Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Sục khí Cl2 vào 150 ml dung dịch NaI 2M (dung dịch X) sau đó đun sôi đuổi hết I2, thêm H2O vào cho đủ 200 ml dung dịch Y a) Tính CM mỗi muối trong dung dịch Y biết đã dùng hết 0,2016 lít Cl2 (đktc) (Hóa học - Lớp 10)

Nguyễn Như Hội
Thứ 2, ngày 20/02/2017 18:35:42
Sục khí Cl2 vào 150 ml dung dịch NaI 2M (dung dịch X) sau đó đun sôi đuổi hết I2, thêm H2O vào cho đủ 200 ml dung dịch Y
a) Tính CM mỗi muối trong dung dịch Y biết đã dùng hết 0,2016 lít Cl2 (đktc)
b) Thêm từ từ vào dung dịch Y dung dịch AgNO3 0,025M. Tìm thể tích AgNO3 đã dùng nếu kết tủa thu được có khối lượng là:
1: Trường hợp 1: 65,8g
2: Trường hợp 2: 66,4135g
(Cho rằng AgI kết tủa trước, sau khi AgI kết tủa hết thì mới đến AgCl kết tủa)
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Yêu thích | Tuần 26 - 04/03 | Tháng 02-2017
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Cô giáo Lan 267 1.194
2 Nguyễn Trần Thành Đạt 249 1.062
3 Song Ngư Đáng Yêu 140 540
4 Trinh Le 111 476
5 Nguyễn Thu Hằng 80 327
Google Facebook
scroll top