Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Hãy nêu những biểu hiện của tính tham lam trong cuộc sống (Khác - Lớp 8)

Huế Hưng
Thứ 6, ngày 23/02/2018 20:26:23
Hãy nêu ý nghĩa của sự tha thứ . Vì sao trong cuộc sống cần phải biết tha thứ ?

Hãy tính mức giá trung bình cho các dịch vụ lưu trú tại khách sạn. Hiệu suất sử dụng buồng của toàn khách sạn (Khác - Đại học) (chưa có lời giải)

Hung Nguyen
Thứ 5, ngày 25/01/2018 23:37:20
Một khách sạn có qui mô 100 buồng với cơ cấu buồng như sau:
•30 buồng đơn, giá 40 USD/ đêm buồng.
•60 buồng đôi, giá 50 USD/ đêm buồng.
•10 buồng căn hộ, giá 65 USD/ đêm buồng. Biết số ngày buồng thực hiện trung bình trong kỳ của các loại buồng như sau:
•Buồng đơn: 7.050 ngày buồng.
•Buồng đôi: 18.900 ngày buồng.
•Buồng căn hộ: 2.650 ngày buồng.
Hãy tính:
•Hãy tính mức giá trung bình cho các dịch vụ lưu trú tại khách sạn.
•Hiệu suất sử dụng buồng của toàn khách sạn.
•Doanh thu đạt được của khách sạn trong thời gian trên.

Hãy nêu những lợi ích và tác hại của Facecbook (Khác - Lớp 6)

Leo
Thứ 4, ngày 24/01/2018 19:32:42
Giúp mình với, mình phải nộp bài gấp nhé! Cảm ơn mọi người!!!!

Bài tập tình huống môn Luật kinh tế: A, B, C dự định thành lập công ty TNHH hai thành viên X với vốn điều lệ dự kiến là 900 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện tại, mỗi người A, B, C chỉ có 200 triệu đồng (Khác - Đại học) (chưa có lời giải)

Linh Khanh
Thứ 2, ngày 22/01/2018 22:25:09
TÌNH HUỐNG 1: A,B,C dự định thành lập công ty TNHH hai thành viên X với vốn điều lệ dự kiến là 900 triệu đồng. tuy nhiên, hiện tại, mỗi ng A,B,C chỉ có 200 triệu đồng. Họ dự định sau khi công ty X đc cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp sẽ huy động thêm thành viên góp nốt số vốn 300 triệu đồng còn thiếu. Theo anh chị:
1) A,B,C có thể đăng kí vốn điều lệ 900 triệu đồng theo phương án trên được k? tại sao?
2) Nếu công ty TNHH X đc cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp thì A,B,C phải thanh toán đủ số vốn đã cam kết trong thời hạn bn ngày?

TÌNH HUỐNG 2: A,B,C dự kiến thành lập công ty TNHH X. Tại thời điểm đăng kí thành lập doanh nghiệp, A cam kết góp 200 triệu đồng vào công ty. Tuy nhiên, đã hết thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty X được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, A mới góp đc 150 triệu đồng. Theo anh chị:
1) Trong khoảng thời gian 90 ngày kể từ ngày công ty X đc cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, A sẽ có quyền và nghĩa vụ tương ứng với số vốn cam kết góp (200 triệu đồng) hay số vốn đã góp 150 triệu đồng?
2) Hết thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty X được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, A sẽ có quyền và nghĩa vụ tương ứng với số vốn cam kết góp (200 triệu đồng) hay số vốn đã góp 150 triệu đồng?

Trình bày Định luật Kirchhoff 1 và 2 (Khác - Đại học)

Binh Ngo
Thứ 3, ngày 16/01/2018 15:59:27
Trình bày Định luật Kirchhoff 1 và 2
a chị giải giúp e với ạ e xin cảm ơn rất nhìu
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 25 - 03/03 | Tháng 02-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Bùi Tiến Dũng 335 1.415
2 Huyền Thu 209 965
3 Trần Thị Huyền Trang 161 762
4 Nguyễn Thị Thu Trang 140 549
5 Trịnh Quang Đức 109 489
Thưởng Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top