Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Một máy bơm muốn bơm đầy nước vào một bể chứa trong 1 thời gian quy định thì mỗi giờ phải bơm 10m3. Sau khi bơm được 1/3 dung tích của bể chứa, người công nhân vận hành máy bơm với công suất lớn hơn, mỗi giờ bơm được 15m3 (Toán học - Lớp 9)

Mộc Trà
Chủ nhật, ngày 22/01/2017 17:42:16
Một máy bơm muốn bơm đầy nước vào một bể chứa trong 1 thời gian quy định thì mỗi giờ phải bơm 10m3. Sau khi bơm được 1/3 dung tích của bể chứa, người công nhân vận hành máy bơm với công suất lớn hơn, mỗi giờ bơm được 15m3
Bài 21. Một máy bơm muốn bơm đầy nước vào một bể chứa trong 1 thời gian quy định thì mỗi giờ phải bơm 10m3. Sau khi bơm được 1/3 dung tích của bể chứa, người công nhân vận hành máy bơm với công suất lớn hơn, mỗi giờ bơm được 15m3 do đó bể được bơm đầy trước 48 phút so với thời gian quy định. Tính dung tích bể chứa?
Bài 22. Một tổ dệt khăn mặt, mỗi ngày theo kế hoạch phải dệt 500 chiếc, nhưng thực tế mỗi ngày đã dệt thêm được 60 chiếc, cho nên chẳng những đã hoàn thành kế hoạch trước 3 ngày mà còn dệt thêm được 1200 khăn mặt so với kế hoạch. Tìm số khăn mặt phải dệt theo kế hoạch lúc đầu

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Gọi K là trung điểm của AH. Từ A hạ đường vuông góc với AB và AC tại D và E. Đường tròn tâm K bán kính AK cắt đường tròn tâm O đường kính BC tại I, AI cắt BC tại M (Toán học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Vũ Bích Trâm
Thứ 7, ngày 21/01/2017 22:13:55
Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Gọi K là trung điểm của AH. Từ A hạ đường vuông góc với AB và AC tại D và E. Đường tròn tâm K bán kính AK cắt đường tròn tâm O đường kính BC tại I, AI cắt BC tại M.
a) Chứng minh A, I, D, H, E thuộc một đường tròn
b) Chứng minh MK vuông góc với AO
c) Chứng minh M, D, K, E thẳng hàng
d) Chứng minh MD.ME = MH^2

Cho hệ phương trình 2x + 3y = m; 25x - 3y = 3. Tìm m để phương trình có nghiệm x > 0, y < 0. Giải và biện luận hệ phương trình: x - my = 2; mx - 4y = m - 2 (Toán học - Lớp 9)

Việt Nam
Thứ 7, ngày 21/01/2017 21:51:07
Cho hệ phương trình 2x + 3y = m; 25x - 3y = 3. Tìm m để phương trình có nghiệm x > 0, y < 0. Giải và biện luận hệ phương trình: x - my = 2; mx - 4y = m - 2
Bài 5. Cho hệ phương trình 2x + 3y = m; 25x - 3y = 3. Tìm m để phương trình có nghiệm x > 0, y < 0.
Bài 6. Giải và biện luận hệ phương trình: x - my = 2; mx - 4y = m - 2
Bài 7. Cho hệ phương trình: 2x + 3y = m; 25x - 3y = 3. Tìm m để phương trình có nghiệm x > 0, y < 0.
Bài 8. Cho hệ phương trình x + my = 4; nx + y = -3
Google Facebook
scroll top