Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Nhiệt phân hoàn toàn 44,4 g FeCO3 và Fe(NO3)2 thu được Fe2O3 và 10.08 lít hỗn hợp 2 khí. Cho 1/2 hỗn hợp x tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được v lít khí đktc (Hóa học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Đức LBA
Thứ 5, ngày 23/11/2017 21:44:54
Nhiệt phân hoàn toàn 44,4 g FeCO3 và Fe(NO3)2 thu được Fe2O3 và 10.08 lít hỗn hợp 2 khí. Cho 1/2 hỗn hợp x tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được v lít khí đktc. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5
a) Viết phương trình phản ứng
b) Tìm V
Làm nhanh giúp mình, giải chi tiết đấy

Hoàn thành phương trình phản ứng: Al + HNO3 (đặc nguội) ---> ... (Hóa học - Lớp 11)

Minh Thành
Thứ 5, ngày 23/11/2017 19:46:30
al+hno3(đặc nguội)=
al+hno3(loãng)=
cu+hno3(đặc nguội)=
cu+hno3(loãng)=
fe+hno3(đặc nguội)=
fe+hno3(loãng)=
ag+hno3(đặc nguội)=
ag+hno3(loãng)=

Cho 2,48g hỗn hợp A gồm (Cu và Fe) tác dụng đủ với dd HNO3 thu được 672 ml khí (dễ hoá nâu ngoài không khí, ĐKC) và dung dịch B. Tính thành phần % khối lượng các chất có trong A (Hóa học - Lớp 11)

HaHan
Thứ 4, ngày 22/11/2017 19:43:31
Cho 2,48g hỗn hợp A gồm (Cu và Fe) tác dụng đủ với dd HNO3 thu được 672 ml khí (dễ hoá nâu ngoài không khí, ĐKC) và dung dịch B.
a. Tính thành phần % khối lượng các chất có trong A.
b. Tính khối lượng dung dịch HNO3 23% cần dùng.
c. Cô cạn dd B đem nung nóng đến khi thu được hỗn hợp rắn có khối lượng không đổi, hãy tính khối lượng chất rắn đó.

Oxi hóa hoàn toàn a g hợp chất hữu cơ A cần dùng 5,88 lít O2(đktc) thu được 4,48 lít CO2(đktc), 4,05g H2O và 0,56l N2(đktc). Tính a. Lập công thức phân tử của A biết 100 < M(A) < 200 (Hóa học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Trần Chí
Thứ 3, ngày 21/11/2017 12:49:32
Oxi hóa hoàn toàn a g hợp chất hữu cơ A cần dùng 5,88 lít O2(đktc) thu được 4,48 lít CO2(đktc), 4,05g H2O và 0,56l N2(đktc)
a) Tính a
b) Lập công thức phân tử của A biết 100 < M(A) < 200

Cho 26,4 gam kim loại M tác dụng vừa đủ với HNO3 thu được 8,96 lít hỗn hợp khí A (một khí không màu hoa nâu trong không khí và 1 khí không màu không phải là N2) (Hóa học - Lớp 11)

Trần Chí
Thứ 3, ngày 21/11/2017 12:48:31
Cho 26,4 gam kim loại M tác dụng vừa đủ với HNO3 thu được 8,96 lít hỗn hợp khí A (một khí không màu hoa nâu trong không khí và 1 khí không màu không phải là N2) và A có tỉ khối hơi so với H2 là 18,5 và dung dịch B. Các khí đó ở điều kiện tiêu chuẩn
a) Xác định kim loại M
b) Cho dung dịch B vào 40 gam NaOH. Tính khối lượng kết tủa thu được
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 19 - 25/11 | Tháng 11-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 495 2.403
2 Huyền Thu 422 1.747
3 Nguyễn Thị Thu Trang 307 1.168
4 DORAEMON 236 931
5 Bản năng vô cực 193 694
Giải thưởng T.10 Bảng Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top