Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Câu 1: Chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông được thể hiện như thế nào? Câu 2: Các thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông? Câu 3. Phân tích điều kiện tự nhiên và quá trình xuất hiện nền văn minh cổ đại của Hi Lạp và Rô-ma (Lịch sử - Lớp 10)

Thùy Ninh
Thứ 2, ngày 05/12/2016 12:48:57
Câu 1: Chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông được thể hiện như thế nào? Câu 2: Các thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông? Câu 3. Phân tích điều kiện tự nhiên và quá trình xuất hiện nền văn minh cổ đại của Hi Lạp và Rô-ma
Google Facebook
scroll top