Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Trình bày các yêu cầu kĩ thuật của chuồng trại chăn nuôi ? Yêu cầu nào quan trọng nhất? Vì sao? (Công nghệ - Lớp 10)

Vũ Phong
Thứ 6, ngày 15/12/2017 08:58:28
Trình bày các yêu cầu kĩ thuật của chuồng trại chăn nuôi ? Yêu cầu nào quan trọng nhất . Vì sao?
Hãy liên hệ thực tế ở địa phương mình về việc xử lí chất thải trong chăn nuôi ?

Điểm phân biệt sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn và cây trồng thụ phấn chéo? (Công nghệ - Lớp 10) (chưa có lời giải)

グエン ハイ アイン
Thứ 4, ngày 13/12/2017 13:21:56
1.Điểm phân biệt sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn và cây trồng thụ phấn chéo:
A.Hình thức thụ phấn
B.Yêu cầu cách li
C.Mục đích sản xuất
D.Các giai đoạn sản xuất giống
2.Tế bào thực vật có tính toàn năng vì:
A.Tế bào có tính vạn năng
B.Tế bào phát triển thành cây mới
C.Tế bào có thể sống độc lập
D.Tế bào chứa hệ gen của loài
3.Loại phân đơn nguyên tố:
A.Lân
B.Chuồng
C.NPK
D.Đầu trâu
4.Điểm giống nhau khi sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn và cây trồng thụ phấn chéo:
A.Yêu cầu cách li
B.Số năm,số vụ sản xuất
C.Cách chọn lọc
D.Các giai đoạn sản xuất
5.Cách bón phân đạm cho cây họ Đậu:
A.Bón lượng nhiều,bón giai đoạn đầu
B.Bón thúc nhiều lần,bón với lượng ít
C.Bón lượng ít,bón giai đoạn đầu
D.Bón lượng nhiều,bón nhiều lần
6.Phân vi sinh vật có đặc điểm:
A.Chứa nhiều chất dinh dưỡng
B.Dùng để bón thúc là chính
C.An toàn,không ô nhiễm môi trường
D.Dễ hoà tan
7.Biện pháp cày sâu dần cải thiện tính chất xấu nào:
A.Tầng đất mặt mỏng
B.Đất khô hạn
C.Đất nghèo dinh dưỡng
D.Đất rất chua
8.Điểm khác biệt giữa sản xuất giống theo sơ đồ duy trì và sơ đồ phục tráng là:
A.Cách chăm sóc
B.Cách sản xuất giống xác nhận
C.Cách chọn cây ưu tú
D.Cách tiến hành so sánh giống
9.Ưu điểm của phân hữ cơ:
A.Chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng
B.Tỉ lệ và thành phần chất dinh dưỡng không ổn định
C.Hiệu quả nhanh
D.Dễ hoà tan
10.Khẳng định nào sau đây đúng:
A.Phân vi sinh dễ tan
B.Phân hữu cơ có ít dinh dưỡng
C.Phân hoá học cải tạo đất
D.Phân hữu cơ cần phải ủ kỹ

Sản phẩm lương thực hàng năm bị sâu, bệnh phá hoại chiếm 25% tổng số và người ta ước lượng nếu như người nông dân không ngăn chặn được tác hại của sâu bệnh thì hàng năm trên thế giới 100 triệu người sẽ không bị chết đói (Công nghệ - Lớp 10)

Cúc Nguyễn
Thứ 2, ngày 11/12/2017 12:58:24
Theo thống kê của tổ chức lương thực thế giới (FAO), sản phẩm lương thực hàng năm bị sâu, bệnh phá hoại chiếm 25% tổng số và người ta ước lượng nếu như người nông dân không ngăn chặn được tác hại của sâu bệnh thì hàng năm trên thế giới 100 triệu người sẽ không bị chết đói.
Nêu cảm nghĩ của em về vấn đề trên.

Theo thống kê của tổ chức lương thực thế giới (FAO), sản phẩm lương thực hàng năm bị sâu, bệnh phá hoại chiếm 25% tổng số (Công nghệ - Lớp 10)

Cúc Nguyễn
Chủ nhật, ngày 10/12/2017 16:27:16
Mọi người vận dụng kiến thức môn Công nghệ để trả lời nhé.
1. Giải thích câu "Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống"
2. Giải thích câu:
Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.
3. Giải thích câu "Xem đất, trông cây, nhìn trời bón phân".
4. Theo thống kê của tổ chức lương thực thế giới (FAO), sản phẩm lương thực hàng năm bị sâu, bệnh phá hoại chiếm 25% tổng số và người ta ước lượng nếu như người nông dân ngăn chặn được tác hại của sâu bệnh thì hàng năm trên thế giới 100 triệu người sẽ không bị chết đói.
Nêu cảm nghĩ của em về vấn đề trên.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 10 - 16/12 | Tháng 12-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 DORAEMON 1.100
2 Huyền Thu 829
3 Trịnh Quang Đức 787
4 Phạm Ngọc Na (pb) 683
5 Nhật Tường 584
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 DORAEMON 349 1.542
2 Trịnh Quang Đức 314 1.390
3 Huyền Thu 252 1.102
4 Nguyễn Xuân Hiếu 207 1.031
5 Nguyễn Trần Lam Phong 227 986
Giải thưởng T.11 Bảng Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top