Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Chứng minh khí hậu nước ta rất đa dạng và tính chất này ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp như thế nào? Em hãy trình bày 2 đặc điểm của khí hậu nước ta? (Địa lý - Lớp 8)

Anh Luong
Thứ 3, ngày 17/04/2018 20:49:01
1. Chứng minh khí hậu nước ta rất đa dạng và tính chất này ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp như thế nào?
2.​ Em hãy trình bày 2 đặc điểm của khí hậu nước ta?

Hãy vẽ biểu đồ thể hiện 3 nhóm đất chính ở nước ta (Địa lý - Lớp 8)

Hoàng Dương
Thứ 2, ngày 16/04/2018 22:12:44
cho bảng số liệu sau : cơ cấu ,diện tích của 3 nhóm đất chính
đất feralit đất phù sa đất mùn núi cao
65% 24% 11%
a, hãy vẽ biểu đồ thể hiện 3 nhóm đất chính ở nước ta
b,từ biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét về cơ cấu nhóm đất chính ở nước ta và nêu giá trị kinh tế của các nhóm đất đó.

Nêu những thuận lợi và khó khăn của biển Việt Nam (Địa lý - Lớp 8)

dinhkhuong duy
Thứ 2, ngày 09/04/2018 21:07:53
nêu những thuận lợi và khó khăn của biển việt nam
trình bày đặc điểm địa hình việt nam
phân tích đặc điểm khí hậu việt nam
đặc điểm 2 mùa gió của khí hậu nước ta
chứng minh và giải thích luận điểm sông ngòi của việt nam

 

Nêu những thuận lợi và khó khăn của biển Việt Nam? Đặc điểm 2 mùa gió của khí hậu nước ta? Phân tích đặc điểm khí hậu Việt Nam? (Địa lý - Lớp 8)

Duy Jincoi
Thứ 2, ngày 09/04/2018 20:11:29
1. nêu những thuận lợi và khó khăn của biển việt nam
2. đặc điểm 2 mùa gió của khí hậu nước ta
3. phân tích đặc điểm khí hậu việt nam
4. trình bày đặc điểm địa hình việt nam ​
5. chứng minh và giải thích luận điểm sông ngòi việt nam
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 15 - 21/04 | Tháng 04-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Thành Trương 1.194
2 Đạt Trần 790
3 Nguyễn Mai 582
4 Dang Khanh 492
5 Nguyễn Thị Thương 460
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 251 1.188
2 Đạt Trần 248 1.079
3 Thành Trương 266 978
4 DORAEMON 78 363
5 Nguyễn Thị Thương 46 189
Tháng 3 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top