Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Viết chương trình thực hiện các công việc sau: Nhập từ bàn phím số nguyên n, n thỏa mãn 3 ≤ n ≤30 (Lập trình - Đại học) (chưa có lời giải)

Phan Hà Nguyễn
Thứ 2, ngày 18/06/2018 10:39:31
Viết chương trình thực hiện các công việc sau:
- Nhập từ bàn phím số nguyên n, n thỏa mãn 3 ≤ n ≤30;
- Nhập dãy số A có n số thực. Hiện dãy A vừa nhập;
- Tính tổng cấc số A có giá trị nằm trong khoảng từ -12,5 đến 12,5 và hiện kết quả tính được theo mẫu: TONG TINH DUOC LA: x x x.x x (chiếm 6 vị trí với 2 số lẻ)

Chương trình trên bị sai về vị trí các dòng {2}, {9}, {10}, {11}, {12}, hãy sắp xếp lại các vị trí của các dòng này để được chương trình đúng (Lập trình - Lớp 8)

Nguyễn Trần Tuấn Anh
Thứ 4, ngày 25/04/2018 20:20:11
​Cho chương trình sau ( bằng Turbo Pascal):
Begin {1}
Write('Tong cac so chan lon hon 50 la:',t);{2}
While i<50 do{3}
Begin{4}
If i mod 2=0 then{5}
t:=t+i;{6}
i:=i+1;{7}
end;{8}
Uses crt;{9}
Var i, t:integer;{10}
i:=1; t:=0;{11}
Clrscr;{12}
Readln;{13}
End.{14}
â) Chương trình trên bị sai về vị trí các dòng {2}, {9}, {10}, {11}, {12}, hãy sắp xếp lại các vị trí của các dòng này để được chương trình đúng.
b) Hãy cho biết công dụng của chương trình trên

​Các câu lệnh sau trong Pascal sau có hợp lệ không? Nếu không hãy sửa lại cho hợp lệ (Lập trình - Lớp 8)

Nguyễn Trần Tuấn Anh
Thứ 4, ngày 25/04/2018 20:17:10
​Các câu lệnh sau trong Pascal sau có hợp lệ không? Nếu không hãy sửa lại cho hợp lệ?
a) For i:=100 to 1 do writeln('A');
b) For i:= 1.5 to 10.5 do Writeln('A');
c) X:= 10; while X:= 10 do X:= X+5;
d) X:=10; while X=10 do X= X+5

Viết chương trình tính tích các số nguyên chia hết cho 3 (Lập trình - Lớp 8)

Nhân Mã
Thứ 3, ngày 06/03/2018 20:17:26
PASCAL
1) Viết chương trình tính tích các số nguyên chia hết cho 3
2) Viết chương trình tính tổng các số tự nhiên từ 1 đến n (n nhapaj từ bàn phím)
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 17 - 23/06 | Tháng 06-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Huyền Thu 722
2 Conan kun 512
3 Nguyễn Xuân Hiếu 438
4 Thành Trương 410
5 le huy 349
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 219 1.071
2 Huyền Thu 114 537
3 》๖ۣۜTrung ๖ۣۜQuang《 92 429
4 Nguyễn Trần Thành Đạt 48 208
5 Conan kun 42 177
Tháng 5 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top