Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Nguyên tử sắt gồm 26 proton, 30 electron. Tính khối lượng electron trong 1 gam sắt. Tính khối lượng sắt chứa 1 kg electron (Hóa học - Lớp 8) (chưa có lời giải)

nguyễn thị thanh vân
Thứ 6, ngày 15/12/2017 08:53:33
1/có hai lọ đựng khí , mỗi lọ đựng mỗi chất là õi và cacbonic
a) làm thế nào nhận biết chất khí trong mỗi lọ
b) nếu trộn hai chất này với nhau làm cách nào tách riêng khí cacbonic
2/Nguyên tử sắt gồm 26 proton, 30 electron
a/ tính tính khối lượng electron trong mọt gam sắt
b/tính khối lượng sắt chứa 1kg electron
3/ 2 hợp chất A và B được tao bởi từ 2 nguyên tó C và O. Biết:
Hợp chất A chứa 42.6%C và 57.4% về khối lượng
Hơpj chất B có 27.8% C và 72.7%O về khối lượng
a/ tìm tỉ lệ tốn giản của số nguyên tử C và số nguyên tử O trong phân tử hợp
b/nếu phân tuer hợp chất A và B đều có cùng tử C thì PTK của A và B sẽ lá bao nhiêu

Cho 11,2g Fe tác dụng với dung dịch HCl. Sau phản ứng, thu được sắt II clorua (Hóa học - Lớp 8)

name is
Thứ 5, ngày 14/12/2017 22:45:14
Cho 11,2 g Fe tac dung voi dung dich HCL . Sau phan ung thu duoc sat ( ll ) , clorua ( FeCl2 )
va khi hidro ( H2 )
a, lap phuong trinh hoa hoc cua phan ung
b, tinh khoi luong HCL phan ung
c, tinh the tich khi H2 thu duoc o dktc
d, tinh khoi luong FeCl2 tao thanh

Để tăng năng suất cho cây trồng, một nông dân đến cửa hàng phân bón để mua phân đạm (Hóa học - Lớp 8)

Kim Vy
Thứ 5, ngày 14/12/2017 22:13:11
1. Để tăng năng suất cho cây trồng, một nông dân đến cửa hàng phân bón để mua phân đạm. Cửa hàng có các loại phân đạm sau : NH4NO3 ( đạm 2 lá ), (NH2)2CO ( urê ), (NH4)2SO4 ( đạm 1 lá ), theo em nếu bác nông dân mua 500kg phân đạm thì nên mua loại phân đạm nào là có lợi nhất ? Tại sao ?
2. Tìm công thức hóa học của hợp chất X khi đốt cháy hoàn toàn 1,33 gam hợp chất cho 0,392 lít CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn và 2,24 gam SO2.

Tính tỉ lệ khối lượng các nguyên tố trong các phân bón chứa nitơ sau: Natri nitrat (Hóa học - Lớp 8) (chưa có lời giải)

Kim Vy
Thứ 5, ngày 14/12/2017 21:53:12
1. Tính tỉ lệ khối lượng các nguyên tố trong các phân bón chứa nitơ sau :
a) Natri nitrat
b) Canxi nitrat
2. Có bao nhiêu gam natri trong 60 gam xút ăn da ? 26,5g natri cacbonat
3. Tính lượng vôi sống mà trong đó chứa :
a) 0,4g canxi
b) 20kg canxi
4. a) Từ một mẩu quặng sắt (III) oxit người ta thu được 2,8g sắt. Tính lượng oxit sắt (III) trong mẩu quặng đó.
b) Cần bón cho đất bao nhiêu kg canxi nitrat để cùng có một lượng nitơ như khi bón 264kg amoni sunfat.
5. Nếu cho 3,2g lưu huỳnh có đủ tác dụng hết với 7g sắt để biến hoàn toàn thành sắt sunfua không ?

Một hợp chất X của S và O có tỉ khối với không khí là 2,207. Tìm CTHH của hợp chất X (Hóa học - Lớp 8)

name is
Thứ 5, ngày 14/12/2017 16:29:52
mot hop chat X cua S va O co ti khoi doi voi khong khi la 2,207
a, lap phuong trinh hoa hoc cua phn ung
b, tim cong thuc hoa hoc cua hop chat X biet nguyen to S chiem 50 % khoi luong con lai la O

Đốt cháy Ca được CaO. Lập phương trình phản ứng và tính mCa? Biết khối lương O2 và CaO lần lượt là 1,6 và 5,6(g) (Hóa học - Lớp 8)

Lê Hà Vy
Thứ 4, ngày 13/12/2017 21:44:43
Đốt cháy Ca được CaO
a, Lập phương trình phản ứng và tính mCa? Biết khối lương O2 và CaO lần lượt là 1,6 và 5,6(g)
b, Tính VO2 đã phản ứng? biết khối lượng của Ca và CaO lần lượt là 20 và 22(g)
c, Nếu mCa=12(g) thì kl của O2 và CaO lần lượt là bao nhiêu?
d, Tính số phân tử O2 và số phân tử Ca đã phản ứng. Biết số phân tử CaO tạo ra là:1,2.1023
Vội lắm ạ

Tính khối lượng, thể tích (ở đktc) và số phân tử CO2 có trong 0,5 mol khí CO2 (Hóa học - Lớp 8) (chưa có lời giải)

hello
Thứ 4, ngày 13/12/2017 20:57:47
1.
â, tính khối lượng , thể tích ( ở đktc ) và số phân tử CO2 có trong 0,5 mol khí CO2
b, đốt cháy hoàn toàn m gam chất X cần dùng 4 ,48 (l) khí O2 (ở đktc ) thu được
2,24 (l) CO2 ( dktc ) và 3, 6 g H2O . viết sơ đồ phản ứng và tính khối lượng chất ban đầu đem đốt ( cho biết : C = 12 , O = 16 , S = 32 , H = 1 , AL = 27 , CL = 35, 5 )
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 10 - 16/12 | Tháng 12-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 DORAEMON 1.100
2 Huyền Thu 829
3 Trịnh Quang Đức 787
4 Phạm Ngọc Na (pb) 683
5 Nhật Tường 584
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 DORAEMON 349 1.542
2 Trịnh Quang Đức 314 1.390
3 Huyền Thu 252 1.102
4 Nguyễn Xuân Hiếu 207 1.031
5 Nguyễn Trần Lam Phong 227 986
Giải thưởng T.11 Bảng Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top