Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Nêu những thay đổi trong các chính sách kinh tế, xã hội của thực dân Pháp ở Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)? Vì sao Nguyễn Tất Thành lại ra đi tìm đường cứu nước mới? Hướng đi của Người có gì mới so với những nhà yêu nước trước đó? (Lịch sử - Lớp 8)

Yến Trần
Thứ 2, ngày 24/04/2017 22:03:07
1. Nêu những thay đổi trong các chính sách kinh tế, xã hội của thực dân Pháp ở Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)?
2. Vì sao Nguyễn Tất Thành lại ra đi tìm đường cứu nước mới? Hướng đi của Người có gì mới so với những nhà yêu nước trước đó? 

Trình bày nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Thế? Nguyên nhân nào Pháp xâm lược Việt Nam? Nêu nguyên nhân cuộc phản công của quân Pháp ở Huế? (Lịch sử - Lớp 8)

Lâm Lém Lĩnh
Thứ 7, ngày 22/04/2017 16:38:12
1. Trình bày nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Thế?
2. Nguyên nhân nào Pháp xâm lược Việt Nam?
3. Nêu nguyên nhân cuộc phản công của quân Pháp ở Huế?

Nêu những chính sách kinh tế của Pháp ở Việt Nam từ 1897-1918. Những chính sách đó có ảnh hưởng gì tới sự phát triển kinh tế nước ta? (Lịch sử - Lớp 8)

Ngô Chi
Thứ 6, ngày 21/04/2017 13:05:29
Câu 1. Lập bảng thống kê về tình hình giai cấp tầng lớp mới trong xã hội VN cuối XIX đầu XX
Câu 2. Nêu những chính sách kinh tế của Pháp ở VN từ 1897-1918. Những chính sách đó có ảnh hưởng gì tới sự phát triển kinh tế nước ta?
Câu 3. Nêu những hoạt động của Nguyễn Tất Thành khi ra đi tìm đường cứu nước , qua những hoạt đọng đó , em hiểu gì về Nguyễn Tất Thành

Cách mạng tháng Mười Nga có lịch sử như thế nào? (Lịch sử - Lớp 8)

Thiên Hạ Phong Tử Yên
Thứ 2, ngày 17/04/2017 20:27:00
(Cho tớ hỏi tí, từ ''lịch sử'' đây có nghĩa là mình cần phải nêu ý nghĩa hay là cái gì?)

Những chuyển biến của xã hội Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914)? Trong xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX, giai cấp tầng lớp sớm có ý thức cách mạng nhất? Em hãy giải thích vì sao? (Lịch sử - Lớp 8)

Người Ấy
Thứ 2, ngày 17/04/2017 19:57:13
Câu 1. Những chuyển biến của xã hội Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914)? Trong xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX, giai cấp tầng lớp sớm có ý thức cách mạng nhất? Em hãy giải thích vì sao?
Câu 2. Trình bày những chính sách về kinh tế và văn hóa mà Pháp đã thi hành ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897- 1914)? Xã hội Việt Nam đã có những biến đổi như thế nào?
Câu 3. Vì sao Nguyễn Tất Thành lại ra đi tìm đường cứu nước mới? Ý nghĩa các hoạt động của Nguyễn Tất Thành là gì?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/04 | Tháng 04-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Mốc 1.315
2 DOREMON 1.219
3 Cô giáo Lan 559
4 Trinh Le 495
5 Huyền Trang 272
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Mốc 302 1.305
2 DOREMON 200 840
3 Cô giáo Lan 119 549
4 Trinh Le 54 229
5 Phạm Quốc Anh 49 226
Google Facebook
scroll top