Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Bạn hãy kể một câu chuyện về gương tập thể hoặc cá nhân tiêu biểu lập chiến công trong kháng chiến hoặc có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân (Lịch sử - Lớp 8)

NoName.16388
Thứ 3, ngày 23/05/2017 17:08:52
Bạn hãy kể một câu chuyện về gương tập thể hoặc cá nhân tiêu biểu lập chiến công trong kháng chiến hoặc có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2007-2017?

Theo em con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành có gì mới so với những nhà yêu nước trước đó? (Lịch sử - Lớp 8)

Thiên Long
Thứ 3, ngày 16/05/2017 20:34:53
- Theo em con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành có gì mới so với những nhà yêu nước trước đó?
- Cho biết sự ra đời các giai cấp tầng lớp mới đầu thế kỉ XX và thái độ cách mạng từng giai cấp đó?

Nêu những thay đổi trong các chính sách kinh tế, xã hội của thực dân Pháp ở Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)? Vì sao Nguyễn Tất Thành lại ra đi tìm đường cứu nước mới? Hướng đi của Người có gì mới so với những nhà yêu nước trước đó? (Lịch sử - Lớp 8)

Yến Trần
Thứ 2, ngày 24/04/2017 22:03:07
1. Nêu những thay đổi trong các chính sách kinh tế, xã hội của thực dân Pháp ở Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)?
2. Vì sao Nguyễn Tất Thành lại ra đi tìm đường cứu nước mới? Hướng đi của Người có gì mới so với những nhà yêu nước trước đó? 
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 16 - 22/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top