Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Trình bày nội dung cơ bản của hiệp ước Nhâm Tuất 1862 (Lịch sử - Lớp 8)

Phương An Lê
Thứ 3, ngày 12/06/2018 22:58:41
1. Trình bày nội dung cơ bản của hiệp ước Nhâm Tuất 1862
2. Hãy tóm lược quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam từ 1858 đến năm 1884

Các giai đoạn phát triển của nông dân Yên Thế (Lịch sử - Lớp 8)

Thùy Linh
Thứ 3, ngày 15/05/2018 20:34:57
1) Qúa trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta (Kẻ bảng thành 3 cột: Cột 1: Thời gian . Cột 2: Qúa trình Pháp xâm lược . Cột 3: Cuộc đấu tranh của nhân dân ta ).
2) Các giai đoạn phát triển của nông dân Yên Thế.
3) Yên Thế năm 1884 - 1913 nêu sự khác nhau giữa phong trào nông dân Yên Thế với phong trào Cần Vương.
4) Giải thích vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?

Vì sao triều đình Huế kí hiệp ước Giáp Tuất năm 1874. So sánh hiệp ước 1874 (Giáp Tuất) và 1862 (Nhâm Tuất) (Lịch sử - Lớp 8)

Nomura
Thứ 2, ngày 14/05/2018 17:58:40
Câu 1: Vì sao triều đình Huế kí hiệp ước Giáp Tuất năm 1874. So sánh hiệp ước 1874 (Giáp Tuất) và 1862 (Nhâm Tuất)
Câu 2: Những nhân vật đề xướng cải cách. Liên hệ cách mạng Việt Nam với cải cách Duy tân Minh trị
Câu 3: Chính sách văn hóa giáo dục có nhằm khai hóa văn minh cho con người Việt Nam? Tác động tiêu cực,tích cực của chính sách thuộc địa

Vì sao ở thế kỷ 20 ở nước ta xuất hiện xu hướng cứu nước mới? (Lịch sử - Lớp 8)

Heo Pé
Thứ 3, ngày 08/05/2018 14:22:42
​1. Vì sao ở thế kỷ 20 ở nước ta xuất hiện xu hướng cứu nước mới?
2. Hãy so sánh cuộc vận động duy tân ở trung kì với đông kinh nghĩa thục về mục đích, nội dung và hình thức hoạt động.
3. Vì sao Nguyễn Tất Thành lại quyết định ra đi tìm đường cứu nước? Hướng đi của Người có gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đây? Ý nghĩa các hoạt động trên của Nguyễn Tất Thành là gì?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 17 - 23/06 | Tháng 06-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Huyền Thu 655
2 Conan kun 498
3 Thành Trương 372
4 Nguyễn Xuân Hiếu 371
5 le huy 319
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 199 975
2 Huyền Thu 100 467
3 》๖ۣۜTrung ๖ۣۜQuang《 86 399
4 Nguyễn Trần Thành Đạt 47 203
5 Conan kun 41 172
Tháng 5 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top