Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Trình bày và giải thích đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực. Trình bày đặc điểm kinh tế châu Âu (Địa lý - Lớp 7)

NGUYEN HUONG
Thứ 3, ngày 23/05/2017 08:37:34
1. Trình bày và giải thích đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực
2. Trình bày đặc điểm kinh tế châu Âu
3. Trình bày đặc điểm dân cư - xã hội châu Âu
4. Trình bày đặc điểm tự nhiên châu Âu

Nêu những thay đổi trong cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp của các nước Đông Nam Á (Địa lý - Lớp 8)

Thi Nguyen Kha
Thứ 2, ngày 22/05/2017 20:45:03
Câu 1: Nêu những thay đổi trong cơ cấu kinh tế công-nông nghiệp của các nước ĐNA?
Câu 2: Vì sao các nước ĐNA tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc?

Dựa vào số liệu sau: Đất feralit đồi núi chiếm 65% diện tích đất tự nhiên. Đất mùn núi cao 11% diện tích tự nhiên. Đất phù sa 24% diện tích tự nhiên. (Địa lý - Lớp 8)

Huyền Lê
Thứ 3, ngày 09/05/2017 22:54:04
Bài 1: Dựa vào số liệu sau:
- Đất feralit đồi núi chiếm 65% diện tích đất tự nhiên.
- Đất mùn núi cao 11% diện tích tự nhiên.
- Đất phù sa 24% diện tích tự nhiên.
a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích các nhóm đất nước ta.
b) Nhận xét:
Diện tích đất feralit đồi núi thấp chiếm tỉ lệ cao nhất, đất phù sa chiếm 24%, đất mùn núi cao chiếm tỉ lệ thấp nhất.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 21 - 27/05 | Tháng 05-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Huyền Thu 184
2 DOREMON 106
3 Bảo Ngọc 92
4 Lê Thị Thảo Nguyên 43
5 Đặng Ánh 37
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 DOREMON 182 721
2 Huyền Thu 161 650
3 Mốc 123 532
4 Cô giáo Lan 79 344
5 FA 40 143
Google Facebook
scroll top