Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Sóng thần xảy ra ở những khu vực nào? Vì sao (Địa lý - Lớp 6)

Sera
Thứ 3, ngày 17/01/2017 09:11:30
Sóng thần xảy ra ở những khu vực nào? Vì sao
A. Dưới đáy đại dương
B. Giữa lòng đại dương
C. Ven bờ đại dương
D. Tất cả các khu vực trên
Mn ai biết câu trả lời ko ạ

Dựa trên những điều kiện nào mà Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất cây công nghiệp lớn nhất nước ta? Tại sao ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm của đồng bằng sông Cửu Long lại có thế mạnh? Tại sao Đông Nam Bộ có sức hút vốn đầu tư của nước ngoài? Nêu tình hình phát triển công nghiệp và nông nghiệp ở Đông Nam Bộ? (Địa lý - Lớp 9)

XX YYY
Thứ 5, ngày 12/01/2017 19:12:43
1. Dựa trên những điều kiện nào mà Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất cây công nghiệp lớn nhất nước ta?
2. Tại sao ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm của đồng bằng sông Cửu Long lại có thế mạnh?
3. Dựa trên những điều kiện nào mà đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng sản xuất lương thực lớn nhất cả nước?
4. Tại sao Đông Nam Bộ có sức hút vốn đầu tư của nước ngoài?
5. Nêu tình hình phát triển công nghiệp và nông nghiệp ở Đông Nam Bộ?
Google Facebook
scroll top