Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Nêu những thay đổi trong cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp của các nước Đông Nam Á (Địa lý - Lớp 8)

Thi Nguyen Kha
Thứ 2, ngày 22/05/2017 20:45:03
Câu 1: Nêu những thay đổi trong cơ cấu kinh tế công-nông nghiệp của các nước ĐNA?
Câu 2: Vì sao các nước ĐNA tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc?

Dựa vào số liệu sau: Đất feralit đồi núi chiếm 65% diện tích đất tự nhiên. Đất mùn núi cao 11% diện tích tự nhiên. Đất phù sa 24% diện tích tự nhiên. (Địa lý - Lớp 8)

Huyền Lê
Thứ 3, ngày 09/05/2017 22:54:04
Bài 1: Dựa vào số liệu sau:
- Đất feralit đồi núi chiếm 65% diện tích đất tự nhiên.
- Đất mùn núi cao 11% diện tích tự nhiên.
- Đất phù sa 24% diện tích tự nhiên.
a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích các nhóm đất nước ta.
b) Nhận xét:
Diện tích đất feralit đồi núi thấp chiếm tỉ lệ cao nhất, đất phù sa chiếm 24%, đất mùn núi cao chiếm tỉ lệ thấp nhất.

Đặc trưng của khí hậu Nam Trung Bộ và Nam Bộ? (Địa lý - Lớp 8)

Trần Linh
Chủ nhật, ngày 07/05/2017 08:03:39
Đặc trưng của khí hậu Nam Trung Bộ và Nam Bộ?
Các bạn giải 8 câu hỏi đó dùm mình nhé
Gần thi học kỳ rồi

Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm được biểu hiện như thế nào? (Địa lý - Lớp 8)

Hoàng Phương
Thứ 5, ngày 04/05/2017 16:33:36
Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm được biểu hiện trong các thành phần sau như thế nào?
1, Khí hậu ... 
2, Đất đai ...
3, Sông ngòi ...
4, Địa hình ...
5, Sinh vật ...
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 21 - 27/05 | Tháng 05-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Huyền Thu 220
2 DOREMON 131
3 Bảo Ngọc 126
4 Lê Thị Thảo Nguyên 68
5 Đặng Ánh 37
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 DOREMON 183 722
2 Huyền Thu 162 651
3 Mốc 123 532
4 Cô giáo Lan 80 349
5 Cảm nhận 41 144
Google Facebook
scroll top