Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Thị trường là gì? Các chức năng của thị trường? Nêu một ví dụ về bản thân em vận dụng chức năng của thị trường (Giáo dục Công dân - Lớp 11)

NoName.2504
Thứ 2, ngày 14/11/2016 01:49:14
Câu 1. Thị trường là gì? Các chức năng của thị trường? Nêu một ví dụ về bản thân em vận dụng chức năng của thị trường
Câu 2. Quy luật giá trị là gì? Tác động của quy luật giá trị? Em đã hoặc đang có dự định gì để cùng tham gia với gia đình trong việc vận dụng sự tác động kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên của quy luật giá trị?
Câu 3. Cạnh tranh là gì? Phân tích tính hai mặt của cạnh tranh? Cho ví dụ
Câu 4. Nêu mối quan hệ cung cầu? Cho ví dụ
Google Facebook
scroll top