Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tại sao năm 1931 đến 1937 các nước phát xít đẩy mạnh xâm lược? Từ hậu quả của chiến tranh thế giới thứ 2, hãy rút ra bài học bảo vệ hòa bình thế giới? (Lịch sử - Lớp 11)

Phùng Mỹ Hạnh
Thứ 5, ngày 19/04/2018 08:57:30
Câu 1: Tại sao năm 1931 đến 1937 các nước phát xít đẩy mạnh xâm lược ?
Câu 2: Từ hậu quả của chiến tranh thế giới thứ 2 hãy rút ra bài học bảo vệ hòa bình thế giới
Câu 3: Từ tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần 1,theo em tác động nào lớn hơn ? Vì sao?
Câu 4: vì sao giai cấp công nhân việt nam là lực lượng cách mạng lãnh đạo nước ta?

Nêu hoàn cảnh và kết quả của chiến tranh thế giới thứ 2. Nêu hoàn cảnh, diễn biến, tính chất của phong trào Cần Vương (Lịch sử - Lớp 11)

Thu Thủy Hà
Thứ 3, ngày 17/04/2018 19:50:12
Câu 1: Nêu hoàn cảnh và kết quả của chiến tranh thế giới thứ 2.
Câu 2: Nêu hoàn cảnh, diễn biến, tính chất của phong trào Cần Vương.

Nêu những nét chính của khởi nghĩa Bãi Sậy, khởi nghĩa Hương Khê, khởi nghĩa Yên Thế (Lịch sử - Lớp 11)

Nguyễn Ngọc Duyên
Chủ nhật, ngày 15/04/2018 09:24:42
Nêu những nét chính của khởi nghĩa Bãi Sậy , Kn Hương Khê, kn Yên Thế gồm:
_ Tg
_ địa bàn hoạt động
_lãnh đạo
_hoạt động đấu tranh
_ lực lượng tham gia
_ kết quả
_ ý nghĩa
_ tính chất

Vì sao quan hệ giữa các nước tư bản trong hệ thống Vec - xai và Oa sinh tơn là tạm thời và rất mong manh (Lịch sử - Lớp 11)

Giang Hoàng
Thứ 7, ngày 14/04/2018 19:12:40
mọi người ơi cứu em với ạ
quan hệ giữa các nước tư bản trong hệ thống vec-xai oa sinh tơn là tạm thời và rất mong manh vì
A: mâu thuẫn giữa các nước tư bản thắng trận với các nước bại trận
B: bất đồng và mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước tư bản thắng trận
C: mâu thuaaxm giữa các nước tư bản thắng trận với các nước bại trận,thuộc địa
D: mâu thuẫn giữa các nước tư bản thắng trận với các nước thuộc địa
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 15 - 21/04 | Tháng 04-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Thành Trương 1.194
2 Đạt Trần 798
3 Nguyễn Mai 584
4 Dang Khanh 496
5 Nguyễn Thị Thương 460
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 252 1.193
2 Đạt Trần 248 1.079
3 Thành Trương 268 988
4 DORAEMON 79 368
5 Nguyễn Thị Thương 46 189
Tháng 3 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top