Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Viết một bài văn cảm nhận về câu ca dao sau: Non Hồng ai đắp mà cao, Sông Lam ai bới, ai đào mà sâu? (Ngữ văn - Lớp 7)

Nguyễn Khánh Linh
Chủ nhật, ngày 22/01/2017 09:42:14
Viết một bài văn cảm nhận về câu ca dao sau:
Non Hồng ai đắp mà cao,
Sông Lam ai bới, ai đào mà sâu?

Đọc các câu tục ngữ sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới: Người ta là hoa đất; Người sống, đống vàng; Muốn lành nghề, chớ nề học hỏi; Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo; Chết trong còn hơn sống dục (Ngữ văn - Lớp 6)

phạm duy
Thứ 5, ngày 19/01/2017 20:26:03
​Đọc các câu tục ngữ sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới:
a) Người ta là hoa đất.
b) Người sống, đống vàng.
c) Muốn lành nghề, chớ nề học hỏi.
d) Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
e) Chết trong còn hơn sống dục.
- Ý nghĩa của các câu trên là gì?
- Những kinh nghiệm, bài học mà nhân dân đúc kết trong các câu tục ngữ này còn có giá trị trong thời đại ngày nay không? Vì sao
- Chỉ ra và phân tích tác dụng của các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong các câu tục ngữ trên
Google Facebook
scroll top