Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Lập phương trình hóa học: a) Fe + ? => Fe3O4. b) KNO3 => KNO2 + ? c) Al + ? = > AlCl3 (Hóa học - Lớp 8)

Phạm Khánh Ngọc
Thứ 7, ngày 18/02/2017 19:41:25
Lập phương trình hóa học:
a) Fe + ? --> Fe3O4
b) KNO3 --> KNO2 + ?
c) Al + ? --> AlCl3
d) Na2O + ? --> NaOH
e) KClO3 --> ? + O2
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Có điểm giá trị lời giải CAO NHẤT
Tuần này 19 - 25/02 | Tháng 02-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top