Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho 22,8g hỗn hợp Fe và FeCO3 tác dụng với 500ml dung dịch HCl 2M thu được hỗn hợp khí A có tỉ khối hơi so với khí hidro bằng 8 và dung dịch B. Tính % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A (Hóa học - Lớp 10)

Nguyễn Thị Thùy Linh
Thứ 6, ngày 28/07/2017 21:16:58
Cho 22,8g hỗn hợp Fe và FeCO3 tác dụng với 500ml dung dịch HCl 2M thu được hỗn hợp khí A có tỉ khối hơi so với khí hidro bằng 8 và dung dịch B.
a. Tính % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A
b. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu
c. Tính nồng độ mol/l của dung dịch B (coi thể tích dung dịch không thay đổi)

Cho 11,2 lít hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2 (đktc) tác dụng vừa hết với 16,96 g hỗn hợp gồm Mg và Al tạo ra 42,34 g hỗn hợp muối clorua và oxit của hai kim loại đó (Hóa học - Lớp 10)

Nguyễn Thị Thùy Linh
Thứ 6, ngày 28/07/2017 20:04:03
Cho 11,2 lít hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2 (đktc) tác dụng vừa hết với 16,96 g hỗn hợp gồm Mg và Al tạo ra 42,34 g hỗn hợp muối clorua và oxit của 2 kim loại đó.
a) Tính thành phần % về thể tích của từng chất trong hh A
b) Tính thành phần % của mỗi chất trong B

X là nguyên tố thuộc nhóm halogen. Oxit cao nhất chứa 38,79% X khối lượng. Tìm tên X (Hóa học - Lớp 10)

Nguyễn Thị Thùy Linh
Thứ 4, ngày 26/07/2017 21:21:38
X là nguyên tố thuộc nhóm halogen . oxit cao nhất  chứa 38,79 % X KHỐI LƯỢNG .TÌM TÊN X

Viết phương trình phản ứng chuyển hóa có thể có: oxit axit -> axit; oxit axi -> muối; oxit bazơ -> muối; axit -> muối; muối -> axit; muối - > bazơ (Hóa học - Lớp 10)

Phan Phương
Thứ 3, ngày 25/07/2017 08:56:10
Viết phương trình phản ứng chuyển hóa có thể có:
- oxit axit -> axit
- oxit axi -> muối
- oxit bazơ -> muối
- axit -> muối
- muối -> axit
- muối - > bazơ
- bazơ -> muối
- axit -> muối
- muối -> muối
Các bạn giúp mình nha !!! Thank you verry muck !!!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top