Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho 79,8 gam hỗn hợp Al2O3 và FexOy tác dụng với 2 lít dung dịch HNO3 có nồng độ c(M), thu được 2,24 lít khí NO và dung dịch A. Cho 12,15 bột Al vào dung dịch A. Khi Al tan hết, thu được 3,36 lít khí NO và dung dịch B không còn axit (Hóa học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Trọng Dương
Thứ 7, ngày 25/11/2017 10:44:13
Cho 79,8 gam hỗn hợp Al2O3 và FexOy tác dụng với 2 lít dung dịch HNO3 có nồng độ c(M), thu được 2,24 lít khí NO và dung dịch A. Cho 12,15 bột Al vào dung dịch A. Khi Al tan hết, thu được 3,36 lít khí NO và dung dịch B không còn axit. Cho NaOH dư vào dung dịch B, lấy kết tủa thu được nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 72 gam chất rắn.
Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các khí đo ở đktc
a) Xác định công thức phân tử của oxit sắt và nồng độ c(M)
b) Dung dịch B chứa muối gì?

Chỉ dùng thêm một loại chất nhận biết các chất sau: FeSO4, Fe2(SO4)3, CuCl2, Al2(SO4)3 (Hóa học - Lớp 10)

trần linh
Thứ 5, ngày 23/11/2017 22:08:19
1. Chỉ dùng thêm 1 kloaij nhận biết các chất sau
a)FeSO4,Fe2(SO4)3,CuCL2,Al2(SO4)3
b)Na2SO4,Na2CO3,HCl,Ba(NO3)2
2.Không dùng hóa chất nào khác hãy pbieetj các dung dịch sau
a)HCL,AgNO3,Na2CO3,CaCl2
b)HNO3,CaCl2,Na2CO3,NaCL
c)HCL,H2SO4,BaCl2,Na2CO3

Nguyên tố M có khả năng tạo ra hai hợp chất Cl và hai hợp chất oxit với hóa trị X, Y. Tỉ lệ phần trăm khối lượng của Cl trong hợp chất Clorua và của oxit trong hợp chất oxit lần lượt là 1/1,172 và 1/1,35 (Hóa học - Lớp 10)

Nguyễn Nhung
Thứ 5, ngày 23/11/2017 22:06:11
Nguyên tố M có khả năng tạo ra hai hợp chất Cl và hai hợp chất oxit với hóa trị X, Y. Tỉ lệ phần trăm khối lượng của Cl trong hợp chất Clorua và của oxit, trong hợp chất oxit lần lượt là 1/1,172 và 1/1,35. Xác định nguyên tố M và tìm vị trí M. Viết công thức phân tử của muối clorua và các oxit của M

Cân bằng các phương trình phản ứng: FexOy + H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O (Hóa học - Lớp 10)

Bùi Bích Phương
Thứ 5, ngày 23/11/2017 20:36:25
Cân bằng hộ mình các phương trình sau nhá !
FexOy + H2SO4 ----> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
FexOy + HNO3 ------> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
Fe3O4 + HNO3 ---> Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

Nguyên tố R có công thức của oxit cao nhất là R2O5, trong hợp chất với hidro có 82,35% khối lượng của R. Xác định nguyên tố R (Hóa học - Lớp 10)

Thu Hiền
Thứ 5, ngày 23/11/2017 10:58:31
1/ Nguyên tố R có công thức của oxit cao nhất là R2O5 trong hợp chất với Hidro có 82,35% khối lượng của R . Xác định R ?
2/ Cho nguyên tố Si (z=14) trong bảng tuần hoàn nêu tính chất cơ bản của Si 1) Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi và công thức của oxit cao nhất 2) Hóa trị với Hidro , công thức hợp chất với H 3) công thức hidroxit tương ứng và tính chất của nó

Chất rắn A màu xanh lam tan được trong nước tạo thành dung dịch, khi cho thêm NaOH vào dung dịch đó tạo ra kết tủa B màu xanh lam đậm (Hóa học - Lớp 10)

trần linh
Thứ 3, ngày 21/11/2017 22:31:02
Chất rắn A màu xanh lam tan được trong nước tạo thành dung dịch, khi cho thêm NaOH vào dung dịch đó tạo ra kết tủa B màu xanh lam đậm. Khi nung nóng chất B bị hoá đen. Nếu sau đó tiếp tục nung nóng sản phẩm trong dòng khí H2 thì tạo ra chất rắn C màu đỏ. Chất rắn C tác dụng với một axit vô cơ đặc lại tạo ra chất A ban đầu.
Hãy cho biết chất A là chất nào và viết tất cả các PTHH xảy ra.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 19 - 25/11 | Tháng 11-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 495 2.403
2 Huyền Thu 422 1.747
3 Nguyễn Thị Thu Trang 307 1.168
4 DORAEMON 236 931
5 Bản năng vô cực 193 694
Giải thưởng T.10 Bảng Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top