Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Đĩa líp xe đạp có 20 răng, có tốc độ quay 60 vòng/phút và tỉ số truyền là 4. a) Tính tốc độ quay và số răng của đĩa xích. b) Chi tiết nào quay nhanh hơn? (Công nghệ - Lớp 8)

NoName.4417
Thứ 5, ngày 22/12/2016 10:55:15
Bài 1. Đĩa líp xe đạp có 20 răng, có tốc độ quay 60 vòng/phút và tỉ số truyền là 4.
a. Tính tốc độ quay và số răng của đĩa xích
b. Chi tiết nào quay nhanh hơn?
Bài 2. Líp xe đạp có 25 răng, đĩa xích xe đạp có 60 răng, tốc độ quay của đĩa xích là 30 vòng/phút
a. Tính tỉ số truyền
b. Tính tốc độ quay của đĩa líp
c. Cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn
Mọi người giúp mình nhanh nhé, mai mình thi học kì rồi. Cảm ơn ạ!

Cơ cấu truyền động ma sát - truyền động đai hoạt động, bánh dẫn có đường kính 120 cm và tỉ số truyền của bộ truyền động là 20. a) Tính đường kính bánh dẫn. b) Tính tốc độ quay của bánh dẫn. Cho biết bánh bị dẫn quay với tốc độ 420 vòng/phút (Công nghệ - Lớp 8)

NoName.4135
Chủ nhật, ngày 18/12/2016 16:32:54
1. Cơ cấu truyền động ma sát - truyền động đai hoạt động, bánh dẫn có đường kính 120 cm và tỉ số truyền của bộ truyền động là 20. (Cho biết bánh bị dẫn quay với tốc độ 420 vòng/phút)
a) Tính đường kính bánh dẫn
b) Tính tốc độ quay của bánh dẫn
2. Trong một dây chuyền sản xuất có một bộ truyền động ăn khớp với hai bánh răng và một xích dẫn, có tỉ số truyền là 7. Số răng của bánh dẫn là 49, tốc độ quay của bánh dẫn là 1500 vòng/phút. Tính số răng của bánh bị dẫn và tốc độ quay của bánh bị dẫn
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Có điểm giá trị lời giải CAO NHẤT
Tuần này 19 - 25/02 | Tháng 02-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top