Gửi bài tập
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Ca và một kim loại kiềm thổ A bằng dd H2SO4 dư thu được 4,48l H2 ở đktc. Xác định kim loại A biết số mol A trong hh lớn hơn 45% tổng só 2 mol kim loại (Hóa học - Lớp 10)

Oanh Third
Thứ 3, ngày 21/03/2017 21:54:13
Ai giải giùm mk 2 bài này nhanh nha, mk đang cần gấp, thanks you very much indeed!!!
Bước 1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Ca và một kim loại kiềm thổ A bằng dd H2SO4 dư thu được 4,48l H2 ở đktc. Xác định kim loại A biết số mol A trong hh lớn hơn 45% tổng só 2 mol kim loại.
Bài 2. Hòa tan muối cacbonat kim loại hóa trị x bằng một lượng vừa đủ H2SO4 80% thì thu được dung dịch muối có nồng độ 73,846%. Xác định tên kim loại?

Đốt cháy 4,16g hỗn hợp Mg và Fe trong khí O2, thu được 5,92g hỗn hợp X gồm các oxit. Hòa tan X trong dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z (Hóa học - Lớp 10)

Đinh Bảo Ngọc
Thứ 3, ngày 21/03/2017 20:48:00
Đốt cháy 4,16g hỗn hợp Mg và Fe trong khí O2, thu được 5,92g hỗn hợp X gồm các oxit. Hòa tan X trong dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 6g chất rắn. Mặt khác cho Y tác dụng với dd AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là?

Một hỗn hợp khí gồm oxi và ozon có tỉ khối đối với khí hidro bằng 18. V (lít) hỗn hợp khí này (đktc) tác dụng với dung dịch KI dư tạo ra 25,4 gam iot (Hóa học - Lớp 10)

Nguyễn Hội
Thứ 2, ngày 20/03/2017 19:53:19
Một hỗn hợp khí gồm oxi và ozon có tỉ khối đối với khí hidro bằng 18. V (lít) hỗn hợp khí này (đktc) tác dụng với dung dịch KI dư tạo ra 25,4 gam iot.
a. Viết phương trình phản ứng và tính giá trị V
b. Vẫn V(lít) hỗn hợp khí trên có thể oxi hóa được tối đa bao nhiêu gam bạc kim loại? Viết phương trình phản ứng
c. Vẫn V(lít) hỗn hợp khí trên có thể oxi hóa được tối đa bao nhiêu gam Mg kim loại? Viết phương trình phản ứng
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 19 - 25/03 | Tháng 03-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Trần Thành Đạt 214 861
2 Cô giáo Lan 125 568
3 Trinh Le 123 554
4 Nguyễn Thu Hằng 109 419
5 Thiện Lê 77 365
Google Facebook
scroll top