Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Căn cứ vào phạm vi ứng dụng, phương pháp luận của triết học là phương pháp luận gi? (Giáo dục Công dân - Lớp 10)

anhtram huynh
Thứ 5, ngày 23/11/2017 21:07:38

Câu 3. Căn cứ vào phạm vi ứng dụng, phương pháp luận của triết học là phương pháp luận:

A. chung              B. Riêng         C. Chung nhất         D. Biện chứng

Câu 4. Để nhận thức một cách đúng đắn, trong quan niệm của mỗi con người cần phải có :

A. thế giới quan duy vật

B. phương pháp luận biện chứng

C. sự thống nhất giữa phương pháp luận biến chứng và phương pháp luận siêu hình

D. sự thống nhất giữa thế giới duy vật và phương pháp luận biện chứng

Câu 5. Theo cách hiểu thông thường,.................... là quan niệm của con người về thế giới

A. thế giới quan           B. Triết học         C. Tri thức          D. Phương pháp luật

Câu 6. Đối tượng nghiên cứu của Tiết học là ............ phổ biến nhất về sự vận động và phát triển của thế giới

A. những quy luật chung                                 B. Những quy luật chung nhất

C. Những quy luật quan trọng nhất                  D. Những quy luật đúng nhất

Câu 7. Thế giới quan duy tâm cho rằng ............. là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên

A. Vật chất          B. Ý thức             C. Vật thể            D. Vũ trụ

Câu 8. Dân gian có câu “ Góp gió thành bão” câu nói đó thể hiện quan niện gì?

A. Chất của sự thay đổi        B. Lượng của sự vật thay đổi         C. Tích lũy về lượng để thay đổi về chất

                                D. Nhiều cái nhỏ sẽ thành một cái to

Câu 9. Triết học Mác-Lê nin cho rằng: vận động là mọi sự

A. Biến mất nói chung          B. Biến đổi nói chung           C. Phát triển nói chung         D. Dịch chuyển nói chung 

Trong mâu thuẫn luôn có? Các mặt đối lập được coi là thống nhất khi chúng? Mâu thuẫn chỉ giải quyết bằng sự đấu tranh? (Giáo dục Công dân - Lớp 10)

anhtram huynh
Thứ 5, ngày 23/11/2017 20:59:22
Câu 24. Trong mâu thuẫn luôn có
A. một mặt đối lập B. 2 mặt đối lập C. Nhiều mặt đối lập D. không mặt đối lập
Câu 25. Các mặt đối lập được coi là thống nhất khi chúng
A. liên hệ, gắn bó, ràng buộc nhau B. Cùng tồn tại trong một sự vật
C. hợp lại D. hợp lại thành một khối
Câu 26. Trong những trường hợp sau đây, trường hợp nào được coi là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập
A. xung đột tôn giáo B. Đấu tranh giữa chủ nô và nô lệ C. hai người cãi nhau
D. đấu tranh chống HIV và AIDS
Câu 27. Mâu thuẫn chỉ giải quyết bằng sự đấu tranh
A. giữa các mặt đối lập B. Trong một mặt đối lập C. Giữa hai người
D. giữa các mặt thống nhất
Câu 28. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập trong bản thân sự vật dẫn đến kết quả như thế nào
A. sự vật, hiện tượng mới ra đời B. Các mặt đối lập bị tiêu vong
C. sự vật, hiện tượng không còn mâu thuẫn D. sự vật, hiện tượng bị tiêu vong
Câu 29. Sự biến đổi về lượng của sự vật, hiện tượng diễn ra một cách
A. đột biến B. Chậm dần C. Nhanh chóng D. dần dần
Câu 30. Để phân biệt sự vật, hiện tượng này với sự vật, hiện tượng khác, người ta căn cứ vào
A. lượng của sự vật hiện tượng B. Chất của sự vật, hiện tượng
C. quy mô của sự vật, hiện tượng D. tính chất của sự vật, hiện tượng
Câu 31. Để tạo ra sự biến đổi về chất, trước hết phải
A. tạo ra sự biến đổi về lượng B. Tích lũy dần dần về chất
C. tạo ra chất mới tương đương D.làm cho chất mới ra đời
Câu 32. Câu nói “Muốn ba năm, muối đang còn mặn...” thể hiện nội dung gì?
A. Lượng B. Độ C. Điểm nút D. Chất

Cường, Huy và Thanh là bạn học cùng lớp. Những năm học phổ thông, Cường và Thanh luôn chăm chỉ học tập, còn Huy thì mãi chơi, học hành chểnh mảng (Giáo dục Công dân - Lớp 10)

anhtram huynh
Thứ 5, ngày 23/11/2017 20:55:58
Cường, Huy và Thanh là bạn học cùng lớp. Những năm học phổ thông, Cường và Thanh luôn chăm chỉ học tập, còn Huy thì mãi chơi, học hành chểnh mảng. Sau khi Tốt nghiệp THPT, ba bạn cùng đăng kí trường Đại Học Kinh tế. Kết qur là Cường thi đậu thủ khoa ngành Kế toán, Thanh thì đậu ngành Tài chính - Ngân hàng, còn Huy trượt Đại học. Huy cho rằng Cường và Thanh đã gặp may mắn còn mình thì gặp vận đen nên mới trượt đại học. Em có đồng ý với kết luận của Huy hay không? Tại sao? Từ trường hợp trên, em rút ra bài học gì cho bản thân?
giúp mik vs

Hiện tượng chuyển những tính trạng của cha mẹ cho con cái thông qua gen được gọi là gi? (Giáo dục Công dân - Lớp 10)

anhtram huynh
Thứ 5, ngày 23/11/2017 20:48:58
Hiện tượng chuyển những tính trạng của cha mẹ cho con cái thông qua gen được gọi là gi?

Bạn A nói: Cứ thay cái cũ bằng cái mới là sự phát triển rồi. Theo em bạn A nói đúng hay sai, vì sao? Sự vận động của thế giới vật chất là? (Giáo dục Công dân - Lớp 10)

anhtram huynh
Thứ 5, ngày 23/11/2017 20:41:09
Câu 10. Bạn A nói: Cứ thay cái cũ bằng cái mới là sự phát triển rồi. Theo em bạn A nói đúng hay sai, vì sao?
A. Bạn A nói đúng vì: thức chất của sự phát triển là cái mới ra đời.
B. Bạn A nói sai vì: không phải cứ thay thế cái cũ bằng cái mới là sự phát triển.
C. Bạn A nói đúng vì: trong sự phát triển của sự vật bao giờ cũng có cái mới xuất hiện thay cái cũ.
D. Bạn A nói sai vì: cái cũ và cái mới phải liên quan đến nhau thì sự thay thế đó mới là sự phát triển.
Câu 11. Sự vận động của thế giới vật chất là:
A. Do thượng đế quy định B. Quá trình mang tính chủ quan C. Do một thể lực thần bí quy định
D. quá trình mang tính khách quan

Nội dung vấn đề cơ bản của Triết học gồm có? Phương pháp luận bao quát các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy, đó là phương pháp luận? (Giáo dục Công dân - Lớp 10) (chưa có lời giải)

anhtram huynh
Thứ 5, ngày 16/11/2017 22:53:46
Nội dung vấn đề cơ bản của Triết học gồm có? Phương pháp luận bao quát các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy, đó là phương pháp luận?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 19 - 25/11 | Tháng 11-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 495 2.403
2 Huyền Thu 422 1.747
3 Nguyễn Thị Thu Trang 307 1.168
4 DORAEMON 236 931
5 Bản năng vô cực 193 694
Giải thưởng T.10 Bảng Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top