Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Hiện tượng mưa ngâu ở nước ta có liên quan đến sự xuất hiện của? A. Frông cực. B. Frông nóng. C. Frông lạnh. D. Dải hội tụ nhiệt đới (Địa lý - Lớp 10)

NoName.4679
Thứ 3, ngày 27/12/2016 12:02:41
Chọn đáp án đúng:
Hiện tượng mưa ngâu ở nước ta có liên quan đến sự xuất hiện của?
A. Frông cực
B. Frông nóng
C. Frông lạnh
D. Dải hội tụ nhiệt đới

Những kiểu thảm thực và nhóm đất môi trường đới nóng, chiếm ưu thế ở châu lục nào? Những châu lục nào không có? (Địa lý - Lớp 10)

NoName.2648
Chủ nhật, ngày 20/11/2016 13:18:36
1. Thảm thực vật đài nguyên và đất đài nguyên phân bố trong phạm vi những vĩ tuyến nào? Những châu lục nào có chúng? Tại sao?
2. Những kiểu thảm thực vật và nhóm đất thuộc môi trường đới ôn hoà phân bố ở những châu lục nào? Tại sao đới này có nhiều kiểu thảm thực vật và nhóm đất như vậy?
3. Những kiểu thảm thực và nhóm đất môi trường đới nóng, chiếm ưu thế ở châu lục nào? Những châu lục nào không có? Tại sao?

Bài 10 Địa lí 10 Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ (Địa lý - Lớp 10)

NoName.1113
Thứ 3, ngày 27/09/2016 09:24:57
Bài 10 Địa lí 10 Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ
Google Facebook
scroll top