Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Thế nào là nhận thức? Phân tích hai giai đoạn của quá trình nhận thức? Thế nào là phát triển? Vì sao phát triển là khuynh hướng chung của sự vật hiện tượng? Thực tiễn là gì? Phân tích vai trò của thực tiễn qua đó rút ra bài học cho bản thân? (Giáo dục Công dân - Lớp 10)

NoName.4549
Thứ 7, ngày 24/12/2016 14:13:37
Câu 1: Thế nào là nhận thức? Phân tích hai giai đoạn của quá trình nhận thức?
Câu 2: Thế nào là phát triển? Vì sao phát triển là khuynh hướng chung của sự vật hiện tượng?
Câu 3. Thực tiễn là gì? Phân tích vai trò của thực tiễn qua đó rút ra bài học cho bản thân?

Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng: Em hãy nhận xét một vài hiện tượng biểu hiện sự phủ định biện chứng trong việc thờ cúng, lễ hội, ma chay, cưới xin ở nước ta hiện nay (Giáo dục Công dân - Lớp 10) (chưa có lời giải)

NoName.4548
Thứ 7, ngày 24/12/2016 14:07:35
1. Vận dụng quan điểm phủ định biện chứng để phân tích phản ứng trao đổi của axit clohidric và xút sau đây:
HCl + NaOH = NaCl + H20
2. Chúng ta phải luôn luôn đổi mới phương pháp học tập. Theo em đó có phải là yêu cầu của phủ định biện chứng không? Tại sao?
3. Trong cuộc sống hằng ngày, ta cần phải phê bình và tự phê bình như thế nào mới phù hợp với quan điểm của phủ định biện chứng?
4. Em hãy nhận xét một vài hiện tượng biểu hiện sự phủ định biện chứng trong việc thờ cúng, lễ hội, ma chay, cưới xin ở nước ta hiện nay.
5. Hãy xác định câu trả lời đúng nhất trong các ý kiến sau. Vì sao?
Cái mới theo nghĩa của Triết học là:
a) Cái mới lạ so với cái trước
b) Cái ra đời sau so với cái ra đời trước
c) Cái phức tạp hơn so với cái trước
d) Đó là những cái ra đời sau tiên tiến hơn, hoàn thiện hơn cái trước

Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng: Hãy nêu ý kiến của mình về các yếu tố biện chứng, siêu hình về phương pháp luận trong truyện, các câu tục ngữ, thành ngữ sau: Truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi. Tục ngữ, thành ngữ: Rút dây động rừng, Tre già măng mọc, Môi hở răng lạnh, Nước chảy đá mòn (Giáo dục Công dân - Lớp 10)

NoName.4547
Thứ 7, ngày 24/12/2016 14:07:00
1. Hãy phân tích sự khác nhau về đối tnợng nghiên cứu giữa Triết học với các môn khoa học cụ thể. Cho VD
2. Ở các VD sau, VD nào thuộc kiến thức khoa học cụ thể, VD nào thuộc kiến thức Triết học? Vì sao?
- Bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông
- Mọi sự vật hiện tượng đều có quan hệ nhân quả
- Ngày 3/2/1930 là ngày thành lập Đảng Cộng sản VN
- Ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh
3. Dựa vào cơ sở nào để phân chia các hệ thống thế giới quan trong Triết học?
4. Phân tích các yếu tố duy vật, duy tâm về thế giới quan trong truyện và câu dẫn sau:
- Truyện thần thoại Thần Trụ trời
- "Sống chết có mệnh, giàu sang do trời". (Khổng Tử)
5. Hãy nêu ý kiến của mình về các yếu tố biện chứng, siêu hình về phương pháp luận trong truyện, các câu tục ngữ, thành ngữ sau:
- Truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi
- Tục ngữ, thành ngữ: Rút dây động rừng, Tre già măng mọc, Môi hở răng lạnh, Nước chảy đá mòn

Cho câu ca dao: Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Theo em, câu ca dao trên đã đúc kết có phải là tri thức hay không? Con người đã làm gì để có được tri thức đó? Lí do thúc đẩy con người nhận thức về thế giới xung quanh? (Giáo dục Công dân - Lớp 10)

NoName.4460
Thứ 5, ngày 22/12/2016 16:26:05
​Cho câu ca dao: Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.
- Theo em, câu ca dao trên đã đúc kết có phải là tri thức hay không?
- Con người đã làm gì để có được tri thức đó?
- Lí do thúc đẩy con người nhận thức về thế giới xung quanh?
Bài học: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
Google Facebook
scroll top