Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Hãy viết 5 điều em tâm đắc nhất sau khi học xong bài 8: Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và những chuyển biến của xã hội nước ta (Lịch sử - Lớp 6)

Leo
Thứ 4, ngày 21/02/2018 19:56:40
Hãy viết 5 điều em tâm đắc nhất sau khi học xong bài 8: Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và những chuyển biến của xã hội nước ta (179 TCN-Thế kỉ X).
Câu hỏi này trong bài 8: Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến và những chuyển biến của xã hội nước ta(179 TCN-Thế kỉ X), trang 73, chương trình VNEN nhé!

Chính sách cai trị bóc lột của nhà Lương còn tàn bạo và khốc liệt hơn thể hiện ở những điểm nào? (Lịch sử - Lớp 6)

Lê Quân
Thứ 6, ngày 09/02/2018 20:53:16
Chính sách cai trị bóc lột của nhà lương còn tàn bạo và khốc liệt hơn thể hiện ở những điểm nào?
- phân biệt đối xử...
- biện pháp bóc lột...
- em thử hình dung tình cảnh của nhân dân ta lúc bấy giờ
- đặt vị trí của mình vào một người dân lao động thời đó,em có suy nghĩ và hành động như thế nào?

Lúc bấy giờ tổ tiên đã biết ''Dùng côn trùng diệt côn trùng'' bảo vệ cho cây trồng (Lịch sử - Lớp 6)

PhAn QuỲnH AnH
Thứ 5, ngày 08/02/2018 19:49:54
Lúc bấy giờ tổ tiên đã biết ''Dùng côn trùng diệt côn trùng'' b ảovệ cho câytr ồng. Hiện nay chương trình khuyến khích nông đang thực hiện vấn eề này e hểuểu nôi dung cơ bản cuar nó là gì ????

Ghi sự kiện tương ứng với các mốc thời gian sau: Mùa xuân năm 40; Tháng 4 năm 42 (Lịch sử - Lớp 6)

Đỗ Minh Anh
Thứ 4, ngày 07/02/2018 17:15:03
Ghi sự kiện tương ứng với các mốc thời gian sau:
a) Mùa xuân năm 40
b) Tháng 4 năm 42
c) Tháng 3 năm 43
d) Tháng 11 năm 43

Trình bày diễn biến cuộc khánh chiến chống quân xâm lược Hán (năm 42 - 43) (Lịch sử - Lớp 6)

Đỗ Minh Anh
Thứ 3, ngày 06/02/2018 21:22:33
1. Trình bày diễn biến cuộc khánh chiến chống quân xâm lược Hán( năm 42- 43)
2. Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I -> VI có gì thay đổi? Nhận xét.
Gợi ý nhận xét:
- Chúng bóc lột nhân dân ta tàn bạo bằng các loại thuế, lao dịch, cống nộp.
-> đời sống nhân dân cực khổ
- thực hiện âm mưu thâm độc: đồng hóa dân tộc ta.

Thời kì Văn Lang, Âu Lạc tuy đất nước mới được hình thành, dân số còn ít, thiên tai địch họa diễn ra liên tiếp (Lịch sử - Lớp 6)

Thanh Thảo Trịnh
Thứ 5, ngày 01/02/2018 21:46:12
Thời kì Văn Lang, Âu Lạc tuy đất nước mới được hình thành, dân số còn ít, thiên tai địch họa diễn ra liên tiếp; nhưng với tinh thần bất khuất không ngại hi sinh gian khổ, nhân dân ta đã đoàn kết một lòng choogs giặc ngoại xâm, chế ngự thiên nhiên, đưa đất nước từng bước tiến lên. Hãy điểm lại những thành tựu cơ bản của nhân dân ta thời kì dựng nước và giữ nước đầu tiên theo các nọi ung sau đây:
tiến bộ trong nông nhiệp
tiến bộ trong thủ công nghiệp
Kháng chiến chống xâm lược
những phong tục tập quán và truyền thống được hình thành

Mặc dù bị sống dưới ách kìm kẹp của chính quyền đô hộ nhưng nền nông nghiệp của ta lúc bấy giờ vẫn đạt được nhiều tiến bộ (Lịch sử - Lớp 6)

Thanh Thảo Trịnh
Thứ 5, ngày 01/02/2018 21:44:01
Mặc dù bị sống dưới ách kìm kẹp của chính quyền đô hộ nhưng nền nông nghiệp của ta lúc bấy giờ vẫn đạt được nhiều tiến bộ. Em hãy lấy dẫn chứng về những việc làm sau:
a) Công việc làm đất
b) Công tác thủy lợi
c) Trồng trọt
d) Chăn nuôi
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 18 - 24/02 | Tháng 02-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Bùi Tiến Dũng 330 1.386
2 Huyền Thu 183 847
3 Trần Thị Huyền Trang 147 698
4 Nguyễn Thị Thu Trang 128 506
5 Trịnh Quang Đức 104 473
Nghỉ Tết Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top