Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Vẽ các hình chiếu của vật thể 3 chiều: Giá chữ V, Tấm trượt dọc, Ống đứng, Tấm trượt ngang, Giá ngang, Giá vát nghiêng (Bài 3 công nghệ 11 trang 21) (Công nghệ - Lớp 11)

Ngọc Thương
Chủ nhật, ngày 18/09/2016 00:32:00
Vẽ các hình chiếu của vật thể 3 chiều: Giá chữ V, Tấm trượt dọc, Ống đứng, Tấm trượt ngang, Giá ngang, Giá vát nghiêng (Bài 3 công nghệ 11 trang 21)

Vẽ hình chiếu của vật thể: Giá chữ V - Giá vát nghiêng - Tấm trượt ngang (Công nghệ - Lớp 11)

Ngọc Thương
Thứ 6, ngày 16/09/2016 04:39:49
Vẽ hình chiếu của vật thể: Giá chữ V - Giá vát nghiêng - Tấm trượt ngang
Google Facebook
scroll top