Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Chứng minh 25n^4 + 50n^3 - n^2 - 2n chia hết cho 24 (Toán học - Lớp 9)

NoName.18186
Chủ nhật, ngày 25/06/2017 18:27:49
Bài 1: c/m n^n+4*n-5 chia hết cho 8 với n là số lẻ?
Bài 2: c/m rằng 25*n^4+50*n^3-n^2-2*n chia hết cho 24 
Bài 3: c/m rằng 4*a^2+3*a+5 chia hết cho 6 với n thuộc N* 
Bài 4: c/m rằng nếu n là số lẻ, không chia hết cho 3 và n>2 thì (n^2-1) chia hết cho 24

Để hòa tan hoàn toàn 5,1 g oxit kim loại hóa trị III người ta phải dùng 43,8 g dd HCl 25%. Xác định oxit kim loại hóa trị III đã dùng (Hóa học - Lớp 9)

Thanh Vân
Chủ nhật, ngày 25/06/2017 17:31:27
38. Để hòa tan hoàn toàn 5,1 g oxit kim loại hóa trị III người ta phải dùng 43,8 g dd HCl 25%. Xác định oxit kim loại hóa trị III đã dùng
39. Trộn 300ml dd HCl 0,5M với 200ml dd Ba(oh)2 AM thu được 500ml dung dịch trong đó nồng độ của HCl là 0,02M. Tính A

Cho 0,1 mol Fe 400 gam dd HCl 30%. a) Viết phương trình. b) Tính V H2 sinh ra ở đkc. c) Tính C% của dd thu được sau phản ứng (Hóa học - Lớp 9)

Thanh Vân
Chủ nhật, ngày 25/06/2017 17:20:00
Cho 0,1 mol Fe 400 gam dd HCl 30%
a) Viết phương trình
b) Tính V H2 sinh ra ở đkc
c) Tính C% của dd thu được sau phản ứng

Có 200ml dd HCl 0,2M. Cần bao nhiêu ml dd NaOH 0,1M để trung hòa dd axit trên. Cần bao nhiêu gam dd Ca(OH)2 6% để trung hòa axit trên (Hóa học - Lớp 9)

Thanh Vân
Chủ nhật, ngày 25/06/2017 17:18:33
Có 200ml dd HCl 0,2M
a) Cần bao nhiêu ml dd NaOH 0,1M để trung hòa dd axit trên
b) Cần bao nhiêu gam dd Ca(OH)2 6% để trung hòa axit trên

Hòa tan một lượng bột CuO cần 50ml HCl 1M. a) Tính khối lượng CuO đã phản ứng. b) Tính Cm dd thu được cho rằng Vdd sau phản ứng thay đổi không đáng kể (Hóa học - Lớp 9)

Thanh Vân
Chủ nhật, ngày 25/06/2017 17:15:03
Hòa tan một lượng bột CuO cần 50ml HCl 1M
a) Tính khối lượng CuO đã phản ứng
b) Tính Cm dd thu được cho rằng Vdd sau phản ứng thay đổi không đáng kể

Cho 100ml dung dịch NaOH tác dụng vừa đủ với 1,12 l CO2 ở đkc tạo ra muối NaCO3. a) Viết phương trình. b) Tính Cm dd naoh đã dùng cho rằng thể tích dd sau phản ứng thay đổi không đáng kể (Hóa học - Lớp 9)

Thanh Vân
Chủ nhật, ngày 25/06/2017 17:11:59
Cho 100ml dung dịch NaOH tác dụng vừa đủ với 1,12 l CO2 ở đkc tạo ra muối NaCO3
a) Viết phương trình
b) Tính Cm dd naoh đã dùng cho rằng thể tích dd sau phản ứng thay đổi không đáng kể
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 25 - 01/07 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top