Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Đúng sai: Đúng ghi Đ, sai ghi S. Khi mắc lỗi, ta nên nhận lỗi và sửa lỗi. Sơn vừa ăn cơm vừa xem ti vi (Đạo đức - Lớp 2)

NoName.346
Thứ 6, ngày 15/07/2016 03:28:38
Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) Khi mắc lỗi, ta nên nhận lỗi và sửa lỗi
b) Lam đến nhà bạn chơi đều la ầm ĩ.
c) Sơn vừa ăn cơm vừa xem ti vi.
d) Mỗi lần muốn đọc truyện của bạn, Hùng đều xin phép bạn.
e) Mẹ vắng nhà, có người gọi điện. Nam la: "Mẹ tui không có nhà. Chiều gọi. Cút!".
f) Tuấn ăn cơm nhà bạn mà để cơm rơi vãi lung tung
g) Dung vừa đọc truyện tranh vừa học bài

Câu hỏi Đạo đức: Trường hợp nào thì cảm ơn, trường hợp nào thì xin lỗi: - Được bạn tặng đồ chơi - Lỡ tay làm rách sách bạn (Đạo đức - Lớp 1)

NoName.342
Thứ 5, ngày 14/07/2016 05:02:24
Trường hợp nào thì cảm ơn, trường hợp nào thì xin lỗi:
- Được bạn tặng đồ chơi
- Lỡ tay làm rách sách bạn
- Ăn cơm phần của bạn
- Được mẹ tặng bánh
- Bị bạn phê bình khi em mắc khuyết điểm

Xử lý tình huống Đạo đức: An và Bình (Đạo đức - Lớp 4)

Phan Thế Hùng
Chủ nhật, ngày 26/06/2016 02:10:14
1. Trong một tiết kiểm tra, An và Bình ngồi cạnh nhau. An thấy Bình dùng phao để làm bài kiểm tra.
2. Hôm qua, An mải chơi, quên làm bài tập. Hôm sau, cô kiểm tra bài tập thì An rất lo lắng.
Theo em, hai bạn Bình và An nên làm gì? Nếu là em, em sẽ giải quyết thế nào?
Google Facebook
scroll top