Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Một hỗn hợp bột gồm 2 kim loại Mg và Al được chia thành 2 phần bằng nhau. Phần1 cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 3.36 lít khí H2. Phần 2 hòa tan hết trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được một khí không màu hóa nâu trong không khí (Hóa học - Lớp 11)

Duyên Hà
Thứ 5, ngày 22/06/2017 13:52:21
Một hỗn hợp bột gồm 2 kim loại Mg và Al được chia thành 2 phần bằng nhau: 
- Phần1: Cho tác dụng với dd HCl dư thu được 3.36 lit khí H2. 
- Phần2: Hòa tan hết trong dd HNO3 loãng dư thu được một khí không màu hóa nâu trong không khí, sản phẩm khử duy nhất (thể tích các khí đo ở đktc).
Giá trị của V là:
A. 2.24 lít.  B. 3.36 lít.  C. 4.48 lít.  D. 5.6 lít

Hỗn hợp X chứa 2 ancol no, đơn chức, mạch hở là đồng đẳng kế tiếp. Y là axit không no có 1 liên kết 3 trong phân tử, đơn chức, mạch hở (Hóa học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

NoName.17498
Thứ 3, ngày 13/06/2017 13:08:50
Hỗn hợp X chứa 2 ancol no, đơn chức, mạch hở là đồng đẳng kế tiếp. Y là axit không no có 1 liên kết 3 trong phân tử, đơn chức, mạch hở. Trộn X với Y có tỷ lệ khối tương ứng là 136 : 525 thu được hỗn hợp Z cần vừa đủ 0,57 mol O2 thu được 0,58 mol CO2. Phần trăm khối lượng ancol có trong Z là?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 18 - 24/06 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top