Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Một bộ truyền động đai gồm bánh dẫn D1 = 25cm quay với tốc độ n1 = 100 vòng/phút, bánh bị dẫn có đường kính D2 = 10cm. Tính: a) Tỷ số truyền i. b) Tính tốc độ quay của bánh bị dẫn? (Công nghệ - Lớp 8)

Đường Mặc
Thứ 4, ngày 15/11/2017 22:20:00
C1: Ở bộ truyền động đai bánh dẫn và bánh bị dẫn có đường kính lần lượt là 50cm và 20cm. Bánh dẫn có tốc độ quay là 30 vòng/phút. Tính:
a) Tỷ số truyền
b) Tính tốc độ quay của bánh bị dẫn?
c) Bánh nào quay nhanh hơn? Tại sao?
C2: Một bộ truyền động đai gồm bánh dẫn D1=25cm quay với tốc độ n1=100 vòng/phút, bánh bị dẫn có đường kính D2=10cm. Tính:
a) Tỷ số truyền i
b) Tính tốc độ quay của bánh bị dẫn?
c) Bánh nào quay nhanh hơn? Tại sao?
C3: Một bộ truyền động răng gồm bánh dẫn có 60 răng quay với tốc độ 60 vòng/phút biết tỉ số truyền của i=1.25 Tính
a) Tính số răng của bánh bị dẫn
b) Tính tốc độ quay của bánh bị dẫn

Tìm các dụng cụ để tháo lắp chiếc bàn học và giải thích tại sao lại sử dụng dụng cụ đó? (Công nghệ - Lớp 8)

Phạm Ngọc Na
Thứ 4, ngày 08/11/2017 21:40:53
>< help
Tìm các dụng cụ để tháo lắp chiếc bàn học và giải thích tại sao lại sử dụng dụng cụ đó?
Em mơn

Nêu mối ghép có trong bút máy, nêu kĩ thuật cưa và dũa kim loại (Công nghệ - Lớp 8)

Phạm Ngọc Na
Thứ 4, ngày 08/11/2017 21:01:36
Mọi người giúp e với
- Nêu mối ghép có trong bút máy, nêu kĩ thuật cưa và dũa kim loại
Thanks

Tìm các vật liệu chế tạo ra dép và giải thích tại sao lại sử dụng vật liệu đó? Tìm các vật liệu để tháo, lắp chiếc bàn học. Giải thích tại sao lại sử dụng vật liệu đó? (Công nghệ - Lớp 8)

Trịnh Quang Đức
Thứ 4, ngày 08/11/2017 20:13:55
Mọi người giúp em với. Đề:
Câu 1:
Tìm các vật liệu chế tạo ra dép và giải thích tại sao lại sử dụng vật liệu đó?
Câu 2:
Tìm các vật liệu để tháo, lắp chiếc bàn học. Giải thích tại sao lại sử dụng vật liệu đó?
Câu 3:
Nêu các mối ghép có trong bút máy? Nêu kĩ thuật cưa và dũa kim loại?

Hãy nêu vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong đời sống và sản suất. Thế nào là bản vẽ kĩ thuật? Khi vẽ bản vẽ kĩ thuật người ta quy ước những bản vẽ nào? (Công nghệ - Lớp 8)

Nguyễn Việt Hòa
Thứ 3, ngày 07/11/2017 20:13:54
Câu 1. Hãy nêu vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong đời sống và sản suất
Câu 2. Thế nào là bản vẽ kĩ thuật? Khi vẽ bản vẽ kĩ thuật người ta quy ước những bản vẽ nào?
Câu 3. Thế nào là bản vẽ chi tiết? Bản vẽ lắp
Câu 4. Khi đọc bản kĩ thuật cần đọc những đề mục nào

Kể tên các loại máy (mỗi cái 3 loại máy): Máy vận chuyển, Máy gia công, Máy khai thác, Máy sản xuất tiêu dùng, Máy nông nghiệp, Máy thực phẩm, Máy trong công trình văn hóa, sinh hoạt, Máy điện, Các loại máy khác (Công nghệ - Lớp 8)

Park Mochi
Chủ nhật, ngày 29/10/2017 09:41:34
​Kể tên các loại máy (mỗi cái 3 loại máy)
Máy vận chuyển
Máy gia công
Máy khai thác
Máy sản xuất tiêu dùng
Máy nông nghiệp
Máy thực phẩm
Máy trong công trình văn hóa, sinh hoạt\
Máy điện
Các loại máy khác
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 19 - 25/11 | Tháng 11-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 485 2.361
2 Huyền Thu 416 1.721
3 DORAEMON 217 860
4 Nguyễn Thị Thu Trang 187 718
5 Bản năng vô cực 178 636
Giải thưởng T.10 Bảng Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top