Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

So sánh đặc điểm 3 miền tự nhiên trên lãnh thổ Việt Nam? Em hiểu thế nào là hiệu ứng phơn? Trên lãnh thổ việt nam hiệu ứng phơn xảy ra rõ rệt ở khu vực nào? (Địa lý - Lớp 8)

Thạch Anh
Thứ 2, ngày 29/05/2017 11:06:29
Câu 1: So sánh đặc điểm 3 miền tự nhiên trên lãnh thổ việt nam?
Câu 2: Em hiểu thế nào là hiệu ứng phơn? Trên lãnh thổ việt nam hiệu ứng phơn xảy ra rõ rệt ở khu vực nào?
Câu 4: Hãy cho biết địa hình núi nước ta đã phân hóa khí hậu nước ta như thế nào?

Cho bảng số liệu số lượt khách và doanh thu từ du lịch giai đoạn 1995-2007. a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất. b) Nhận xét và giải thích sự tăng trưởng đó (Địa lý - Lớp 9)

Lý Thị Lan
Thứ 2, ngày 29/05/2017 10:00:01
Cho bảng số liệu số lượt khách và doanh thu từ du lịch giai đoạn 1995-2007. a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất. b) Nhận xét và giải thích sự tăng trưởng đó
Chỉ cần làm câu 4 thôi Câu 5 không phải làm. Các bạn làm ơn giải ra tỉ số phần trăm giúp mình với, sau đó vẽ biểu đồ ra cho mình xem với. Thanks các bn nhiều.

Trình bày và giải thích đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực. Trình bày đặc điểm kinh tế châu Âu (Địa lý - Lớp 7)

NGUYEN HUONG
Thứ 3, ngày 23/05/2017 08:37:34
1. Trình bày và giải thích đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực
2. Trình bày đặc điểm kinh tế châu Âu
3. Trình bày đặc điểm dân cư - xã hội châu Âu
4. Trình bày đặc điểm tự nhiên châu Âu

Nêu những thay đổi trong cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp của các nước Đông Nam Á (Địa lý - Lớp 8)

Thi Nguyen Kha
Thứ 2, ngày 22/05/2017 20:45:03
Câu 1: Nêu những thay đổi trong cơ cấu kinh tế công-nông nghiệp của các nước ĐNA?
Câu 2: Vì sao các nước ĐNA tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 18 - 24/06 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top