Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho 9g chất M đi qua khí O2 dư tạo thành 16,2 g chất rắn X. Tìm tên kim loại M biết M có hóa trị 2. Cho 9g Fe và Mg. Tỉ lệ số mol là 1, phản ứng với HCl dư. Sau phản ứng thu được m gam muối. Tính phần trăm khối lượng muối sau phản ứng (Hóa học - Lớp 8)

Mai Lan Nguyễn
Chủ nhật, ngày 20/08/2017 16:47:03
B1. Cho 9g chất M đi qua khí O2 dư tạo thành 16,2 g chất rắn X. Tìm tên kim loại M biết M có hóa trị 2
B2. Cho 9g Fe và Mg. Tỉ lệ số mol là 1, phản ứng với HCl dư. Sau phản ứng thu được m gam muối. Tính phần trăm khối lượng muối sau phản ứng

Điều chế khí axetylen người ta dựa vào sơ đồ sau: Cacbua canxi + nước -----> canxi hidroxit + khí axetylen. Biết rằng Cacbua Canxi có trong đất đèn. Khi cho 60kg đất đèn tác dụng với 24kg nước thu được 48kg Canxi hdroxit và 19kg khí axetylen (Hóa học - Lớp 8) (chưa có lời giải)

Tử Thần
Chủ nhật, ngày 20/08/2017 14:53:36
Điều chế khí axetylen người ta dựa vào sơ đồ sau:
Cacbua canxi + nước ---------------> canxi hidroxit + khí axetylen
Biết rằng Cacbua Canxi có trong đất đèn. Khi cho 60kg đất đèn tác dụng với 24kg nước thu được 48kg Canxi hdroxit và 19kg khí axetylen.
a) Viết công thức vè khối lượng
b) Tính tỉ lệ % về khối lượng của Canxi cacbua trong đất đèn

Hòa tan hoàn toàn a gam kim loại nhôm cần dùng 500ml dd HCl 1,2M. Tính nồng độ mol và nồng độ % của dd thu được sau phản ứng (Hóa học - Lớp 8)

Mai Phương
Thứ 6, ngày 18/08/2017 18:56:21
Cho khối lượng riêng của dung dịch HCl là 1,12g/ml, thể tích dung dịch thu được sau phản ứng thay đổi không đáng kể

Một hợp chất X có phân tử gồm 2 nguyên tử A liên kết với 1 nguyên tử oxi, biết nguyên tố A chiếm 74,9% về khối lượng. a) Tìm phân tử khối của X. Cho biết A là nguyên tố nào? b) Tính khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 12,4 gam hợp chất X (Hóa học - Lớp 8)

Kem mát lạnh( gđ nhà kem)
Thứ 6, ngày 18/08/2017 09:04:27
Bài 1. Một hợp chất X có phân tử gồm 2 nguyên tử A liên kết với 1 nguyên tử Oxi , biết nguyên tố A chiếm 74,9% về khối lượng.
a) Tìm phân tử khối của X. Cho biết A là nguyên tố nào?
b) Tính khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 12,4 gam hợp chất X.
Bài 2. Tính tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố có trong 24g hợp chất A, biết phân tử hợp chất A gồm 1 nguyên tử X liên kết với 3 nguyên tử O, có phân tử khốigấp 2 lần nguyên tử Ca.

Viết tên: 5 axit có oxi; 5 muối trung hòa; 5 muối axit (Hóa học - Lớp 8)

Ranh Con
Thứ 5, ngày 17/08/2017 18:51:18
Mn tùm giúp mk với
5 axit có oxi
5 muối trung hòa 
5 muối axit
Mk thanks nhìu ạ!!!! 

Cho 5,6g sắt vào trong 100g dung dịch axit clohidric (HCl). Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit clohidric và dung dịch sau phản ứng (Hóa học - Lớp 8)

Haly Ngô
Thứ 5, ngày 17/08/2017 08:25:20
Bài 1: Cho 5,6 g Sắt vào trong 100g dung dịch axit clohidric (HCl). Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit clohidric. Và dung dịch sau phản ứng
Bài 2 :Cho 13 g Kẽm vào trong 100g dung dịch axit clohidric (HCl). Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng.
Bài 3 :Cho Mg vào trong 100g dung dịch axit clohidric (HCl) 14,9%. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng.
Bài 4 :Cho 13 g Kẽm vào trong  dung dịch axit clohidric (HCl) 7,3%. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng.
Bài 5: Cho 2,3g Na tan hết trong 47,8ml nước thu được dung dịch NaOH và có khí H2 thoát ra . Tính nồng độ % của dung dịch NaOH?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 20 - 26/08 | Tháng 08-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Huyền Thu 100
2 Mốc 50
3 DOREMON 28
4 Conan kun 20
5 Nguyễn Duy Mạnh 17
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Huyền Thu 1.399
2 Ngoc Hai 1.303
3 Conan kun 411
4 Mốc 353
5 Nguyễn Duy Mạnh 315
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Huyền Thu 113 495
2 Tinh Nhi™ 60 275
3 Angel star 57 256
4 Ngoc Hai 61 253
5 (>‿♥) ♒《☆♡ Tuổi thanh xuân ko cho phép e buồn ☆♡》♒ (>‿♥) 42 207
Google Facebook
scroll top