Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Bà Mai làm nghề kinh doanh mặt hàng gạo, bà luôn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước nhưng hằng ngày bà cân gạo cho khách không đủ số lượng. Theo em, hành vi của bà Mai là vi phạm đạo đức hay vi phạm pháp luật? (Giáo dục Công dân - Lớp 10)

Lê Thanh Thảo
Thứ 2, ngày 12/06/2017 18:52:39
Câu 1. Bà Mai làm nghề kinh doanh mặt hàng gạo bà luôn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nc nhưg hằng ngày bà cân gạo cho khách ko đủ số luong. Theo em, hanh vi của bà Mai là vi phạm đạo đứv hay VPPL? hành vi như vậy nên xữ lí ntn?
Câu 2. H và M là 2hs của lop 10a1 và 10a2 do mâu thuẫn trong 1 trấận đấu bóg đá dẫn đến 2 bạn đáh nhau ngoài cổng trường và gây ra thương tích cho H. Kết quả cả 2 bạn đều bị kỉ luật tạm đình chỉ học trong 3 ngày và hạ 1 bậc hạnh kiểm.
Theo em, hành của H và M có vi phạm pháp luat không ? Vì sao?

Hình chữ nhật ABCD dài 20 rộng 15. Người ta có thể tăng hoặc giảm theo 2 phía. a) Lượng hình chữ nhật là bao nhiêu? b) Lượng là bao nhiêu để nó vẫn là hình chữ nhật? c) Điểm nút là bao nhiêu? (Giáo dục Công dân - Lớp 10)

kimcuonghoonie
Chủ nhật, ngày 14/05/2017 14:41:05
Hình chữ nhật ABCD dài 20 rộng 15. Người ta có thể tăng hoặc giảm theo 2 phía.
a) Lượng hình chữ nhật là bao nhiêu?
b) Lượng là bao nhiêu để nó vẫn là hình chữ nhật?
c) Điểm nút là bao nhiêu?
d) Chất mới của hình chữ nhật là gì?
e) Em rút ra kết luận gì?

Biểu hiện của lòng yêu nước: Có tình cảm gắn bó với quê hương đất nước. Có tình yêu thương đối với đồng bào, dân tộc và giống nòi. Có lòng tự hào dân tộc chính đáng. Hãy nêu ví dụ dẫn chứng cho mỗi ý trên? (Giáo dục Công dân - Lớp 10)

dang khoa
Thứ 3, ngày 09/05/2017 20:40:42
Biểu hiện của lòng yêu nước:
- Có tình cảm gắn bó với quê hương đất nước 
- Có tình yêu thương đối với đồng bào, dân tộc và giống nòi
- Có lòng tự hào dân tộc chính đáng
- Đoàn kết, kiên cường, bất khuất chống giặt ngoại xâm
- Cần cù và sáng tạo trong lao động
  hãy nêu ví dụ dẫn chứng cho mỗi ý trên?

Em hãy phân biệt đạo đức với pháp luật và phong tục, tập quán trong sự điều chỉnh hành vi của con người (Giáo dục Công dân - Lớp 10)

NoName.13960
Thứ 2, ngày 01/05/2017 20:23:21
1. Trong xã hội hiện nay, có một số người sống theo kiểu "Đèn nhà ai nhà nấy rạng", em có nhận xét gì về cách sống này
Xem lời giải câu 1 tại: http://lazi.vn/edu/exercise/trong-xa-hoi-hien-nay-co-mot-so-nguoi-song-theo-kieu-den-nha-ai-nha-nay-rang-em-co-nhan-xet-gi
2. Em hãy phân biệt đạo đức với pháp luật và phong tục, tập quán trong sự điều chỉnh hành vi của con người

Hãy nêu một vài nghĩa vụ đạo đức cụ thể của công dân đối với xã hội? Theo em, hạnh phúc của một học sinh Trung học là gì? Có người cho rằng hạnh phúc là "Cầu được, ước thấy". Em có đồng ý không? Vì sao? Hãy phân biệt tự trọng và tự ái (Giáo dục Công dân - Lớp 10)

NoName.13959
Thứ 2, ngày 01/05/2017 20:20:46
1. Hãy nêu một vài nghĩa vụ đạo đức cụ thể của công dân đối với xã hội
2. Theo em, hạnh phúc của một học sinh Trung học là gì?
3. Có người cho rằng hạnh phúc là "Cầu được, ước thấy". Em có đồng ý không? Vì sao?
4. Hãy phân biệt tự trọng và tự ái

Hãy nêu ý nghĩa của các câu tục ngữ, ca dao dưới đây: Môi hở răng lạnh, Máu chảy ruột mềm, Nhường cơm sẻ áo, Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn (Giáo dục Công dân - Lớp 10)

NoName.13957
Thứ 2, ngày 01/05/2017 20:16:29
Hãy nêu ý nghĩa của các câu tục ngữ, ca dao dưới đây:
- Môi hở răng lạnh
- Máu chảy ruột mềm
- Nhường cơm sẻ áo
- Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top