Gửi bài tập
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Gà có 2n = 78. Vào kì trung gian, sau khi xảy ra tự nhân đôi số NST trong mỗi tế bào là bao nhiêu? (Sinh học - Lớp 10)

NoName.8918
Thứ 7, ngày 25/03/2017 10:29:58
​1. Gà có 2n = 78. Vào kì trung gian, sau khi xảy ra tự nhân đôi số NST trong mỗi tế bào là bao nhiêu?
​2. Một tế bào có bộ NST 2n = 14 đang thực hiện quá trình giảm phân, ở kì cuối I trong mỗi tế bào con có?

Hoàn thành bảng mô tả: Sinh sản của Vi sinh vật: Nhóm vi sinh vật, Hình thức sinh sản, Đặc điểm của các hình thức sinh sản (Sinh học - Lớp 10)

Quỳnh Quèo
Thứ 4, ngày 08/03/2017 11:10:41
Hoàn thành bảng mô tả: Sinh sản của Vi sinh vật: Nhóm vi sinh vật, Hình thức sinh sản, Đặc điểm của các hình thức sinh sản
Hoàn thành hộ mk vs
Hoàn thành bảng mô tả: Sinh sản của Vi sinh vật: Nhóm vi sinh vật, Hình thức sinh sản, Đặc điểm của các hình thức sinh sản

Cho một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thế 2n = 8. Thực hiện nguyên phân liên tiếp K lần tạo ra các tế bào sinh dục chín có chứa tổng số 512 NST. Các tế bào này tham gia giảm phân tạo thành tinh trùng (Sinh học - Lớp 10)

Quỳnh Quèo
Thứ 2, ngày 27/02/2017 20:42:03
Cho một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thế 2n = 8. Thực hiện nguyên phân liên tiếp K lần tạo ra các tế bào sinh dục chín có chứa tổng số 512 NST. Các tế bào này tham gia giảm phân tạo thành tinh trùng
Cho một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thế 2n = 8. Thực hiện nguyên phân liên tiếp K lần tạo ra các tế bào sinh dục chín có chứa tổng số 512 NST. Các tế bào này tham gia giảm phân tạo thành tinh trùng.
a) Hãy cho biết tế bào sinh dục sơ khai đã nguyên phân bao nhiêu lần?
b) Tính số tinh trùng được tạo ra.
c) Tính tổng số NST có trong các tinh trùng

Vì sao khi làm tiêu bản quan sát tế bào nguyên phân người ta thường lấy mẫu ở đầu mút của rễ hành? Có phải tất cả các tế bào đều có khả năng nguyên phân hay không? Cơ thể điều khiển sự phân chia của tế bào như thế nào? (Sinh học - Lớp 10)

nguyen thi lan anh
Thứ 2, ngày 13/02/2017 14:34:36
Câu 1
Vì sao khi làm tiêu bản quan sát tế bào nguyên phân người ta thường lấy mẫu ở đầu mút của rễ hành?
Câu 2
Có phải tất cả các tế bào đều có khả năng nguyên phân hay không? Cơ thể điều khiển sự phân chia của tế bào như thế nào?
Câu 3
Quá trình phân chia tế bào chất ở động vật và thực vật có gì khác nhau?
Câu 4
Kết quả và ý nghĩa của quá trình nguyên phân là gì? Con người ứng dụng quá trình này vào những việc gì?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 26 - 01/04 | Tháng 03-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top