Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Chính sách bóc lột, khai thác của thực dân Pháp đã làm cho xã hội Việt Nam có những biến đổi giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân đã thay đổi như thế nào? (Lịch sử - Lớp 8)

Diệp_ Tử
Thứ 3, ngày 17/04/2018 20:01:14
  • Chính sách bóc lột ,khai thác của thực dân pháp đã làm cho xã hội VN có những biến đổi giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân đã thay đổi như thế nào ?
  • GIÚP MÌNH .................PLEASE.!!!!

Đánh giá tính chất của phong trào Cần Vương (Lịch sử - Lớp 8)

Nguyên Vh
Chủ nhật, ngày 15/04/2018 12:33:04
Thành phần lãnh đạo cuộc khởi ngĩa YÊN THẾ
Nhận xát về chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở VN vào đầu thế kỉ XX
Thực dân pháp đánh chiếm bắc kì lần thứ nhất như thế nào (nêu nguyên nhân, diễn biến, kết quả)

Tôn Thất Thuyết đã chuẩn bị những gì để chống Pháp? Nêu tên những nhà cải cách của cuối thế Kỷ XIX? (Lịch sử - Lớp 8)

Khánh Băng
Thứ 6, ngày 13/04/2018 20:03:34
1. Tôn Thất Thuyết đã chuẩn bị những gì để chống Pháp.
2. Nêu tên những nhà cải cách của cuối thế Kỷ XIX
Nêu nội dung cơ bản của một cải cách mà em thích? Vì sao em thích cải cách ấy?

Qua cuộc khởi nghĩa Tây Sơn: Chiến thắng nào đã đánh dấu mốc: Nâng cao khởi nghĩa Tây Sơn lên một tầm cao mới từ việc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống áp bức thành cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc? (Lịch sử - Lớp 8)

❀♕™॓.॔™♕❀
Thứ 6, ngày 13/04/2018 19:42:10
Qua cuộc khởi nghĩa Tây Sơn:
a) Chiến thắng nào đã đánh dấu mốc: Nâng cao khởi nghĩa Tây Sơn lên một tầm cao mới từ việc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống áp bức thành cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc?
b) Em hãy trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả cuộc chiến thắng đó?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 15 - 21/04 | Tháng 04-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Thành Trương 1.194
2 Đạt Trần 790
3 Nguyễn Mai 582
4 Dang Khanh 492
5 Nguyễn Thị Thương 460
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 251 1.188
2 Đạt Trần 248 1.079
3 Thành Trương 266 978
4 DORAEMON 78 363
5 Nguyễn Thị Thương 46 189
Tháng 3 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top