Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho 6,5g kim loại kẽm tác dụng với dung dịch axit clohidric. Viết phương trình phản ứng. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng. Tính thể tích khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn (Hóa học - Lớp 6)

Đình Hoàng
Chủ nhật, ngày 07/05/2017 20:40:47
Cho 6,5g kim loại kẽm tác dụng với dung dịch axitclohidric
a. Viết phương trình phản ứng
b. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng
c. Tính thể tích khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 16 - 22/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top