Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Đổ 100ml dd H2S vào 100ml dd NaOH 1.5M. Tính Cm các chất trong dung dịch sau phản ứng (Hóa học - Lớp 10)

金抗
Chủ nhật, ngày 30/04/2017 20:50:20
a) Đổ 100ml dd H2S vào 100ml dd NaOH 1.5M. Tính Cm các chất trong dd sau phản ứng
b) Hấp thụ hết 12.8g SO2 vào 250ml dd NaOH 1M. Tính m các chất sau phản ứng
 __Cảm ơn!__

Khi hòa tan một hỗn hợp 14.5 gam (Fe, Zn, Mg) bằng dd HCl vừa đủ thì thu được dd X có chứa 35.8 gam muối. Vậy thể tích dd NaOH 1M đủ để kết tủa hết các ion kim loại trong dd X là bao nhiêu? (Hóa học - Lớp 10)

Nguyễn Sarah
Chủ nhật, ngày 30/04/2017 10:02:17
1. Khi hòa tan một hỗn hợp 14.5 gam (Fe, Zn, Mg) bằng dd HCl vừa đủ thì thu được dd X có chứa 35.8 gam muối. Vậy thể tích dd NaOH 1M đủ để kết tủa hết các ion kim loại trong dd X là bao nhiêu?
2. Cho 4.6 gam Na vào dd HCl thu được dd X chứa 9.85 gam chất tan. Tính khối lượng kết tủa thu được khi cho dd X vào dd AgNO3 dư
3. Cho 12.1 gam hỗn hợp X gồm zn và fe vào 100 ml dd hcl thấy còn 3.36 gam chất rắn không tan. Nếu cho 12.1 gam chất rắn đó vào 200 ml dd hcl thì kim loại tan hết. Cô cạn dd thu được 26.3 gam chất rắn khan
a) Xác định khối lượng của Fe trong hỗn hợp X
b) Tính nồng độ mol/l của dd hcl
4. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm fe và mg bằng một lượng vừa đủ dd hcl 20%, thu được dd Y. Nồng độ của Fecl2 trong dd Y là 15.76%. nồng độ % của Mgcl2 trong dd Y là bao nhiêu?

Cho 28,1 g hỗn hợp A gồm Zn và Ag phản ứng vừa đủ với dd H2SO4 đặc nóng thu được 4,48 lít khí SO2 (đktc) (Hóa học - Lớp 10)

Oanh Third
Thứ 7, ngày 29/04/2017 08:34:02
Cho 28,1 g hỗn hợp A gồm Zn và Ag phản ứng vừa đủ với dd H2SO4 đặc nóng thu được 4,48 lít khí SO2 (đktc).
a) Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hh ban đầu.
b) Có1 loại quặng pirit chứa 90% FeS2. Để điều chế H2SO4 đủ để td vs hh A thì khối lượng quặng trên là bao nhiêu. Biết hiệu suất quá trình điều chế H2SO4 là 85%.

Cho 10 gam hỗn hợp A chứa Mg, Al, Cu tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 0,5M. Khi phản ứng hoàn toàn, thu được dd X và 5,6 lít khí Y (đktc) và 4,9 gam chất rắn Z (Hóa học - Lớp 10)

Nhật Meo
Thứ 6, ngày 28/04/2017 21:20:37
Cho 10 gam hỗn hợp A chứa Mg, Al, Cu tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 0,5M. Khi phản ứng hoàn toàn, thu được dd X và 5,6 lít khí Y (đktc) và 4,9 gam chất rắn Z.
a) X, Y, Z là những chất gì?
b) Tính % khối lượng các chất trong A.
(Viết PTHH, công thức tính toán)

Hoà tan hoàn toàn 2,51 gam hỗn hợp gồm Zn và Fe bằng dd H2SO4 (đặc, nóng, dư) thu được 0,045 mol SO2 (không có sản phẩm khử khác). Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại (Hóa học - Lớp 10)

Nhật Meo
Thứ 6, ngày 28/04/2017 21:17:11
Hoà tan hoàn toàn 2,51 gam hỗn hợp gồm Zn và Fe bằng dd H2SO4 (đặc, nóng, dư) thu được 0,045 mol SO2 (không có sản phẩm khử khác). Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu (Viết rõ PTHH, công thức tính toán).
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 30 - 06/05 | Tháng 05-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Mốc 46
2 DOREMON 28
3 Adorable Pucca 15
4 Trinh Le 14
5 Huyền Thu 12
STT Họ tên Avatar Điểm
Dữ liệu tháng hiện tại đang cập nhật!
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Khải 1 5
Google Facebook
scroll top