Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Phân tích phần 4 của bài Bình Ngô Đại Cáo (Nguyễn Trãi). Nêu nghệ thuật của bài Bình Ngô Đại Cáo (Ngữ văn - Lớp 10)

Nguyễn Nhi
Thứ 7, ngày 25/02/2017 16:00:27
1. Phân tích phần 4 của bài Bình Ngô Đại Cáo
Xã tắc từ đây vững bền
Giang sơn từ đây đổi mới
Càn khôn bĩ rồi lại thái
Nhật nguyệt hối rồi lại minh
Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu
Muôn thuở nền thái bình vững chắc
Âu cũng nhờ trời đất tổ tông
Linh thiêng đã lặng thầm phù trợ;
Than ôi! Một cỗ nhung y chiến thắng,
Nên công oanh liệt ngàn năm
Bốn phương biển cả thanh bình,
Ban chiếu duy tân khắp chốn.
Xa gần bá cáo,
Ai nấy đều hay.​
2. Nêu nghệ thuật của bài Bình Ngô Đại Cáo (diễn đạt thành một đoạn văn)

Em hãy nêu ý nghĩa của khổ thơ thứ 3 trong bài thơ Quê hương của Tế Hanh (Ngữ văn - Lớp 8)

NoName.6784
Thứ 6, ngày 24/02/2017 20:51:26
Em hãy nêu ý nghĩa của khổ thơ thứ 3 trong bài thơ Quê hương của Tế Hanh
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Có điểm giá trị lời giải CAO NHẤT
Tuần này 26 - 04/03 | Tháng 02-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top