Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX diễn ra như thế nào? Nét nổi bật của phong trào công nhân thời kì này là gì? (Lịch sử - Lớp 10)

Đinh Văn Lưỡng TC56TY
Thứ 3, ngày 30/05/2017 19:33:48
Câu 1. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX diễn ra như thế nào? Nét nổi bật của phong trào công nhân thời kì này là gì?
Câu 2. ​Vị trí kinh tế công nghiệp của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có thay đổi thế nào so với thời kì trước? Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó?
Câu 3. Tại sao nói cuộc cách mạng 18/3/1871 là một cuộc cách mạng vô sản? Chứng minh rằng công xã Pa ri là một nhà nước kiểu mới? Ý nghĩa lịch sử của công xã Pa ri?
Câu 4.​ Những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở nước Anh thế kỉ XVIII - XIX? Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước của Giêm oát?

Từ những di chỉ (di tích) nào chứng tỏ Việt Nam là quê hương của nghề trồng lúa nước? Dấu hiệu chứng minh Nho giáo bị suy thoái trong các thế kỉ X-XV? (Lịch sử - Lớp 10)

Thuỳ Linh
Thứ 6, ngày 05/05/2017 21:56:04
Câu 1. Từ những di chỉ (di tích) nào chứng tỏ Việt Nam là quê hương của nghề trồng lúa nước?
Câu 2. Dấu hiệu chứng minh Nho giáo bị suy thoái trong các thế kỉ X-XV?
Câu 3. Tại sao Nho giáo phát triển ở thời Lê Sơ?
Câu 4. Nêu các vai trò quan trọng của phong trào Tây Sơn?
Câu 5. Phong trào đấu tranh của nhân dân ta chống lại triều Nguyễn và các triều đại trước đó như thế nào?
Câu 6. Điểm nổi bật của tình hình nước Anh trước cách mạng là gì ?

Điểm nổi bật của tình hình nước Anh trước cách mạng là? Sự kiện lịch sử nào chứng tỏ Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ? (Lịch sử - Lớp 10)

Thuỳ Linh
Thứ 6, ngày 05/05/2017 21:47:24
​Câu 15: Điểm nỗi bật của tình hình nước Anh trước cách mạng là:
A. Phát triển khoa học kỉ thuật tiên tiến.
B. Nền công hòa đã được thiết lập ở Anh.
C. Nền kinh tế phát triển nhất Châu Âu
D. Không duy trì được đặc quyền của xã hội phong kiến.

Câu 30: Sự kiện lịch sử nào chứng tỏ Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ?
A. Kí kết hoà ước Véc – xai ở Pháp tháng 1783
B. Thông qua bản tuyên ngôn độc lập ngày 4 – 7- 1776
C. Mĩ thông qua Hiến pháp năm 1787
D. Chíên thắng Xa-ra-tô-ga ngày 17 – 10 – 1777

Câu 32: Nội dung nào không phải là nguyên nhân dẫn đến phong trào Tây Sơn bùng nổ?
A. Đời sống nhân dân cực khổ
B. Nhân dân bị áp bức bóc lột thậm tệ
C.Chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng trong ngày càng suy thoái
D.Các thế lực phong kiến bên ngoài chuẩn bị xâm lược nước ta.

Đặc điểm của nhà nước Văn Lang Âu Lạc là? Nước Vạn Xuân ra đời sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào? (Lịch sử - Lớp 10)

Thuỳ Linh
Thứ 5, ngày 04/05/2017 19:55:55
Đặc điểm của nhà nước Văn Lang Âu Lạc là
A. Bộ máy nhà nước đãhoàn chỉnh do vua hùng đứng đầu
B. Bộ máy nhà nước khộ khá hoàn chỉnh đứng đầu là vua hùng
C. Đơn giản sơ khai chưa hoàn chỉnh nhưng đây là tổ chức nhà nước điều hành 1 quốc gia không còn là 1 bộ lạc nữa
D. Nhà nước ra đời sớm nhất ở khu vực đông nam á

Nước Vạn Xuân ra đời sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào
A. KN Bà triệu năm 248
B. KN Mai Thúc Loan năm 722
C. KN Khúc Thừa Dụ năm 905
D. KN Ngô Quyền 938

Câu 10. Triều đaị mở đầu cho thời đại PK độc lập của dân tộc VN là
A. triều Tiền Lý
B. Triều Lê
C. Triều Ngô
D. Triều Nguyễn

Câu 11: Thăng Long trở thành kinh đô của nước ta từ năm
A. 1009
B. 1054
C. 1010
D. 1075

Câu 12: Nhà nước PK VN( từ thế kỷ XI-XV) được xây dựng theo thể chế
A. dân chủ đại nghị
B. Cộng hòa
C. quân chủ chuyên chế
D. Quân chủ

Câu 31: Bộ luật nào trong thời kì phong kiến nước ta được cho rằng phát triển nhất?
A. Hồng Đức
B. Hình luật
C. Gia long
D. Hình thư

Câu 18: Trong các thế kỉ XVI- XVIII, sự suy thoái của Nho giáo dẫn đến điều gì?
A. Văn học chữ Nôm suy yếu
B. Văn học chữ Nôm phát triển mạnh
C. Văn học chữ Hán suy yếu
D. Văn học chữ Hán phát triển mạnh

Câu 20: Trung tâm văn hóa chính trị và đô thị lớn nhất của nước Đại Việt trong các thế kỉ X – XV là:
A. Phố Hiến
B. Hội An
C. Thanh Hà
D. Thăng Long

Câu 28: Trong thế kỉ XVI- XVIII, có một đô thị mới được hình thành bên bờ sông Hương đó là:
A. Phố Hiến
B. Hội An
C. Thanh Hà
D. Thị Nại

Nền kinh tế nào của Pháp phát triển vào cuối thế kỷ XVIII? Cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao vào năm nào? Sự kiện nào mở đầu cho cách mạng tư sản Pháp 1789? (Lịch sử - Lớp 10)

Thuỳ Linh
Thứ 5, ngày 04/05/2017 08:55:57
Nền kinh tế nào của Pháp phát triển vào cuối thế kỷ XVIII? Cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao vào năm nào? Sự kiện nào mở đầu cho cách mạng tư sản Pháp 1789?

Ở miền Bắc của Bắc Mĩ nền kinh tế nào đã phát triển? Thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đã hình thành ở đâu? Sự kiện nào chứng tỏ cách mạng Anh đạt đến đỉnh cao? Xã hội Việt Nam dưới thời Nguyễn như thế nào? (Lịch sử - Lớp 10)

Thuỳ Linh
Thứ 5, ngày 04/05/2017 08:51:24
Ở miền Bắc của Bắc Mĩ nền kinh tế nào đã phát triển? Thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đã hình thành ở đâu? Sự kiện nào chứng tỏ cách mạng Anh đạt đến đỉnh cao? Xã hội Việt Nam dưới thời Nguyễn như thế nào?

Trước khi nhà Mạc ra đời, triều đình nhà Lê như thế nào? Địa danh không phải đô thị nước ta trong các thế kỉ XVII – XVIII? Bài "Hịch tướng sĩ" ra đời trong cuộc kháng chiến nào? Nhà nước phong kiến chú trọng phát triển ngành kinh tế nào? (Lịch sử - Lớp 10)

Thuỳ Linh
Thứ 5, ngày 04/05/2017 08:32:56
Câu 1. Trước khi nhà Mạc ra đời, triều đình nhà Lê như thế nào?
A. Lâm vào khủng hoảng suy yếu trầm trọng.
B. Các vua ăn chơi sa đọa, không chăm lo triều chính.
C. Quan lại địa chủ ra sức cướp bóc, bóc lột nhân dân.
D. Các thế lực phong kiến cát cứ nổi lên tranh giành lẫn nhau.

Câu 2. Sự phát triển của thương mại hàng hải trong các thế kỉ XVI – XVIII ở nước ta là do hệ quả trực tiếp của sự kiện nào dưới đây?
A. các cuộc phát kiến địa lí.
B. Sự xuất hiện của chủ nghĩa thực dân.
C. Ngành hàng hải phát triển.
D. Sự xuất hiện các cuộc cách mạng tư sản.

Câu 3. Địa danh không phải đô thị nước ta trong các thế kỉ XVII – XVIII
A. Thăng Long.
B. Vân Đồn.
C. Phố Hiến.
D. Thanh Hà.

Câu 4. Vì sao nói trong các năm 1786 – 1788,phong trào Tây Sơn đã bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước?
A. Lần lượt đánh bại hai tập đoàn phong kiến phản động Nguyễn ở Đàng Trong và Lê – Trịnh ở Đàng Ngoài.
B. Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn nổ ra ở Đàng Trong được nhân dân hai Đàng hưởng ứng.
C. Khởi nghĩa lật đổ chính quyền Lê – Trịnh tồn tại hàng ngàn năm.
D. Cuộc khởi nghĩa đã thu hút các lãnh tụ và người lãnh đạo cả hai vùng hưởng ứng.

Câu 5. Bài “Hịch tướng sĩ” ra đời trong cuộc kháng chiến:
A. Chống Mông – Nguyên.
B. Chống Minh.
C. Phong trào Tây Sơn.
D. Chống Thanh.

Câu 6: Nhà nước phong kiến chú trọng phát triển ngành kinh tế nào?
A.Nông nghiệp
B. Thủ công nghiệp
C. Thương nghiệp
D. Thủ công nghiệp và thương nghiệp

Câu 7. Người đã xin vào Nam trấn giữ Thuận Hóa, mở đầu cho sự nghiệp chúa Nguyễn ở Đàng Trong là ai?
A. Nguyễn Kim.
B. Nguyễn Uông.
C. Nguyễn Hoàng.
D. Nguyễn Bảo.

Câu 8. Nội dung nào sau đây là nguyên nhân chính dẫn đến Nhà Mạc không đươc nhân dân tin tưởng.
A. Chính sách đối ngoại không đúng đắn.
B. Không chăm lo cho đời sống nhân dân.
C. Nội bộ mâu thuẫn, chia rẽ.
D. Gây chiến tranh với các nước láng giềng

Câu 9. Trận thắng nào sau đây là thắng lợi tiêu biểu của cuộc kháng chiến chống Mông-Nguyên.
A. Bạch Đằng.
B. Xoài Mút.
C. Xương Giang.
D. Đống Đa.

Câu 10. Nghề thủ công mới xuất hiện ở thế kỷ XVI – XVIII là:
A. In tranh dân gian.
B. Tranh sơn mài.
C. Thổi thủy tinh.
D. Rèn sắt.

Câu 11. Nội dung nào không là nguyên nhân thúc đẩy phát triển thương nghiệp ở thế kỷ XVI – XVIII
A. Chính sách phát triển kinh tế của các chính quyền.
B. Hàng hóa sản xuất nhiều.
C. Nhu cầu trao đổi của nhân dân.
D. Nhà nước nắm độc quyền.

Câu 12. Nội dung nào sau đây thể hiện vai trò của phong trào Tây Sơn.
A. Phát triển kinh tế.
B. Ổn định tình đất nước sau cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.
C. Tiêu diệt các tập đoàn phong kiến cát cứ.
D. Tiêu diệt bọn nội phản

Câu 13. Cuộc kháng chiến chống quân Xiêm năm 1785 có nghệ thuật quân sự giống với trận thắng nào của dân tộc khi chống giặc ngoại xâm.
A. Bạch Đằng.
B. Chi Lăng.
C. Ngọc Hồi.
D. Đống Đa.

Để đối phó với giặc, quân dân nhà Trần đã thực hiện kế sách gi? Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 có ý nghĩa lịch sử to lớn, đó là gi? Tác phẩm nào của Nguyễn Trãi bằng chữ Hán có gí trị to lớn về quân sự (Lịch sử - Lớp 10)

Thuỳ Linh
Thứ 4, ngày 03/05/2017 21:19:02
Câu 1: Để đối phó với giặc, quân dân nhà Trần đã thực hiện kế sách:
A. Ngụ binh ư nông   
B. Tiên phát chế nhân   
C. Vườn không nhà trống   
D. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh
Câu 2: Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 có ý nghĩa lịch sử to lớn, đó là:
A. quân và dân ta đã đánh tan quân Nam Hán bằng trận thủy chiến lẫy lừng trong lịch sử
B. đập tan mộng xâm lược của quân Mông-Nguyên
C. chấm dứt 1000 năm  Bắc thuộc, mở ra một thời đại mới của đất nước
D. đập tan mọi ý đồ xâm lược của các tập đoàn phong kiến  phương Bắc
Câu 3: Tác phẩm nào của Nguyễn Trãi bằng chữ Hán có gí trị to lớn về quân sự?
A. Quốc âm thi tập         
B. Dư địa chí                
C. Bình Ngô Đại Cáo                
D. Quân trung từ mệnh tập
Câu 4: Thiên Chúa giáo được truyền vào nước ta từ thế kỉ 
A. X                                      B. XV                          C. XVII                                    D. XIX
Câu 5: Đâu là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới sự phát triển nhanh chóng của ngoại thương trong các thế kỉ XVII-XVIII ?
   A. Do chủ trương mở cửa của chính quyền Trịnh-Nguyễn               B. Do sự phát triển của thủ công nghiệp
   C. Do sự phát triển của giao lưu buôn bán trên thế giới            D. Do sự phát triển của nông nghiệp
Câu 6: Nhà nước phong kiến chú trọng phát triển ngành kinh tế nào?
   A.Nông nghiệp          B. Thủ công nghiệp          C. Thương nghiệp       D. Thủ công nghiệp và thương nghiệp
Câu 7: Chiến tranh Nam-Bắc triều hay còn gọi là chiến tranh 
   A. Trịnh-Nguyễn                  B. Nguyễn-Mạc                       C. Lê-Nguyễn              D. Trịnh-Mạc
Câu 8: Lãnh thổ nước ta ngày nay được định hình vào thời nào?
   A. Nhà Lý                             B. Nhà Trần                             C. Nhà Lê                    D. Nhà Nguyễn
Câu 9. Biểu hiện rõ nét nhất về sự suy thoái của Nho giáo trong các TK XVI – XVIII là gì?
A. Chất lượng giáo dục giảm sút.               B.  Nạn mua quan bán tước phổ biến.
C.  Chữ Nôm được đề cao và phổ biến.           D. Tôn ti trật tự phong kiến bị đảo lộn
Câu 10. Vì sao ở các TK XVI – XVIII nHo giáo không còn giữ vị trí độc tôn trong xã hội?
A. Vì nhà nước quân chủ chuyên chế Lê sơ sụp đổ.           B.  Vì ảnh hưởng của kinh tế hàng hóa.
C. Vì nhà Lê sơ sụp đổ và kinh tế hàng hóa phát triển.     D.  Vì Phật giáo và Đạo giáo có điều kiện phục hồi.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 18 - 24/06 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top