Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho đường tròn tâm (O) bán kính R. Từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (B, C là tiếp điểm). Từ B kẻ đường thẳng song song AC cắt đường tròn(O) tại D (D khác B). Nối AD cắt đường tròn (O) tại K, nối BK cắt AC tại I (Toán học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

NoName.12919
Thứ 3, ngày 25/04/2017 15:07:10
Cho đường tròn tâm (O) bán kính R. Từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (B, C là tiếp điểm). Từ B kẻ đường thẳng song song AC cắt đường tròn(O) tại D (D khác B). Nối AD cắt đường tròn (O) tại K, nối BK cắt AC tại I
a) Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp
b) Chứng minh IC^2 = IK.IB
c) Góc BAC = 60 độ. Chứng minh ba điểm A, O, D thẳng hàng

Cho hệ quang học gồm 1 thấu kính phân kỳ L1 có tiêu cự f1 = 20cm và 1 thấu kính L2 có tiêu cự f2 đặt sau thấu kính L1 về phía bên phải và một màn E. Vật sáng AB cách O1 là d1 = 20cm (Vật lý - Lớp 9) (chưa có lời giải)

NoName.12915
Thứ 3, ngày 25/04/2017 14:54:57
Cho hệ quang học gồm 1 thấu kính phân kỳ L1 có tiêu cự f1 = 20cm và 1 thấu kính L2 có tiêu cự f2 đặt sau thấu kính L1 về phía bên phải và một màn E. Vật sáng AB cách O1 là d1 = 20cm.
a) Tìm ảnh AB cho bởi L1
b) Tìm f2 biết rằng trên màn ảnh E cách AB một đoạn 70cm có ảnh cao gấp 2 lần AB

Cho đường tròn tâm O và điểm A nằm ngoài đường tròn. Từ A kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B và C là các tiếp điểm). Lấy M bất kì trên cung BC (M không trùng với B và C). Gọi D, E, F là hình chiếu vuông góc của M trên BC, CA, AB (Toán học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Nguyễn Lâm
Thứ 2, ngày 24/04/2017 21:58:05
Nhờ mọi người giải giúp bài tập này ạ!!!!
Bài 4: Cho đường tròn tâm O và điểm A  nằm ngoài đường tròn.
Từ A kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn ( B và C là các tiếp điểm).
Lấy M bất kì trên cung BC ( M không trùng với B và C). Gọi D, E, F là hình chiếu vuông góc của M trên BC, CA, AB.
Giao điểm của MB với DF là P, giao điểm của MC với DE là Q.Chứng minh rằng:
a) Các tứ giác MDBF và MDCE nội tiếp.
b) PQ//BC
c) PQ là tiếp tuyến cảu đường tròn ngoại tiếp tam giác MQE.
d) Đường thẳng nối giao điểm của đường tròn ngoại tiếp tam giác MQE với đường tròn ngoại tiếp tam giác MPF đi qua một điểm cố định.

Cho (O;R), M nằm ngoài (O). Hai tiếp tuyến MA, MB và cát tuyến MCD của (O) (A, B là tiếp điểm, C nằm giữa M và D, A và C nằm khác phía đối với đường thẳng MO). Chứng minh: I là trung điểm CD. Tia BI cắt (O) tại J. Chứng minh: AD^2 = AJ.MD (Toán học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Phương thuphuong
Thứ 2, ngày 24/04/2017 21:12:32
Cho  (O;R),  M nằm ngoài (O). Hai tiếp tuyến MA, MB và cát tuyến MCD của (O) (A, B là tiếp điểm, C nằm giữa M và D, A và C nằm khác phía đối với đường thẳng MO). Chứng minh:
a) I là trung điểm CD
b) Tia BI cắt (O) tại J. Chứng minh: AD^2 = AJ.MD
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/04 | Tháng 04-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Mốc 1.319
2 DOREMON 1.228
3 Cô giáo Lan 559
4 Trinh Le 503
5 Huyền Trang 282
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Mốc 306 1.325
2 DOREMON 200 840
3 Cô giáo Lan 119 549
4 Trinh Le 54 229
5 Phạm Quốc Anh 49 226
Google Facebook
scroll top