Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Một học sinh đem cân 1 ký giấy và 1 ký sắt hỏi cái nào nặng hơn? Vì sao? Nêu ý nghĩa của câu nói trên (Đạo đức - Lớp 8)

một học sinh đem cân 1 ký giấy và 1 ký sắt hỏi cái nào nặng hơn?vì sao?nêu ý nghĩa của câu nói trên
*gợi ý về đề tài học tập

Read the descriptions and try to guess the invention: To record your voice, you have to speak into this device. This device can be used so that words spoken into a microphone or sound from a radio can be heard (Đạo đức - Lớp 8)

Mai Phương Hoàng
Thứ 4, ngày 05/04/2017 19:38:06
1. To record your voice, you have to speak into this device
2. This device can be used so that words spoken into a microphone or sound from a radio can be heard
3. You can send a document to a distant place using this small machine
4. This electric device can be used to toast slices of bread
5. This machine has a needle that is driven by an electric motor or by movements of your hand and foot. Clothes can be made with the of this machine
6. This device can be used to clean the floor, carpet by sucking up dirt and dust
7. It is a machine used to dry one's hair
8. It is a continuous moving belt used for transporting products in a factory
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 18 - 24/02 | Tháng 02-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Bùi Tiến Dũng 330 1.386
2 Huyền Thu 183 847
3 Trần Thị Huyền Trang 147 698
4 Nguyễn Thị Thu Trang 128 506
5 Trịnh Quang Đức 104 473
Nghỉ Tết Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top