Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Thể tích dd KMnO4 0,5M ở môi trường axit cần thiết để oxi hóa hết 200ml dd chứa NaCl 0,15M và KBr 0,1M (Hóa học - Lớp 10)

Ánh Lê
Thứ 5, ngày 22/02/2018 17:27:43
giúp với
bài 1: thể tích dd KMnO4 0,5M ở môi trường axit cần thiết để oxi hóa hết 200ml dd chứa NaCl 0,15M và KBr 0,1M
bài 2: tính thể tích dd A chứa NaCl 0,25M và NaBr 0,15M để phản ứng vừa đủ với 17,4 gam MnO2 ở mt axit

Hòa tan 26,4g hỗn hợp X gồm CuO, Mg, Fe bằng 1,2 lít dung dịch HCl 1 M thu được 6,72 lit khí A (đktc) và dung dịch B. Để trung hòa hết lượng HCl dư cần dùng 200ml dd NaOH 1M (Hóa học - Lớp 10)

Nguyễn Thanh Lý
Thứ 4, ngày 21/02/2018 10:00:12
Hòa tan 26,4g hỗn hợp X gồm CuO, Mg, Fe bằng 1,2 lít dung dịch HCl 1 M thu được 6,72 lit khí A (đktc) và dung dịch B. Để trung hòa hết lượng HCl dư cần dùng 200ml dd NaOH 1M
1. Tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu và nồng độ mol các chất trong dung dịch B
2. Nếu lấy 1 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư, lấy khí thu được tác dụng với Cl2(h=65%) thu được khí Z. Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được bao nhiêu gam kết tủa

Cho 37,6 gam hỗn hợp gồm CaO, CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 0,6 lít dd HCl 2M, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì số gam muối khan thu được là? (Hóa học - Lớp 10)

Ánh Lê
Thứ 3, ngày 20/02/2018 23:47:05
Cho 37,6 gam hỗn hợp gồm CaO, CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 0,6 lít dd HCl 2M, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì số gam muối khan thu được là:
A. 70,6
B. 61,0
C. 80,2
D. 49,3
Chọn đáp án nào gthich cho mình nhé, tks

Chia 10,2g hỗn hợp hai kim loại Al và Mg thành hai phần bằng nhau (Hóa học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Phan Hoàng
Thứ 3, ngày 20/02/2018 21:55:00
Chia 10,2g hỗn hợp hai kim loại Al và Mg thành hai phần bằng nhau
 nhờ mn giúp mình 3 câu trên. Vì mình kém hóa nên mn giải ra giúp mình nhé

Hòa tan 26,2g hỗn hợp X gồm CuO, Mg, Al bằng 1,4lit dd HCl 1M (đủ) thu được 11,2lít khí (đktc) và dd B. Tính thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hh ban đầu và nồng độ mol các chất trong dd B (Hóa học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Hợp Xù'xx
Thứ 3, ngày 20/02/2018 17:46:52
Hòa tan 26,2g hỗn hợp X gồm CuO, Mg, Al bằng 1,4lit dd HCl 1M (đủ) thu được 11,2lít khí (đktc) và dd B.
1. Tính thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hh ban đầu và nồng độ mol các chất trong dd B
2. Nếu lấy 22,49g hh X tác dụng với dd HCl dư, lấy khí thu được tác dụng với 15,68 lit khí Cl2(đktc) với hiệu suất h% thu được hh khí Z. Cho Z tác dụng với dd AgNO3 dư thu được 65,2925g kết tủa
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 18 - 24/02 | Tháng 02-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Bùi Tiến Dũng 327 1.371
2 Huyền Thu 178 822
3 Trần Thị Huyền Trang 145 692
4 Nguyễn Thị Thu Trang 119 470
5 Trịnh Quang Đức 102 463
Nghỉ Tết Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top