Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

If I ... to the store later, I’ll get you some milk. 2) If I’m tired in evenings, ...... 3) Don’t forget to ring me if ... any changes in the. 4) If you ... very tired, shall we go to the concert (Tiếng Anh - Lớp 9)

Hồng Ngọc
Thứ 6, ngày 20/10/2017 14:37:29
If I ... to the store later, I’ll get you some milk. 2) If I’m tired in evenings, ...... 3) Don’t forget to ring me if ... any changes in the. 4) If you ... very tired, shall we go to the concert

Trong 1 tiết thực hành, một học sinh bất cẩn đã làm rơi vỡ lọ đựng dung dịch H2SO4 xuống sàn gạch. Trước khi xử lý nước có hai học sinh đề xuất cách xử lí như sau: Học sinh 1: Rắc bột Na2SO3 đến dư vào để làm giảm lượng axit (Hóa học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Nguyễn Anh
Thứ 6, ngày 20/10/2017 14:18:33
Câu 4: Trong 1 tiết thực hành, một học sinh bất cẩn đã làm rơi vỡ lọ đựng dung dịch H2SO4 xuống sàn gạch. Trước khi xử lý nước có hai học sinh đề xuất cách xử lí như sau:
Học sinh 1: Rắc bột Na2SO3 đến dư vào để làm giảm lượng axit.
Học sinh 2: Rắc bột Na2CO3 đến dư vào để làm giảm lượng axit.
Theo em, cách làm của học sinh nào phù hợp nhất? Giải thích ngắn gọn và viết phương trình phản ứng xảy ra trong cách chọn

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O, đường cao BE, CF cắt nhau tại H. a) Chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp. b) Chứng minh tứ giác BCEF nội tiếp (Toán học - Lớp 9)

Đỗ Khánh Linh
Thứ 6, ngày 20/10/2017 12:55:19
Cho ΔABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O đường cao BE,CF cắt nhau tại H.
a) CM:tứ giác AEHF nội tiếp
b) CM:tứ giác BCEF nội tiếp
c) Kẻ >2 12

Cho đoạn văn sau: "Quân Thanh sang xâm lược nước ta ... chớ bảo ta không nói trước". Đoạn trích trên nằm trong tác phẩm nào, tác giả là ai? Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn là gì? (Ngữ văn - Lớp 9)

nguyen phuonganh
Thứ 6, ngày 20/10/2017 12:52:32
cho đoạn văn sau:                    
"quân thanh sang xâm lược nước ta....cho đến chớ bảo ta không nói trước"
a) đoạn trích trên nằm trong tác phẩm nào,tác giả là ai?
b) phương thức biểu đạt chính của đoạn văn là gì?
c) câu nói:trong khoảng vủ trụ,đất nào sao ấy đả phân biệt rõ ràng.hảy kể tên văn bản ,tác giả mà em đã học(nguyển trãi ,lý thường kiệt)
d) viết đoạn văn theo kiểu mô hình diễn dịch nội dung đoạn trích trên(khoảng 7-10)

Ở lứa tuổi học sinh không thể bảo vệ hòa bình là đúng hay sai? Vì sao. Trách nghiệm của học sinh trong việc thể hiện tình hữu nghĩ giữa các dân tộc trên thế giới là như thế nào? (Giáo dục Công dân - Lớp 9)

Hàn Băng Di
Thứ 5, ngày 19/10/2017 23:44:28
1. Ở lứa tuổi học sinh không thể bảo vệ hòa bình là đúng hay sai? Vì sao?
2. Trách nghiệm của học sinh trong việc thể hiện tình hữu nghĩ giữa các dân tộc trên thế giới là như thế nào?
3. Theo em hiện nay vấn đề sự hợp tác quốc tế có cần thiết hay không? VÌ sao? 
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 15 - 21/10 | Tháng 10-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 349 1.474
2 Huyền Thu 309 1.294
3 DOREMON 224 942
4 Thien Tu Borum 92 299
5 Angel star •♥•MoN•♥ 50 214
Google Facebook
scroll top