Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Lưu lượng của một con sông là? Sóng biển là hiện tượng gi? Hiện tượng triều cường thường xảy ra vào các ngày (Địa lý - Lớp 6)

Thảo Nguyễn
Thứ 6, ngày 05/05/2017 20:41:29
Câu 1 (1,5 điểm)
Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng ở đầu ý đúng trong các câu sau:
a) Lưu lượng của một con sông là:
A. lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm nào đó.
B. lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm nào đó, trong một giây đồng hồ.
C. lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm nào đó, trong một khoảng thời gian nhất định.
D. lượng nước chảy trong lòng sông ở một địa điểm nào đó trong một giây đồng hồ.

b) Sóng biển là hiện tượng:
A. dao động thường xuyên, có chu kì của nước biển.
B. chuyển động của nước biển từ ngoài khơi xô vào bờ.
C. dao động tại chỗ của lớp nước trên mặt biển.
D. chuyển động của lớp nước biển trên mặt.

c) Hiện tượng triều cường thường xảy ra vào các ngày:
A. không trăng đầu tháng và trăng lưỡi liềm đầu tháng.
B. trăng tròn giữa tháng và không trăng đầu tháng.
C. trăng tròn giữa tháng và trăng lưỡi liềm đầu tháng.
D. trăng lưỡi liềm đầu tháng và trăng lưỡi liềm cuối tháng

Câu 2 (1,5 điểm) Ghép mỗi ý ở bên trái với một ý ở bên phải cho đúng
Các hình thức vận động của nước biển Nguyên nhân của mỗi hình thức
1. Sóng
2. Sóng thần
3. Thuỷ triều
a. Động đất ngầm dưới đáy biển
b. Gió
c. Sức hút của Mặt Trăng
d. Sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời

II . Tự luận (7 điểm)
Câu 3 (1 điểm)
Độ muối trung bình của nước trong các biển và đại dương là 35%, vì sao độ muối của biển nước ta chỉ là 33%?
Câu 4 (3 điểm)
Kể tên các nhân tố hình thành đất quan trọng nhất và giải thích vì sao.
Câu 5 (3 điểm)
a. Vì sao nói khí hậu là nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân bố thực vật? Bằng hiểu biết của mình, em hãy cho ví dụ để chứng minh.

Trình bày các hình thức vận động của nước biển và đại dương. Nêu giá trị kinh tế của hồ đối với con người. Nêu khái niệm lưu vực sông, hệ thống sông, phụ lưu, lưu lượng nước, sông, hồ. Sông và hồ khác nhau như thế nào? (Địa lý - Lớp 6)

Ngọc Thảo Nguyên
Thứ 3, ngày 02/05/2017 09:17:43
1. Trình bày các hình thức vận động của nước biển và đại dương.
2. Nêu giá trị kinh tế của hồ đối với con người.
3. Nêu khái niệm lưu vực sông, hệ thống sông, phụ lưu, lưu lượng nước, sông, hồ.
4. Sông và hồ khác nhau như thế nào?

Nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ là? (Địa lý - Lớp 6)

Nguyễn Nhi
Thứ 7, ngày 29/04/2017 15:11:21
Nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ là:
A. cao ở vùng cực, thấp dần về chí tuyến
B. cao ở vùng chí tuyến, thấp dần về xích đạo
C. cao ở xích đạo, thấp dần về phía 2 cực
D. cao ở hai cực, thấp dần về xích đạo
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 16 - 22/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top