Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Viết đoạn văn (khoảng 5 - 6 câu) nêu cảm nhận về cảnh thi cử ngày xưa qua 4 câu thơ đầu của bài Vịnh khoa thi hương của Trần tế Xương. (Ngữ văn - Lớp 11)

Chủ nhật, ngày 23/10/2016 09:36:36
Viết đoạn văn (khoảng 5 - 6 câu) nêu cảm nhận về cảnh thi cử ngày xưa qua 4 câu thơ đầu của bài Vịnh khoa thi hương của Trần tế Xương.

Nhà nước ba năm mở một khoa, 
Trường Nam thi lẫn với trường Hà.
Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ, 
Ậm ọe quan trường miệng thét loa.
Google Facebook
scroll top