Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Đối với các ngành kinh tế, giao thông vận tải không có vai trò nào sau đây? (Địa lý - Lớp 10)

Ngoctrinh Pham
Thứ 2, ngày 16/04/2018 10:44:05
Bài 36
1. Đối với các ngành kinh tế, giao thông vận tải không có vai trò nào sau đây ?
A. Đảm bảo các quá trình sản xuất liên tục
B. Củng cố tính thống nhất của nền kinh tế
C. Đưa sản phẩm đến thị trường tiêu thụ
D. Cung câp nguyên liệu cho các ngành kinh tế
2. Ngành giao thông vận tải được xem là ngành sản xuất vật chất đặc biệt vì nó :
A. Làm tăng khối lượng của ngành sản xuất vật chất
B. Làm tăng chất lượng của ngành sản xuất vật chất
C. Làm tăng giá trị của ngành sản xuât vật chất
D. Làm hạ giá thành sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh
3. Ảnh hưởng đến công tác thiết kế và khai thác các công trình giao thông vận tải ?
A. Vị trí địa lý
B. Địa hình
C. Thời tiết, khí hậu
D. Đất đai, sinh vật

Ngành nào sau đây thuộc nhóm dịch vụ tiêu dùng? (Địa lý - Lớp 10)

Ngoctrinh Pham
Thứ 2, ngày 16/04/2018 10:36:56
Bài 35. Cơ cấu dịch vụ
1. Ngành nào sau đây thuộc nhóm dịch vụ tiêu dùng ?
A. Bảo hiểm
B. Thông tin liên lạc
C. Giáo dục
D. Giao thông
2. Các trung tâm dịch vụ lớn nhất thế giới không có trung tâm nào sau đây ?
A. Niu Iooc
B. Luân Đôn
C. Tokio
D. Singapore
3. Ngành nào sau đây không thuộc ngành dịch vụ công ?
A. Công đoàn
B. Đoàn thanh niên
C. Công chúng
D. Y tế
4. Dịch vụ không có vai trò nào sau đây ?
A. Sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội
B. Sử dụng hơp lý tài nguyên và lao động
C. Làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế
D. Phục vụ nâng cao chất lượng cuộc sống
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 15 - 21/04 | Tháng 04-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Nguyễn Xuân Hiếu 320
2 Thành Trương 320
3 Đạt Trần 256
4 Dang Khanh 115
5 oh yeah 89
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Thành Trương 1.167
2 Đạt Trần 754
3 Nguyễn Mai 572
4 Dang Khanh 492
5 Nguyễn Thị Thương 460
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 243 1.152
2 Đạt Trần 242 1.057
3 Thành Trương 244 897
4 DORAEMON 78 363
5 Nguyễn Thị Thương 46 189
Tháng 3 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top