Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho 300ml KOH (D=1.04g/ml) có nồng độ 2,5M. Hãy tính: a) Khối lượng chất tan KOH; b) Khối lượng nước; c) Khối lượng dung dịch KOH; d) Nồng độ dung dịch KOH (Hóa học - Lớp 8)

Ngô Gia Ngọc Khải Ngô Gia Ngọc Khải
Thứ 3, ngày 03/01/2017 08:28:41
Bài 1. Cho 300ml KOH (D=1.04g/ml) có nồng độ 2,5M. Hãy tính
a. Khối lượng chất tan KOH
b. Khối lượng nước
c. KHối lượng dung dịch KOH 
d. Nồng độ dung dịch KOH
Bài 2. 3g ZnSO4 (D=1.15g/ml) và có nồng độ 15%. Hãy tính
a. Khối lượng nước
b. Khối lượng dung dịch ZnSO4
c. Thể tích dung dịch ZnSO4 và nồng độ mol

Lập phương trình hóa học của phản ứng, cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của mỗi chất trong mỗi phản ứng: a) Na + O2 => Na2O. b) NaOH + CuCl2 => Cu(OH)2 + NaCl. c) KClO3 => KCl + O2 (Hóa học - Lớp 8)

sam thí hong
Thứ 3, ngày 20/12/2016 15:28:41
Câu 1. Lập phương trình hóa học của phản ứng, cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của mỗi chất trong mỗi phản ứng?
a) Na + O2 -----> Na2O
b) NaOH + CuCl2 -----> Cu(OH)2 + NaCl
c) KClO3 ------> KCl + O2
Câu 2. Hãy chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp để điền vào chỗ trống có dấu chấm hỏi trong các PTHH sau?
a) ?K + O2 -----> ?K2O
b) ?Cu + ? ------> ?CuO
c) CaO + ?HNO3 ------> Ca(NO3)2 + ?
Câu 3. Cho 6,5g kẽm (Zn) tác dụng với 7,3g dung dịch axit clohidric (HCl) thu được 13,6g muối kẽm clorua (ZnCl2) và khí hidro.
a) Lập PTHH của phản ứng
b) Tính khối lượng khí hidro thoát ra (đktc)
Google Facebook
scroll top