Gửi bài tập
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Tìm số lần xuất hiện của chữ số (Pascal) (Bắt buộc sử dụng chương trình con): Cho dãy số nguyên A có n phần tử (1 ≤ n ≤ 32000; 0 ≤ A[i] ≤ 32767). Dãy A chứa trong file văn bản SONGUYEN1.INP gồm 2 dòng. Dòng 1: chứa n. Dòng 2: chứa n phần tử của A, các phần tử cách nhau bởi 1 dấu cách. Số hoàn thiện: Sắp xếp dãy số hoàn thiện. Số nguyên tố: Sắp xếp dãy số nguyên tố (Lập trình - Lớp 9)

Hồ Khánh
Thứ 5, ngày 13/10/2016 13:20:09
Cho dãy số nguyên A có n phần tử (1 ≤ n ≤ 32000; 0 ≤ A[i] ≤ 32767).
Dãy A chứa trong file văn bản SONGUYEN1.INP gồm 2 dòng.
- Dòng 1: chứa n
- Dòng 2: chứa n phần tử của A, các phần tử cách nhau bởi một dấu cách.
Tìm chữ số xuất hiện ít nhất trong dãy A.

Dữ liệu ra trong file CAU1.OUT
- Dòng 1: in ra chữ số tìm được.
- Dòng 2: in ra số lần xuất hiện của chữ số đó.
Một chữ số gọi là dạng sóng nếu phần tử thứ i nhỏ hơn hoặc lớn hơn 2 phần tử xung quanh nó. Kiểm tra xem dãy A có dạng sóng không?

Số hoàn thiện: Sắp xếp dãy số hoàn thiện
Tính tổng các số hoàn thiện có trong dãy (số hoàn thiện là số có tổng các ước nhỏ hơn nó hoặc bằng chính nó)
In ra dữ liệu trong file CAU2.OUT
- Dòng 1: in ra tổng các số hoàn thiện
- Dòng 2: in ra số hoàn thiện bé nhất.
- Dòng 3: in ra số chẵn lớn nhất.

Số nguyên tố: Sắp xếp dãy số nguyên tố
Viết chương trình sắp xếp tăng dần các số nguyên tố có trong dãy với điều kiện các số khác vẫn giữ nguyên vị trí sắp xếp
Dữ liệu in ra trong file CAU3.OUT
- Dòng 1: in ra số phần tử
- Dòng 2: in ra các phần tử của dãy mới.

Cho dãy số nguyên B có m phần tử (1 ≤ m ≤ 32000; 0 ≤ B[i] ≤ 32767).
Dãy B chứa trong file văn bản SONGUYEN2.INP gồm 2 dòng.
- Dòng 1: chứa m
- Dòng 2: chứa m phần tử của B, các phần tử cách nhau bởi một dấu cách.
2 dãy số nguyên A và B đã được sắp xếp tăng dần, Viết chương trình trộn 2 dãy A và B sao cho thứ tự sắp xếp không đổi.
Dữ liệu ra trong file CAU4.OUT
- Dòng 1: in ra số phần tử.
- Dòng 2: in ra các phần tử của dãy mới.

Lập trình Pascal: Một mặt hàng có giá trị là n đồng (n>=100, n chia hết cho 100), có nhiều tờ tiền với mệnh giá là 100đ, 200đ, 1000đ (Lập trình - Trình độ khác)

NoName.314
Thứ 6, ngày 08/07/2016 02:20:17
Hãy viết chương trình pascal để tính và in ra số tờ tiền mỗi loại để mua mặt hàng trên.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 26 - 01/04 | Tháng 03-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 DOREMON 591
2 Cô giáo Lan 544
3 Trinh Le 344
4 Phạm Quốc Anh 187
5 Đặng Thị Linh Chi 168
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Trần Thành Đạt 215 856
2 Cô giáo Lan 129 588
3 Trinh Le 125 564
4 DOREMON 116 446
5 Thiện Lê 77 365
Google Facebook
scroll top