Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Họ Khúc đã dành lại độc lập cho đất nước như thế nào? Và làm được những việc gì để củng cố nền tự chủ? Kể tên những cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc, nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc khởi nghĩa đó (Lịch sử - Lớp 6)

Nguyễn Phương Anh
Thứ 7, ngày 13/05/2017 10:49:55
                                                                        ÔN TẬP
Câu 1: Họ Khúc đã dành lại độc lập cho đất nước như thế nào? Và làm đc những việc j để củng cố nền tự chủ?
Câu 2: Kể tên những cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc, nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc khởi nghĩa đó.
Câu 3: Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở những điểm nào?
Câu 4: Chiến thắng trên sông Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền có ý nghĩa lịch sử ntn?
Câu 5: Ngô Quyền có công ntn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán?
Câu 6: Dương Đình Nghệ đánh bại quân xâm lược Nam Hán ntn?
Câu 7: Việc nhân dân ta xây dựng đền thờ: các vua Hùng; Hai bà Trưng; bà Triệu; Lý Bý; Mai Thúc Loan; Dương Đình Nghệ; Ngô Quyền ns lên điều j?

Nhà Lương đã siết chặt ách đô hộ nước ta như thế nào? Tại sao quân Nam Hán lại xâm lược nước ta lần thứ 2 (Lịch sử - Lớp 6)

Trương Thảo Vy
Thứ 3, ngày 09/05/2017 16:11:18
1. Nhà Lương đã siết chặt ách đô hộ nước ta như thế nào?
2. Tại sao quân Nam Hán lại xâm lược nước ta lần thứ 2?
3. Vì sao nói chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta?
4. Sau 1000 năm nước ta bị đô hộ, tổ tiên chúng ta đã để lại cho chúng ta những gì?

Nhà Hán chia Âu Lạc thành những quận? Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của nghĩa quân Lý Bí chống giặc Lương? Âu Lạc bị sát nhập vào Nam Việt năm? Thánh địa Mỹ Sơn được công nhận là di sản văn hóa thế giới? Châu Giao do nhà Hán thiết lập gồm những vùng đất (Lịch sử - Lớp 6)

Ngọc Thảo Nguyên
Chủ nhật, ngày 07/05/2017 09:53:15
1. Nhà Hán chia Âu Lạc thành những quận:
a. Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam
b. Giao Chỉ, Mê Linh, Nhật Nam
c. Phong Châu, Mê Linh, Cửu Chân
d. Phong Châu, Giao Châu, Luy Lâu

2. Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của nghĩa quân Lý Bí chống giặc Lương
a. Nghĩa quân chiến đấu kiên cường quyết liệt
b. Chủ động trong chiến lược
c. Nghĩa quân chiến đấu thông minh, sáng tạo
d. Tất cả câu trên đều đúng

3. Âu Lạc bị sát nhập vào Nam Việt năm:
a. 179 TCN
b. 40 TCN
c. Năm 40
d. Năm 179

4. Thánh địa Mỹ Sơn được công nhận là di sản văn hóa thế giới?
a. Đúng
b. Sai

5. Châu Giao do nhà Hán thiết lập gồm những vùng đất
a. Nước Nam Việt và sáu quận của TQ
b. Nước Âu Lạc và sáu quận của TQ
c. Vùng Cửu Chân, Nhật Nam và năm quận của TQ
d. Vùng Cửu Chân, Giao Chỉ, Nhật Nam và sáu quận của TQ

Sau hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên ta đã để lại cho chúng ta Lòng yêu nước, Tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước, Ý thức vươn lên, bảo vệ nền văn hoá dân tộc (Lịch sử - Lớp 6)

Phạm Gia Hân
Thứ 5, ngày 04/05/2017 21:01:58
Sau hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên ta đã để lại cho chúng ta:
- Lòng yêu nước 
- Tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước
- Ý thức vươn lên, bảo vệ nền văn hoá dân tộc
Vận dụng những kiến thức về những bài học này hãy cho biết: Những tinh hoa văn hóa dân tộc còn giữ đến hiện nay ? Những việc làm bảo vệ văn hóa dân tộc?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 16 - 22/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top