Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Viết chương trình tính tích các số nguyên chia hết cho 3 (Lập trình - Lớp 8)

Nhân Mã
Thứ 3, ngày 06/03/2018 20:17:26
PASCAL
1) Viết chương trình tính tích các số nguyên chia hết cho 3
2) Viết chương trình tính tổng các số tự nhiên từ 1 đến n (n nhapaj từ bàn phím)

Cho dãy số A gồm n phần tử. Viết chương trình tìm k dãy có phần tử liên tiếp cùng dấu với số lượng phần tử lớn nhất (Lập trình - Lớp 9) (chưa có lời giải)

dao phi
Thứ 7, ngày 24/02/2018 17:18:44
Cho dãy số A gồm n phần tử. viết chương trình tìm k dãy có phần tử liên tiếp cùng dấu với số lượng phần tử lớn nhất . In ra số k và k dòng tiếp theo mỗi dòng ghi  dãy số thỏa mãn điều kiện .
ví dụ : 
   IINPUT : 1 2 3 -4 -5 -6 12
   OUTPUT : k=2
                (dòng 1 ) 1 2 3
               ( dòng 2 ) -4 -5 -6 

Nhập vào mảng số thực có tối đa 20 phần tử. Xuất mảng số thực vừa nhập (Lập trình - Đại học) (chưa có lời giải)

Bình Chiêu
Chủ nhật, ngày 21/01/2018 11:11:21
1. Nhập vào mảng số thực có tối đa 20 phần tử
2. Xuất mảng số thực vừa nhập
3. Tính tổng những số phần tử là số chính phương (bằng bình phương của một số)
4. In ra kết quả đã thực hiện câu 3

Năm 1973, nhà Toán học Neil Sloan đưa ra khái niệm độ bền của một số nguyên không âm N như sau: Nếu N có một chữ số thì độ bền của N bằng 0. Nếu N có từ 2 chữ số trở lên thì độ bền của N bằng độ bền của số nguyên là tích các chữ số của N cộng 1 (Lập trình - Lớp 9)

Nguyễn's Lan's
Thứ 3, ngày 02/01/2018 21:32:53
Năm 1973, nhà Toán học Neil Sloan đưa ra khái niệm độ bền của một số nguyên không âm N như sau:
Nếu N có một chữ số thì độ bền của N bằng 0.
Nếu N có từ 2 chữ số trở lên thì độ bền của N bằng độ bền của số nguyên là tích các chữ số của N cộng 1.
Vd: Doben(77) = Doben(49) + 1 = Doben(36) + 1 + 1 = Doben(18) + 1 + 1 + 1 = Doben(8) + 1 + 1 + 1 + 1 = 0 + 1 + 1 + 1 + 1 = 4
Viết chương trình tính độ bền của một số nguyên dương n.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 18 - 24/03 | Tháng 03-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Thành Trương 496
2 Nguyễn Mai 212
3 Jocasta Aurora 190
4 hoa idol 130
5 Đạt Trần 129
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Thành Trương 1.576
2 Jocasta Aurora 804
3 Trịnh Quang Đức 609
4 hoa idol 477
5 DORAEMON 439
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Thành Trương 390 1.163
2 Trịnh Quang Đức 242 1.050
3 DORAEMON 217 959
4 hoa idol 175 738
5 Jocasta Aurora 174 727
Tháng 2 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top