Gửi bài tập
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít ankan X (đktc) sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy sục vào dung dịch nước vôi trong dư, thấy có 40 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là? (Hóa học - Lớp 11)

Trang Nguyễn
Thứ 3, ngày 07/03/2017 17:00:22
Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít ankan X (đktc) sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy sục vào dung dịch nước vôi trong dư, thấy có 40 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là?
Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp 2 ankan X và Y kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 5,6 lít khí CO2. Các thể tích khí đo ở đktc. Công thức phân tử của X và Y là?
Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X gồm propan và butan thu được 7,84 lít khí CO2. Các thể tích khí đo ở đktc. Phần trăm thể tích của propan trong hỗn hợp bằng? 
​Giải chi tiết như tự luận giùm mình nhé. Vì phải trình bày như tự luận ấy. Thanks.

Đốt cháy 0,1 mol hidrocacbon A thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc). A có thể là? (Hóa học - Lớp 11)

NoName.7067
Thứ 4, ngày 01/03/2017 16:54:40
Đốt cháy 0,1 mol hidrocacbon A thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc). A có thể là?
A. C3H4
B. C4H10
C. C5H8
D. C2H4
Chỉ mình cách giải với?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 19 - 25/03 | Tháng 03-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Trần Thành Đạt 208 839
2 Trinh Le 118 541
3 Cô giáo Lan 117 540
4 Nguyễn Thu Hằng 95 370
5 Thiện Lê 74 350
Google Facebook
scroll top