Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tỉnh/thành phố em nằm ở vị trí nào trên lãnh thổ nước ta? (Địa lý - Lớp 5)

NoName.13185
Thứ 4, ngày 26/04/2017 20:52:34
Giải bài 30: Địa lí địa phương

Hoa Kì giáp với những quốc gia và đại dương nào? Thủ đô của Hoa Kì là gì? Dân cư châu Mĩ có đặc điểm gì nổi bật? Nền kinh tế Bắc Mĩ có gì khác so với Trung Mĩ và Nam Mĩ? Em biết gì về đất nước Hoa Kì? (Địa lý - Lớp 5)

Hồ Thanh
Thứ 3, ngày 04/04/2017 12:43:49
Trả lời các câu hỏi sau:
Hoa Kì giáp với những quốc gia và đại dương nào?
Thủ đô của Hoa Kì là gì?
Dân cư châu Mĩ có đặc điểm gì nổi bật?
Nền kinh tế Bắc Mĩ có gì khác so với Trung Mĩ và Nam Mĩ?
Em biết gì về đất nước Hoa Kì?
Bài 26: Châu Mĩ (tiếp theo)
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 16 - 22/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top