Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tính nồng độ mol H+ trong dd HNO3 12,6% (D = 1,12g/ml). Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 300ml dd có pH = 10 (Hóa học - Lớp 11)

Tường Vy
Thứ 4, ngày 26/07/2017 16:59:02
1. Tính thể tích dd Ba(oh)2 0,5M có chứa số mol oh- bằng số mol oh- có trong 200 dd naoh 20%
2. Tính nồng đọ mol h+ trong dd HNO3 12,6% , D=1,12g/ml
3. Cần bn g NaOH để pha chế 300ml dd có pH bằng 10

Một hỗn hợp X gồm CO2 và 1 oxit của nitơ có tỉ khối hơi so với H2 là 18,5. Hãy xác định công thức của oxit nitơ và phần trăm theo thể tích mỗi chất trong hỗn hợp X (Hóa học - Lớp 11)

Kieu Trinh
Thứ 3, ngày 25/07/2017 20:08:10
1/ 1 hỗn hợp X gồm: CO2 và 1 oxit của nitơ có tỉ khối hơi so với H2 là 18,5. Hãy xác định công thức của oxit nitơ và phần trăm theo thể tích mỗi chất trong hỗn hợp X.
2/ 1 hỗn hợp X gồm: N2 và H2 có tỉ khối hơi so với H2 là 3,6. Đun nóng hỗn hợp X với chất xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với X bằng 1,25. Hiệu suất phản ứng tổng hợp amoniac?
(Mong mọi người giải chi tiết giúp em. Em cám ơn ạ!!!)
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top