Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

So sánh đặc điểm tự nhiên của đất liền và hải đảo Đông Nam Á? Giải thích lượng mưa Nam Á? Giải thích đặc điểm kinh tế Đông Á? (Địa lý - Lớp 8)

Đạt Phan
Thứ 4, ngày 21/12/2016 13:22:11
Câu 1: Trình bày khái quát đặc điểm dân cư và kinh tế xã hội Châu Á
Câu 2: Phân tích mối quan hệ giữa đặc điểm dân cư và sự phát triển kinh tế xã hội Châu Á
Câu 3:
a) So sánh đặc điểm tự nhiên của đất liền và hải đảo Đông Nam Á
b) Nêu đặc điểm tự nhiên của Đông Á. Nêu đặc điểm giống và khác nhau giữa sông Hoàng Hà và sông Trường Giang?
Câu 4: Giải thích lượng mưa Nam Á? Giải thích đặc điểm kinh tế Đông Á?
Các bạn giúp mình với. Mình đang cần gấp lắm để thi học kì. Cảm ơn các bạn!
Google Facebook
scroll top