Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tổ chức tiêm ngừa cho trẻ em có ý nghĩa gì? (Giáo dục Công dân - Lớp 6)

Ngọc Thảo Nguyên
Thứ 5, ngày 04/05/2017 11:59:01
Tổ chức tiêm ngừa cho trẻ em có ý nghĩa gì?
a. Quyền sống còn
b. Quyền bảo vệ
c. Quyền phát triển
d. Quyền tham gia
Cho mình xin một số bài trắc nghiệm và tự luận dạng đề cương thi cuối học kì 2 môn Công Dân lớp 6 ạ.

Trình bày đặc điểm biển báo cấm (Giáo dục Công dân - Lớp 6)

Bùi Tuán
Thứ 6, ngày 28/04/2017 09:26:35
Thực hiện trật tự an toàn giao thông
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 25 - 01/07 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top