Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

So sánh đặc điểm 3 miền tự nhiên trên lãnh thổ Việt Nam? Em hiểu thế nào là hiệu ứng phơn? Trên lãnh thổ việt nam hiệu ứng phơn xảy ra rõ rệt ở khu vực nào? (Địa lý - Lớp 8)

Thạch Anh
Thứ 2, ngày 29/05/2017 11:06:29
Câu 1: So sánh đặc điểm 3 miền tự nhiên trên lãnh thổ việt nam?
Câu 2: Em hiểu thế nào là hiệu ứng phơn? Trên lãnh thổ việt nam hiệu ứng phơn xảy ra rõ rệt ở khu vực nào?
Câu 4: Hãy cho biết địa hình núi nước ta đã phân hóa khí hậu nước ta như thế nào?

Nêu những thay đổi trong cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp của các nước Đông Nam Á (Địa lý - Lớp 8)

Thi Nguyen Kha
Thứ 2, ngày 22/05/2017 20:45:03
Câu 1: Nêu những thay đổi trong cơ cấu kinh tế công-nông nghiệp của các nước ĐNA?
Câu 2: Vì sao các nước ĐNA tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc?

Dựa vào số liệu sau: Đất feralit đồi núi chiếm 65% diện tích đất tự nhiên. Đất mùn núi cao 11% diện tích tự nhiên. Đất phù sa 24% diện tích tự nhiên. (Địa lý - Lớp 8)

Huyền Lê
Thứ 3, ngày 09/05/2017 22:54:04
Bài 1: Dựa vào số liệu sau:
- Đất feralit đồi núi chiếm 65% diện tích đất tự nhiên.
- Đất mùn núi cao 11% diện tích tự nhiên.
- Đất phù sa 24% diện tích tự nhiên.
a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích các nhóm đất nước ta.
b) Nhận xét:
Diện tích đất feralit đồi núi thấp chiếm tỉ lệ cao nhất, đất phù sa chiếm 24%, đất mùn núi cao chiếm tỉ lệ thấp nhất.

Đặc trưng của khí hậu Nam Trung Bộ và Nam Bộ? (Địa lý - Lớp 8)

Trần Linh
Chủ nhật, ngày 07/05/2017 08:03:39
Đặc trưng của khí hậu Nam Trung Bộ và Nam Bộ?
Các bạn giải 8 câu hỏi đó dùm mình nhé
Gần thi học kỳ rồi
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 16 - 22/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top