Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho 4,6g Na tan hoàn toàn trong 57g dung dịch FeSO4 40%. Sau phản ứng thu được dung dịch A, khí B và chất rắn C. a) Tính thể tích khí B thu được (đktc). b) Tính C% dung dịch A (Hóa học - Lớp 10)

NoName.17789
Thứ 2, ngày 19/06/2017 14:41:28
Bài 1. Cho 4,6 gam Na tan hoàn toàn trong 57 gam dd FeSO4 40%. Sau pu thu dc dd A, khí B và rắn C. 
a. Tìm V khí B (đktc) 
b. Tìm C% ddA
c. Đem kết tủa nung trong không khí đến khối lượng ko đổi, tìm m rắn sau pu
Bài 2. Cho 34,2gam muối nhôm sunfat  nguyên chất  tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch xút thu được 7,8 gam kết tủa . 
A. viết phương trình phương trình phản ứng hóa học
B. Tính nồng độ mol của dung dịch xút đã phản ứng

Khử 16 gam hỗn hợp các oxit kim loại : FeO, Fe2O3, Fe3O4, CuO và PbO bằng khí CO ở nhiệt độ cao, khối lượng chất rắn thu được là 11,2 gam. Tính thể tích khí CO đã tham gia phản ứng (Hóa học - Lớp 10)

NoName.17305
Thứ 7, ngày 10/06/2017 10:59:34
1. Khử 16 gam hỗn hợp các oxit kim loại : FeO, Fe2O3, Fe3O4, CuO và PbO bằng khí CO ở nhiệt độ cao, khối lượng chất rắn thu được là 11,2 gam. Tính thể tích khí CO đã tham gia phản ứng (đktc).
2. Có 18 gam hỗn hợp 2 khí CO và CO2 chiếm thể tích 11,2 lít (đktc). Xác định thể tích khí CO sau khi cho 18 gam hỗn hợp khí này qua than nóng đỏ (phản ứng hoàn toàn).
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 18 - 24/06 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top