Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Hãy biện luận và lập sơ đồ lai cho mỗi phép lai (Sinh học - Lớp 9)

Lam Vy [TV HHQNL]
Thứ 6, ngày 22/06/2018 21:11:30
Hãy biện luận và lập sơ đồ lai cho mỗi phép lai

Cho giao phối giữa 2 cây thuần chủng thu được F1 đồng loạt có kiểu hình giống nhau. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau thu được F2 có kết quả là 360 cây quả đỏ, chín sớm (Sinh học - Lớp 9)

Lam Vy [TV HHQNL]
Thứ 6, ngày 22/06/2018 21:05:50
Cho giao phối giữa 2 cây thuần chủng thu được F1 đồng loạt có kiểu hình giống nhau. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau thu được F2 có kết quả là 360 cây quả đỏ, chín sớm
120 cây quả đỏ , chín muộn
123 cây quả vàng, chín sớm
41 cây quả vàng, chín muộn
Biết rằng quả đỏ, chín sớm là trội so với quả vàng, chín muộn. Hãy biện luận và lập sơ đồ lai từ P -> F2

Các nhóm sinh vật nhân sơ như vi khuẩn thường được sử dụng nhiều trong nghiên cứu di truyền phân tử. Do chúng có khả năng sinh sản nhanh chóng, cấu tạo cơ thể đơn bào, bộ gen mạch kép, dạng vòng tròn đơn (Sinh học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Ngô Mỹ Duyên
Thứ 6, ngày 22/06/2018 19:22:46
Các nhóm sinh vật nhân sơ như vi khuẩn thường được sử dụng nhiều trong nghiên cứu di truyền phân tử. Do chúng có khả năng sinh sản nhanh chóng, cấu tạo cơ thể đơn bào, bộ gen mạch kép, dạng vòng tròn đơn. Đối tượng thường được sử dụng nhiều nhất là chủng E. coli K12.
a, Biết rằng E. coli K12 có số G+X=60%, hãy tính số nucleotit từng loại, số liên kết giữa phân tử đường và nhóm photphat và liên kết phosphodieste của hệ gen.
b, Giả sử E. coli sao chép với vận tốc là 1000 bp/s. Cho biết thời gian chúng hoàn tất quá trình sao chép hệ gen của mình theo phút? Cho π = 3,1416

Trên một mạch của gen có nucleotit loại A là 200, T là 400. Gen này nhân đôi một số lần, môi trường nội bào đã cung cấp 21.000 nucleotit, trong đó có 4.200 nucleotit loại A. Tính số liên kết hidro, số liên kết phosphodieste của gen này? (Sinh học - Lớp 9)

Ngô Mỹ Duyên
Thứ 6, ngày 22/06/2018 16:06:41
Câu 1. Trên một mạch của gen có nucleotit loại A là 200, T là 400. Gen này nhân đôi một số lần, môi trường nội bào đã cung cấp 21.000 nucleotit, trong đó có 4.200 nucleotit loại A. Tính số liên kết hidro, số liên kết phosphodieste của gen này
Câu 2. Gen B có chiều dài 4080 A° và có tỉ lệ A : G = 1,4.
a, Tính số lượng nucleotit từng loại có trong gen B
b, Gen B bị đột biến thành gen b. Cặp gen Bb cùng tự nhân đôi 1 lần đã tạo ra các gen con, tất cả các gen con lại tiếp tục nhân đôi 1 lần nữa. Trong cả 2 lần nhân đôi đã cần tế bào cung cấp tổng số nucleotit tự do loại A là 4203 và tổng số nucleotit tự do loại G là 2997. Hãy cho biết dạng đột biến đã xảy ra với gen B.

Một gen sao 2 lần nhân đôi môi trường nội bào đã cung cấp 6000 nucleotit, trong đó có 1200 nuleotit loại A. Số liên kết hidro đã hình thành trong quá trình nhân đôi trên là bao nhiêu? (Sinh học - Lớp 9)

Ngô Mỹ Duyên
Thứ 6, ngày 22/06/2018 15:38:26
1. Một gen sao 2 lần nhân đôi môi trường nội bào đã cung cấp 6000 nucleotit, trong đó có 1200 nuleotit loại A. Số liên kết hidro đã hình thành trong quá trình nhân đôi trên là bao nhiêu?
2. Một gen nhân đôi một số lần đã hình thành được 6 mạch pôlinucleotit có nguyên liệu từ môi trường nội bào. Gen này có 10 vòng xoắn. Tổng số nucleotid nôi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen là bao nhiêu?

Phân tử ADN ở vùng nhân đôi của vi khuẩn E.coli chỉ chứa N^15 phóng xạ. Khi chuyển những vi khuẩn E.coli này sang môi trường chỉ có N^14 (Sinh học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Ngô Mỹ Duyên
Thứ 6, ngày 22/06/2018 14:05:50
Phân tử ADN ở vùng nhân đôi của vi khuẩn E.coli chỉ chứa N^15 phóng xạ. Khi chuyển những vi khuẩn E. coli này sang môi trường chỉ có N^14 ( các nucleotit tự do trong môi trường chứa N^14) thì sau 150 phút mỗi tế bào vi khuẩn E. coli ban đầu ( chỉ chứa N^15 phóng xạ) tạo được 30 vi khuẩn mới có vùng nhân chứa hoàn toàn N^14. Nấu chuyển tất cả các vi khuẩn có vùng nhân chứa hoàn toàn N^15 thì sau 120 phút nữa sau khi chuyển, có bao nhiêu vi khuẩn có cùng nhân chứa hoàn toàn N^15? Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu (khi còn ở môi trường N^15 phóng xạ ban đầu) là 10^5 vi khuẩn

Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 112 mạch pôlinucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Tính số lần tự nhân đôi của mỗi phân tử ADN trên (Sinh học - Lớp 9)

Ngô Mỹ Duyên
Thứ 6, ngày 22/06/2018 13:24:55
Câu 1. Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 112 mạch pôlinucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Tính số lần tự nhân đôi của mỗi phân tử ADN trên.
Câu 2. Hai gen có chiều dài bằng nhau. Gen 1 có tích số giữa G và X là 4% và số liên kết hidro của gen là 2880. Khi 2 gen này tự nhân đôi liên tiếp cùng một số lần, môi trường đã cung cấp 5880 nucleotit loại A.
a, Tính chiều dài mỗi gen.
b, Tìm số mỗi loại của gen 2.
c, Tìm số nucleotit mỗi loại mà môi trường phải cung cấp cho quá trình tự nhân đôi mỗi gen

Một gen M có chiều dài 5100 Å và có hiệu số giữa nucleotit loại G với một loại nucleotit không bổ sung với nó là 98 nucleotit. Gen M bị đột biến tạo thành gen m. Khi gen m tự sao 2 lần liên tiếp đã làm phá vỡ 11406 liên kết hidro (Sinh học - Lớp 9)

Ngô Mỹ Duyên
Thứ 6, ngày 22/06/2018 12:43:42
Câu 1. Một gen M có chiều dài 5100 Å và có hiệu số giữa nucleotit loại G với một loại nucleotit không bổ sung với nó là 98 nucleotit. Gen M bị đột biến tạo thành gen m. Khi gen m tự sao 2 lần liên tiếp đã làm phá vỡ 11406 liên kết hidro, quá trình này cần 9006 nucleotit tự do từ môi trường nội bào.
a, Tính số lượng nucleotit từng loại của gen m.
b, Đột biến từ gen M thành gen m là dạng nào của đột biến gen. Giải thích.
Câu 2. Hai gen A và B có tổng số nucleotit là 3 600 tiến hành tự sao một số đợt liên tiếp bằng nhau và đã tạo ra 32 gen con. Biết số lượng nucleotit môi trường cung cấp cho gen A tự sao lần 1 bằng 2/3 số nucleotit cung cấp cho gen B tự sao 2 lần. Tổng số liên kết hidro được hình thành trong các gen con tạo ra từ gen A là 44.160 và tổng số liên kết hidro được hình thành các gen con tạo ra từ gen B là 22.800.
a, Tính số lần tự sao của mỗi gen.
b, Tính chiều dài của mỗi gen.
c, Tính số lượng từng loại nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình tự sao của mỗi gen

Nếu gen bị đột biến dạng thay thế một cặp nu đồng thời ở các vị trí 9, 17, 34, 42, 60 thì trong phân tử protein tương ứng có sự thay đổi như thế nào? (Sinh học - Lớp 12)

Toàn Hồ
Thứ 5, ngày 21/06/2018 16:52:24
Giúp mình gấp với !! Huhu
BÀI 1
a/ Nếu gen bị đột biến dạng thay thế một cặp nu đồng thời ở các vị trí 9,17,34,42,60 thì trong phân tử protein tương ứng có sự thay đổi như thế nào?
b/ Nếu đột biến gen dẫn đến làm mất aa thứ 101 trong phân tử protein thì gen đó đã bị đột biến như thế nào?
BÀI 2: Gen A bị đột biến mất 3 cặp nu ở các bộ ba thứ 5, thứ 7, thứ 10 trở thành gen a. Chuỗi polipeptit do gan a quy định tổng hợp có thể sẽ có nhửng sai khác gì so với chuỗi polipeptit ban đầu?
BÀI 3: Ở ruồi giấm, phân tử protein biểu hiện tính trạng đột biến mắt trắng so với phân tử protein biểu hiện tính trạng mắt đỏ thì kém một aa và có 2 aa mới. Cho biết phân tử protein này chỉ có cấu tạo một chuỗi polipeptit. Hãy cho biết:
a/ Loại đột biến xảy ra trong gen quy định mắt đỏ?
b/ Gen quy định mắt đỏ dài hơn gen quy định mắt trắng bao nhiêu ăngtrong?
c/ Nếu gen mắt trắng ít hơn gen mắt đỏ 8 liên kết hidro, tự nhân đôi 4 lần thì nhu cầu từng loại nu đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp giảm đi bao nhiêu so với gen mắt đỏ?

Xác định kiểu gen, kiểu hình của phép lai (Sinh học - Lớp 12)

Kim Soo Vũ Bùi
Thứ 5, ngày 21/06/2018 14:13:58
cho A: hạt vàng, a:hạt xanh
xác định kểu gen, kiểu hình của phép lai sau
a/ P: Aaa x AAa
b/ P: Aaaa x AAaa
c/ AAaa x aaa

Cho một đoạn ADN chứa gen cấu trúc có trình tự nu chưa đầy đủ như sau. Hãy viết trình tự aa của chuỗi polipeptit khi sản phẩm đã hoàn chỉnh? (Sinh học - Lớp 12)

Toàn Hồ
Thứ 4, ngày 20/06/2018 17:29:24
giúp mình với
BÀI 1:
Cho một đoạn ADN chứa gen cấu trúc có trình tự nu chưa đầy đủ như sau:
3’ – TAA  XGT AXA GAX  XAX TTG  GG…
5’ – ATT  GXA TGT  XTG  GTG  AAX XX…
1.1 Hãy viết trình tự aa của chuỗi polipeptit khi sản phẩm đã hoàn chỉnh?
1.2 Cho biết hậu quả (thể hiện ở sản phẩm giải mã) của các đột biến sau đây trên đoạn ADN:
    a/  Thay thế cặp A-T ở vị trí thứ 7 bằng cặp G-X
    b/ Thay thế cặp G-X ở vị trí thứ 10 bằng cặp T-A
    c/ Mất 2 cặp G-X ở vị trí 12 và 13
Cho biết các bộ ba mã hóa các aa như sau: GAA: axit glutamic, UXU: Serin, UAU: Tirozin, XXX : prolin,GGU: Glyxin, AUG (mã mở đầu) : mêtionin, UGA: mã kết thúc

BÀI 2:
Gen A ở sinh vật nhân sơ dài 0,51 µm, có hiệu số giữa G và một loại nuclêôtit khác là 300 nuclêôtit . Mạch 1 của gen có 250T và 300G.
a) Số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen A bằng bao nhiêu? Khi gen A phiên mã đã lấy từ môi trường nội bào 250U. Xác định số ribônuclêôtit mỗi loại của phân tử mARN được tổng hợp từ gen A.
b) Gen A đột biến thành gen a, gen a ngắn hơn gen A 10,2A0 và giảm 8 liên kết hidrô . Xác định dạng đột biến và số nuclêôtit mỗi loại trong gen a.

BÀI 3: 
Một gen trong nhiễm sắc thể do bị đột biến mất đi một đoạn (gồm 2 mạch bằng nhau) nên số nuclêôtit Timin (T) giảm đi 1/5 và số nu Xitôzin (X) mất đi bằng 1/10 số nu loại Guanin (G) của gen chưa bị đột biến. Khi đoạn gen còn lại tự nhân đôi nhu cầu so với trước về số Nu đã bớt đi 90 Guanin (G) và 120 Ađênin (A). 
a/  Tính chiều dài gen chưa bị đột biến theo µm?
b/ Nếu gen đã bị đột biến sao mã tổng hợp nên ARN thông tin chứa 10% ribônuclêôtit loại G và U bằng 20% số Nu một mạch của đoạn gen còn lại, thì số lượng từng loại ribônuclêôtit của phân tử mARN là bao nhiêu?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 24 - 30/06 | Tháng 06-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Huyền Thu 858
2 MATH 541
3 Nguyễn Xuân Hiếu 535
4 Conan kun 519
5 le huy 349
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 251 1.219
2 Huyền Thu 141 641
3 》๖ۣۜTrung ๖ۣۜQuang《 108 489
4 Cường Quốc Nguyễn 77 371
5 mỹ hoa 78 348
Tháng 5 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top