Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Nêu những biểu hiện của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến. Là một học sinh trong thời đại mở cửa và hội nhập em cần phải làm gì để tô thắm truyền thống yêu nước đó? (Lịch sử - Lớp 10)

Hạc Giấy
Thứ 3, ngày 25/07/2017 16:26:45
1. Chứng minh rằng văn hóa Việt Nam thời cổ đại và trung đại chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ.
2. Nêu những biểu hiện của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến. Là 1 học sinh trong thời đại mở cửa và hội nhập em cần phải làm gì để tô thắm truyền thống yêu nước đó? 

Quan hệ hợp tác đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam từ năm 1976 đến nay? (Lịch sử - Lớp 10)

♒ Chết là hết ♒
Thứ 5, ngày 20/07/2017 13:35:23
Quan hệ hợp tác đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam từ năm 1976 đến nay?
​Ý nghĩa và tầm quan trọng của hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (được kí kết ngày 18/7/1977)

Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX diễn ra như thế nào? Nét nổi bật của phong trào công nhân thời kì này là gì? (Lịch sử - Lớp 10)

Đinh Văn Lưỡng TC56TY
Thứ 3, ngày 30/05/2017 19:33:48
Câu 1. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX diễn ra như thế nào? Nét nổi bật của phong trào công nhân thời kì này là gì?
Câu 2. ​Vị trí kinh tế công nghiệp của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có thay đổi thế nào so với thời kì trước? Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó?
Câu 3. Tại sao nói cuộc cách mạng 18/3/1871 là một cuộc cách mạng vô sản? Chứng minh rằng công xã Pa ri là một nhà nước kiểu mới? Ý nghĩa lịch sử của công xã Pa ri?
Câu 4.​ Những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở nước Anh thế kỉ XVIII - XIX? Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước của Giêm oát?

Từ những di chỉ (di tích) nào chứng tỏ Việt Nam là quê hương của nghề trồng lúa nước? Dấu hiệu chứng minh Nho giáo bị suy thoái trong các thế kỉ X-XV? (Lịch sử - Lớp 10)

Thuỳ Linh
Thứ 6, ngày 05/05/2017 21:56:04
Câu 1. Từ những di chỉ (di tích) nào chứng tỏ Việt Nam là quê hương của nghề trồng lúa nước?
Câu 2. Dấu hiệu chứng minh Nho giáo bị suy thoái trong các thế kỉ X-XV?
Câu 3. Tại sao Nho giáo phát triển ở thời Lê Sơ?
Câu 4. Nêu các vai trò quan trọng của phong trào Tây Sơn?
Câu 5. Phong trào đấu tranh của nhân dân ta chống lại triều Nguyễn và các triều đại trước đó như thế nào?
Câu 6. Điểm nổi bật của tình hình nước Anh trước cách mạng là gì ?

Điểm nổi bật của tình hình nước Anh trước cách mạng là? Sự kiện lịch sử nào chứng tỏ Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ? (Lịch sử - Lớp 10)

Thuỳ Linh
Thứ 6, ngày 05/05/2017 21:47:24
​Câu 15: Điểm nỗi bật của tình hình nước Anh trước cách mạng là:
A. Phát triển khoa học kỉ thuật tiên tiến.
B. Nền công hòa đã được thiết lập ở Anh.
C. Nền kinh tế phát triển nhất Châu Âu
D. Không duy trì được đặc quyền của xã hội phong kiến.

Câu 30: Sự kiện lịch sử nào chứng tỏ Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ?
A. Kí kết hoà ước Véc – xai ở Pháp tháng 1783
B. Thông qua bản tuyên ngôn độc lập ngày 4 – 7- 1776
C. Mĩ thông qua Hiến pháp năm 1787
D. Chíên thắng Xa-ra-tô-ga ngày 17 – 10 – 1777

Câu 32: Nội dung nào không phải là nguyên nhân dẫn đến phong trào Tây Sơn bùng nổ?
A. Đời sống nhân dân cực khổ
B. Nhân dân bị áp bức bóc lột thậm tệ
C.Chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng trong ngày càng suy thoái
D.Các thế lực phong kiến bên ngoài chuẩn bị xâm lược nước ta.

Đặc điểm của nhà nước Văn Lang Âu Lạc là? Nước Vạn Xuân ra đời sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào? (Lịch sử - Lớp 10)

Thuỳ Linh
Thứ 5, ngày 04/05/2017 19:55:55
Đặc điểm của nhà nước Văn Lang Âu Lạc là
A. Bộ máy nhà nước đãhoàn chỉnh do vua hùng đứng đầu
B. Bộ máy nhà nước khộ khá hoàn chỉnh đứng đầu là vua hùng
C. Đơn giản sơ khai chưa hoàn chỉnh nhưng đây là tổ chức nhà nước điều hành 1 quốc gia không còn là 1 bộ lạc nữa
D. Nhà nước ra đời sớm nhất ở khu vực đông nam á

Nước Vạn Xuân ra đời sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào
A. KN Bà triệu năm 248
B. KN Mai Thúc Loan năm 722
C. KN Khúc Thừa Dụ năm 905
D. KN Ngô Quyền 938

Câu 10. Triều đaị mở đầu cho thời đại PK độc lập của dân tộc VN là
A. triều Tiền Lý
B. Triều Lê
C. Triều Ngô
D. Triều Nguyễn

Câu 11: Thăng Long trở thành kinh đô của nước ta từ năm
A. 1009
B. 1054
C. 1010
D. 1075

Câu 12: Nhà nước PK VN( từ thế kỷ XI-XV) được xây dựng theo thể chế
A. dân chủ đại nghị
B. Cộng hòa
C. quân chủ chuyên chế
D. Quân chủ

Câu 31: Bộ luật nào trong thời kì phong kiến nước ta được cho rằng phát triển nhất?
A. Hồng Đức
B. Hình luật
C. Gia long
D. Hình thư

Câu 18: Trong các thế kỉ XVI- XVIII, sự suy thoái của Nho giáo dẫn đến điều gì?
A. Văn học chữ Nôm suy yếu
B. Văn học chữ Nôm phát triển mạnh
C. Văn học chữ Hán suy yếu
D. Văn học chữ Hán phát triển mạnh

Câu 20: Trung tâm văn hóa chính trị và đô thị lớn nhất của nước Đại Việt trong các thế kỉ X – XV là:
A. Phố Hiến
B. Hội An
C. Thanh Hà
D. Thăng Long

Câu 28: Trong thế kỉ XVI- XVIII, có một đô thị mới được hình thành bên bờ sông Hương đó là:
A. Phố Hiến
B. Hội An
C. Thanh Hà
D. Thị Nại

Nền kinh tế nào của Pháp phát triển vào cuối thế kỷ XVIII? Cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao vào năm nào? Sự kiện nào mở đầu cho cách mạng tư sản Pháp 1789? (Lịch sử - Lớp 10)

Thuỳ Linh
Thứ 5, ngày 04/05/2017 08:55:57
Nền kinh tế nào của Pháp phát triển vào cuối thế kỷ XVIII? Cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao vào năm nào? Sự kiện nào mở đầu cho cách mạng tư sản Pháp 1789?

Ở miền Bắc của Bắc Mĩ nền kinh tế nào đã phát triển? Thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đã hình thành ở đâu? Sự kiện nào chứng tỏ cách mạng Anh đạt đến đỉnh cao? Xã hội Việt Nam dưới thời Nguyễn như thế nào? (Lịch sử - Lớp 10)

Thuỳ Linh
Thứ 5, ngày 04/05/2017 08:51:24
Ở miền Bắc của Bắc Mĩ nền kinh tế nào đã phát triển? Thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đã hình thành ở đâu? Sự kiện nào chứng tỏ cách mạng Anh đạt đến đỉnh cao? Xã hội Việt Nam dưới thời Nguyễn như thế nào?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top