Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Oxi có 3 đồng vị. Tìm số nguyên tử mỗi đồng vị khi có 5 nguyên tử 17O (Hóa học - Lớp 10)

Hoàng Vân
Thứ 4, ngày 20/09/2017 21:22:53
Oxi có 3 đồng vị. Tìm số nguyên tử mỗi đồng vị khi có 5 nguyên tử 17O
các bạn giải giúp mình giải bài 18 câu b với. mình cần gấp

Cho cấu hình e lớp ngoài cùng của các nguyên tố sau X: 3p1 Y:3p4 Z: 4p4. Viết cấu hình và xác định vị trí của X Y Z trong bảng tuần hoàn hóa học (Hóa học - Lớp 10)

Thanh Ngân
Thứ 4, ngày 20/09/2017 09:18:15
1. Cho cấu hình e lớp ngoài cùng của các nguyên tố sau X: 3p1 Y:3p4 Z: 4p4. Viết cấu hình và xác định vị trí của X Y Z trong bảng tuần hoàn hóa học
2. Nguyên tử M có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là 4s1. Viết cấu hình e có thể có của M, nêu vị trí các nguyên tố đó.

​Hòa tan hoàn toàn 6,082 gam kim loại X (hoá trị II) vào dung dịch HCl 20 % thu được 5,6 lít khí (đkc) và dung dịch A. a) Xác định tên nguyên tố X; b) Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch A (Hóa học - Lớp 10)

Huỳnh Khánh Vy
Thứ 4, ngày 20/09/2017 07:16:58
Hòa tan hoàn toàn 6,082 gam kim loại X (hoá trị II) vào dung dịch HCl 20 % thu được 5,6 lít khí (đkc) và dung dịch A
a) Xác định tên nguyên tố X
b) Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch A
c) Cho 500ml dung dịch AgNO3 2M vào dung dịch A. Tính khối lượng kết tủa thu được

Cho 4,5 gam kim loại X thuộc nhóm IIIA phải ứng vừa đủ với 102 gam dung dịch HCl thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). a) Xác định tên kim loại; b) Tính nồng độ % dung dịch HCl (Hóa học - Lớp 10)

Huỳnh Khánh Vy
Thứ 4, ngày 20/09/2017 07:12:28
Cho 4,5 gam kim loại X thuộc nhóm IIIA phải ứng vừa đủ với 102 gam dung dịch HCl thu được 6,72 lít khí H2 (đktc)
a) Xác định tên kim loại
b) Tính nồng độ % dung dịch HCl
* Trình bày đầy đủ và rõ ràng *

Trong phân tử M2X có tổng số hạt (p, e, n) là 140, Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số khối của nguyên tử M lớn hơn số khối của nguyên tử X là 23 (Hóa học - Lớp 10)

lê huế
Chủ nhật, ngày 17/09/2017 20:28:41
Trong phân tử M2X có tổng số hạt (p, e, n) là 140, Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số khối của nguyên tử M lớn hơn số khối của nguyên tử X là 23. Tổng số hạt (p,n,e) trong nguyên tử M nhiều hơn trong nghuyên tử X là 34.Xác định M,X công thức hợp chất M2X.Tìm pM, pX ?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 17 - 23/09 | Tháng 09-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Huyền Thu 348 1.462
2 DOREMON 123 491
3 Conan kun 106 445
4 ^^ Kim Chi Củ Cải ^^ 54 210
5 Vu Thien 35 148
Google Facebook
scroll top