Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Có một pha trong quá trình nuôi cấy không liên tục mà ở đó, số lượng vi khuẩn tăng lên rất nhanh (Sinh học - Lớp 10)

Trương Loan
Chủ nhật, ngày 22/04/2018 20:36:23
Có một pha trong quá trình nuôi cấy không liên tục mà ở đó, số lượng vi khuẩn tăng lên rất nhanh. Pha đó là:
a) Pha tiềm phát
b) Pha lũy thừa
c) Pha cân bằng
d) Pha suy vong

Đặc điểm nào sau đây không đúng về cấu tạo của vi sinh vật? (Sinh học - Lớp 10)

Trương Loan
Chủ nhật, ngày 22/04/2018 20:17:00
Đặc điểm nào sau đây không đúng về cấu tạo của Vi sinh vật?
a) Cơ thể nhỏ bé, chỉ nhìn thấy rõ dưới kính hiển vi
b) Tất cả các vi sinh vật đều có nhân sơ
c) Một số VSV có cơ thể đa bào
d) Đa số VSV có cơ thể là một tế bào

Khi giảm phân, hiện tượng trao đổi đoạn trên cặp NST kép tương đồng xảy ra ở? (Sinh học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Vũ Thị Ngọc Lan
Thứ 4, ngày 18/04/2018 08:49:25
Câu 30 khi giảm phân, hiện tượng trao đổi đoạn trên cặp NST kép tương đồng xảy ra ở
A.kì đầu I
B. kì sau I
C. kì giữa I
D. kì cuối I
câu 31 các hoạt động của NST trong kì đầu của giảm phân I theo thứ tự là :
(1)- các NST kép co xoắn
(2)- từng cặp NST kép tương đồng tiếp hợp với nhau
(3)- có thể trao đổi chéo
(4)-các NST kép trong cặp tương đồng tách rời
(5)- NST nhân đôi
Phương án đúng :
A. 2,3,4,1. B. 1,2,3,4. C. 5,1,2,4,3. D.5,2,3,4,1
câu 33 ý nghĩa của sự trao đổi chéo NST trong giảm phân về mặt di truyền là
A. góp phần tạo ravề kiểu gen ở loài
B.tạo ra sự ổn định về thông tin di truyền
C.duy trì tính đặc trưng về cấu trúc NST
D. làm tăng số lượng NAT trong tế bào
câu 36 trong giảm phân, sự phân li độc lập của các cặp NST kép tương đồng xảy ra ở
​A. Kì sau II
B.kì sauII
C. Kì cuối I
D. kì cuối II

Từ một hợp tử của ruồi giấm (2n = 8) nguyên phân 4 đợt liên tiếp thì số tâm động có ở kì sau của đợt nguyên phân tiếp theo là bao nhiêu? (Sinh học - Lớp 10)

Vũ Thị Ngọc Lan
Thứ 3, ngày 17/04/2018 23:13:10
Câu 23 từ một hợp tử của ruồi giấm (2n=8) nguyên phân 4 đợt liên tiếp thì số tâm động cỏ ở kì sau của đợt nguyên phân tiếp theo là bao nhiêu? 
A. 128 .         B. 256.            C. 160.               D.64
câu 24 bộ nst của 1 loài là 2n= 14 (đậu hà lan)  , số lượng nst kép,  số crômatit,  số tâm động ở kì giữa của nguyên phân là 
A. 14,28,14        B. 28,14,14      C.7,14,28.    D.14,14,28
câu 25 số lượng tế bào ban đầu,  biết số tế bào con được sinh ra là 384 tế bào đã trải qua 5 lần nguyên phân 
A. 12.          B. 22.            C. 32.          D. 42
Cau 26 có 8 tế bào sinh dưỡng của ngô cùng nguyên phân liên tiếp 4 đợt,  người ta thấy môi trường nội bào phải cung cấp 2400  NST đơn để hình thành các tế bào con . bộ NST của tế bào sinh dưỡng của ngô là 
A. 75        B.150 .         C. 20.             D. 40
câu 27 một tế bào sinh dưỡng của cà chua (2n=24) thực hiện nguyên phân liên tiếp 3 đợt . ở đợt nguyên phân cuối cùng,  vào kì giữa số crômatit là 
A. 192. .       B. 384.             C. 96.               D. 0
Cau 28 bộ NST của loài được kí hiệu AaBbDd kí hiệu bộ NST của loài ở kì đầu của nguyên phân là 
A. AAaaBBbbDDdd
B. AABBDD và aabbdd
C. AaBbDd
D. AaBbDd và AaBbDd

Với di truyền học sự kiện quan trọng nhất trong phân bào là? (Sinh học - Lớp 10)

Vũ Thị Ngọc Lan
Thứ 3, ngày 17/04/2018 21:55:34
Câu 17 với di truyền học sự kiện quan trọng nhất trong phân bào là
A. sự tự nhân đôi, phân ly và tổ hợp NST
B. Sự thay đổi hình thái NST
C. Sự hình thành thoi phân bào
D. sự biến mất của màng nhân và nhân con
Câu 18 sự tháo xoắn và đóng xoắn của NST thể trong phân bào có ý nghĩa
A. thuận lợi cho sự nhân đôi và phân li của NST
B. thuận lợi cho việc gắn NST vào thoi phân bào
C.giúp tế bào phân chia nhân một cách chính xác
D.thuận lợi cho sự tập trung của NST
Câu 19 kết quả của nguyên phân là từ một tế bào mẹ (2n) ban đầu sau một lần nguyên phân tạo ra :
A. 2 tế bào con mang bộ NST lưỡng bội giống tế bào mẹ
B. 2 tế bào con mang bộ NST đơn bội n khác tế bào mẹ
C. 4 tế bào con mang bộ NST lưỡng bội n
D.nhiều cơ thể đơn bào

Ở kỳ sau của nguyên phân......(1)...... trong từng NST kép tách nhau ở tâm động xếp thành hai nhóm .......(2)....... tương đương, mỗi nhóm trượt về 1 cực của tế bào (Sinh học - Lớp 10)

Vũ Thị Ngọc Lan
Thứ 3, ngày 17/04/2018 20:28:38
Câu 12 Ở kỳ sau của nguyên phân. .....(1)......trong từng NST kép tách nhau ở tâm động xếp thành hai nhóm .......(2).......tương đương, mỗi nhóm trượt về 1 cực của tế bào.
A. (1): 4 crômatit ; (2) : nhiễm sắc thể
B. (1) : 2 crômatit ; (2) : nhiễm sắc thể đơn
C. (1) : 2 nhiễm sắc thể con ; (2) : 2 crômatit
D. (1) : 2 nhiễm sắc thể đơn ; (2) : crômatit
CAU 14 ở người (2n=46) số nst trong 1 tế bào tại kì giữa của nguyên phân là
A. 23 NST đơn
B.46 NST kép
C.46 NST đơn
D. 23 NST kép
CAU 15 ở ruồi giấm có bộ NST 2n=8 vào kỳ sau của nguyên phân trong 1 tế bào có
A. 8 NST đơn
B.16 NST đơn
C. 8 NST kép
D. 16 NST kép

Loại tế bào nào sau đây xảy ra quá trình nguyên phân? (Sinh học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Vũ Thị Ngọc Lan
Thứ 3, ngày 17/04/2018 20:15:26
Câu 8 loại tế bào nào xảy ra quá trình nguyên phân?
A.tế bào sinh dưỡng tế bào sinh dục sơ khai và hợp tử
B.tế bào sinh dưỡng
C.tế bào sinh giao tử
D.tế bào sinh dục sơ khai
CAU10 tRONg quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi:
A. Gắn NST
B. hình thành màng nhân và nhân con cho các tế bào con
C. tâm động của NST bám và trượt về các cực của tế bào
D. Xảy ra quá trình tự nhân đôi của nst

Có 1 số hợp tử thực hiện nguyên phân. Mỗi hợp tử phân bào 2 lần tạo ra các tế bào con chứa tổng NST là 1472, biết rằng mỗi hợp tử có 46 NST (Sinh học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Thái Thiên Vy
Thứ 3, ngày 17/04/2018 17:12:48
Có 1 số hợp tử thực hiện nguyên phân. Mỗi hợp tử phân bào 2 lần tạo ra các tế bào con chứa tổng NST là 1472, biết rằng mỗi hợp tử có 46 NST.
a. Xác định tên loài sinh vật đó
b. Xác định tổng số hợp tử tham gia vào quá trình nguyên phân.

Trong tinh hoàn của 1 cá thể có nhóm TB sinh dục sơ khai chứa 480 NST, phân bào liên tiếp một số lần bằng số NST đơn trong bộ đơn bội của loài (Sinh học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Kim Soo Vũ Bùi
Thứ 6, ngày 13/04/2018 17:18:29
Trong tinh hoàn của 1 cá thể có nhóm TB sinh dục sơ khai chứa 480 NST, phân bào liên tiếp một số lần bằng số NST đơn trong bộ đơn bội của loài. Các TB con mới tạo thành đều trở thành TB sinh tinh và trải qua giảm phân tạo thành tinh trùng, hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 10%. Khi giao phối với con cái cùng lòai đã hình thành số hợp tử chứa 3072 NST đơn. Cho biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%, mỗi lần hợp tử do 1 tinh trùng kết hợp với 1 trứng.
a) Tìm bộ NST 2n của lòai.
b) Tính số lượng TB sinh trứng đã tham gia tạo trứng cho sự giao phối nói trên.
anh/chị giải chi tiết giùm em với ạ
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 22 - 28/04 | Tháng 04-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Thành Trương 1.408
2 Đạt Trần 1.065
3 Nguyễn Mai 617
4 Dang Khanh 566
5 Nguyễn Xuân Hiếu 478
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 348 1.651
2 Đạt Trần 298 1.256
3 Thành Trương 323 1.214
4 DORAEMON 98 447
5 Nguyễn Thị Thương 48 199
Tháng 3 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top