Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Đọc các câu tục ngữ sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới: Người ta là hoa đất; Người sống, đống vàng; Muốn lành nghề, chớ nề học hỏi; Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo; Chết trong còn hơn sống dục (Ngữ văn - Lớp 6) (chưa có lời giải)

Thứ 5, ngày 19/01/2017 20:26:03 - Đăng lên từ phạm duy
​Đọc các câu tục ngữ sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới:
a) Người ta là hoa đất.
b) Người sống, đống vàng.
c) Muốn lành nghề, chớ nề học hỏi.
d) Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
e) Chết trong còn hơn sống dục.
- Ý nghĩa của các câu trên là gì?
- Những kinh nghiệm, bài học mà nhân dân đúc kết trong các câu tục ngữ này còn có giá trị trong thời đại ngày nay không? Vì sao
- Chỉ ra và phân tích tác dụng của các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong các câu tục ngữ trên

Hãy kể về người mẹ của mình (Ngữ văn - Lớp 6)

Thứ 2, ngày 09/01/2017 23:23:08 - Đăng lên từ Nguyên Khanh

Hãy kể về người cha của mình (Ngữ văn - Lớp 6)

Thứ 2, ngày 09/01/2017 22:49:52 - Đăng lên từ Nguyên Khanh

Kể lại tâm sự của cây bàng non bị phá hoại (Ngữ văn - Lớp 6)

Thứ 7, ngày 07/01/2017 18:46:37 - Đăng lên từ Wendy Trần
(Không lấy từ Internet)
Google Facebook
scroll top