Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho tam giác ABC vuông tại A có cạnh AB > AC. Tia phân giác góc B cắt AC ở D. Từ D kẻ AH vuông góc với BC trên tia AC lấy điểm E sao cho AE = AB. Đường thẳng vuông góc với AE tại E cắt DH ở K (Toán học - Lớp 7) (chưa có lời giải)

Bảo Lê Đình
Thứ 2, ngày 23/01/2017 15:17:56
Cho tam giác ABC vuông tại A có cạnh AB > AC. Tia phân giác góc B cắt AC ở D. Từ D kẻ AH vuông góc với BC trên tia AC lấy điểm E sao cho AE = AB. Đường thẳng vuông góc với AE tại E cắt DH ở K.
Chứng minh rằng:
a) BA = BH
b) Góc DBK = 45°
c) Cho AB = 4cm. Tính P tam giác DEK

Cho góc nhọn xOy, trên tai Ox lấy 2 điểm A và C, trên tia Oy lấy 2 điểm B và D sao cho OA = OB, OC = OD (A nằm ở giữa O và C, B nằm ở giữa O và D). a) Chứng minh Tam giác OAD = Tam giác OBC b) So sánh 2 góc CAD và CBD (Toán học - Lớp 7)

NoName.5438
Thứ 2, ngày 23/01/2017 11:35:37
Cho góc nhọn xOy, trên tai Ox lấy 2 điểm A và C, trên tia Oy lấy 2 điểm B và D sao cho  OA = OB, OC = OD (A nằm ở giữa O và C, B nằm ở giữa O và D).
a) Chứng minh ΔOAD = ΔOBC
b) So sánh 2 góc CAD và CBD

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi: The last time I visited Hanoi was two years ago. Both of the chairs are uncomfortable (Tiếng Anh - Lớp 7)

Phạm Aley
Chủ nhật, ngày 22/01/2017 22:28:25
Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi:
1. The last time I visited Hanoi was two years ago
=> I last ...
2. Both of the chairs are uncomfortable
=> Neither of ...

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi: We couldn't go out because the weather was so bad. What's the speed of the car? I found driving on the left difficult. Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh: If/ someone/ have/ flu/ they/ keep/ sneeze. With satellite and cable TV/ it/ possible/ choose/ a wide variety/ programs (Tiếng Anh - Lớp 7)

Phạm Aley
Chủ nhật, ngày 22/01/2017 18:20:56
​I. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi
1. We couldn't go out because the weather was so bad
=> It was such ...
2. What's the speed of the car?
=> How ...
3. I found driving on the left difficult
=> I wasn't used ...
II. Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh
1. If/ someone/ have/ flu/ they/ keep/ sneeze
2. With satellite and cable TV/ it/ possible/ choose/ a wide variety/ programs.

Cho tam giác AOB. Trên tia đối của tia OA lấy điểm C sao cho OC = OA, trên tia đối của tia OB lấy điểm D sao cho OD = OB. a) Chứng minh CD = AB; b) Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A và B. Tia MO cắt CD ở N. So sánh độ dài các đoạn thẳng MA và NC, MB và ND? (Toán học - Lớp 7)

NoName.5417
Chủ nhật, ngày 22/01/2017 15:21:00
Cho tam giác AOB. Trên tia đối của tia OA lấy điểm C sao cho OC = OA, trên tia đối của tia OB lấy điểm D sao cho OD = OB.
a) Chứng minh CD = AB;
b) Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A và B. Tia MO cắt CD ở N. So sánh độ dài các đoạn thẳng MA và NC, MB và ND?
c) Từ M kẻ MI vuông góc OA, từ N kẻ NF vuông góc OC. Chứng minh rằng MI = NF

Cho tam giác ABC cân tại A, biết AB = 5cm, BC = 6cm. Gọi H là trung điểm của BC. a) Chứng minh tam giác ABH = tam giác ACH; b) Chứng minh AH vuông góc với BC; c) Tính AH; d) Kẻ HE vuông góc với AB, HK vuông góc với AC. Chứng minh HE = HK; e) Chứng minh EK song song BC (Toán học - Lớp 7)

NoName.5412
Chủ nhật, ngày 22/01/2017 10:36:36
Cho tam giác ABC cân tại A, biết AB = 5cm, BC = 6cm. Gọi H là trung điểm của BC
a) Chứng minh tam giác ABH = tam giác ACH
b) Chứng minh AH vuông góc với BC
c) Tính AH
d) Kẻ HE vuông góc với AB, HK vuông góc với AC. Chứng minh HE = HK
e) Chứng minh EK song song BC

Viết một bài văn cảm nhận về câu ca dao sau: Non Hồng ai đắp mà cao, Sông Lam ai bới, ai đào mà sâu? (Ngữ văn - Lớp 7)

Nguyễn Khánh Linh
Chủ nhật, ngày 22/01/2017 09:42:14
Viết một bài văn cảm nhận về câu ca dao sau:
Non Hồng ai đắp mà cao,
Sông Lam ai bới, ai đào mà sâu?
Google Facebook
scroll top