra (Toán học - Lớp 7) (chưa có lời giải)

Thuy Tran
Thứ 5, ngày 17/08/2017 21:06:38
Viết một đoạn hội thoại ngắn giữa người bạn và Nam trong tình huống của bài tập
Tưởng tượng và viết đoạn mở đầu cho câu chuyện bằng cách sau:
C1: Mở bài bằng cách nêu suy nghĩ của nhân vật về sự việc đã xảy ra.
C2: Mở bài bằng một lời nói hoặc tiếng kêu của nhân vật
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 13 - 19/08 | Tháng 08-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top