Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Viết đoạn văn 7-8 câu kể về không khí gia đình em vào một buổi tối. Viết đoạn văn từ 10-12 câu tả một em bé đang tập đi (Ngữ văn - Lớp 6)

Mai Hoàng Khánh Linh
Thứ 6, ngày 28/07/2017 16:08:27
Viết đoạn văn 7-8 câu kể về không khí gia đình em vào một buổi tối
Viết đoạn văn từ 10-12 câu tả một em bé đang tập đi, trong đoạn có sử dụng phép nghệ thuật, trạng ngữ, phép liên kết câu. (Chỉ rõ các yêu cầu trên)

Trong bài thơ "Trong lời mẹ hát", nhà thơ Trương Nam Vương viết: "Tuổi thơ chở đầy cổ tích, Dòng sông lời mẹ ngọt ngào, Đưa con đi cùng đất nước, Chòng chành nhịp võng ca dao". Trình bày cảm nhận của em về bài thơ trên (đoạn văn 6 - 7 câu) (Ngữ văn - Lớp 6)

Mai Hoàng Khánh Linh
Thứ 4, ngày 26/07/2017 15:44:07
Câu 1. Trong bài thơ "Trong lời mẹ hát", nhà thơ Trương Nam Vương viết:
"Tuổi thơ chở đầy cổ tích
Dòng sông lời mẹ ngọt ngào
Đưa con đi cùng đất nước
Chòng chành nhịp võng ca dao"
Trình bày cảm nhận của em về bài thơ trên. (đoạn văn 6-7 câu)
Câu 2
Quê hương là cánh diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nươc ven sông
(Quê hương-Đỗ Trung Quân)
Đọc đoạn thơ trên, em thấy được những ý nghĩa và tình cảm của nhà thơ đối vói quê hương như thế nào? (trình bày bằng 6-7 câu)
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top