Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Một số câu hỏi về Sao Hải Vương: Ai là người phát hiện ra sao Hải Vương? Nhiệt độ ở sao Hải Vương là bao nhiêu? Tại sao gọi là sao Hải Vương? Sao Hải Vương nặng bao nhiêu? Vận tốc gió trên Sao Hải Vương? Tại sao Hải Vương hiện lên với màu xanh lam? (Khoa học - Đại học)

Thông Minh
Thứ 3, ngày 30/05/2017 14:01:05
Một số câu hỏi về Sao Hải Vương:
+ Ai là người phát hiện ra sao Hải Vương?
+ Nhiệt độ ở sao Hải Vương là bao nhiêu?
+ Tại sao gọi là sao Hải Vương?
+ Sao Hải Vương nặng bao nhiêu?
+ Vận tốc gió trên Sao Hải Vương?
+ Tại sao Hải Vương hiện lên với màu xanh lam?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 25 - 01/07 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top