Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Gen cần được môi trường cung cấp 15120 nuclêôtit tự do khi tái bản trong đó có 2268 Guanin. Số nuclêôtit của gen trong đoạn từ [2100-2400]. Số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen? (Sinh học - Lớp 10)

Ba Nguyen Van
Thứ 4, ngày 18/10/2017 12:40:44
Gen cần được môi trường cung cấp 15120 nuclêôtit tự do khi tái bản trong đó có 2268 Guanin. Số nuclêôtit của gen trong đoạn từ [2100-2400]. Số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen:
A.   A = T = 756 ; G = X = 324
B.   A = T = 324 ; G = X = 756
C.   A = T = 432 ; G = X = 648
D.   A = T = 648 ; G = X = 432

Một phân tử ADN có 2400 nuclêôtit, số loại A = 2/3G. Tính số lượng từng loại nu (A, T, G, X). Tính chiều dài gen. Tính số liên kết hiđro của gen (Sinh học - Lớp 10)

Khánh Hà
Thứ 4, ngày 18/10/2017 10:05:28
Một phân tử ADN có 2400 nuclêôtit, số loại A = 2/3G 
a/ Tính số lượng từng loại nu(A,T,G,X)
b/ Tính chiều dài gen
c/ Tính số liên kết hiđro của gen
d/ Tính chu kỳ xoắn

Tập hợp các sinh vật và hệ sinh thái trên Trái đất được gọi là? (Sinh học - Lớp 10)

Mỹ Như
Thứ 5, ngày 12/10/2017 10:13:43
1. Tap hop cac sinh vat va he sinh thai tren trai dat duoc goi la: a. Thuy quyen b. Sinh quyen c. Khi quyen d. Thach quyen
2. Nha phan loai hoc cacline da phan chia sinh vat lam hai gioi: a. Gioi khoi sinh va gioi nguyen sinh b. Gioi dong vat va gioi thuc vat c. Gioi nguyen sinh va gioi dong vat d. Gioi dong vat va gioi khoi sinh
3. Dieu nao sau day khi noi ve dac diem cua vi khuan: a. Co toc do sinh san nhanh b. Te bao co nhan chuan c. Co the chua co cac tao te bao d. Co the da bao

Ở sinh vật, đơn vị quần xã dùng để chỉ tập hợp của? (Sinh học - Lớp 10)

Mỹ Như
Thứ 5, ngày 12/10/2017 09:03:03
O sinh vat, don vi quan xa dung de chi tap hop cua: a. Toan bo cac sinh vat cung loai b.toan bo cac sinh vat khac loai c. Cac quan the sinh at khac loai trong 1 khu vuc song d. Cac quan the sinh vat cung loai

Hệ thống các nhóm được sắp xếp để thực hiện một loại chức năng thành lập nên ... và nhiều .... tạo thành hệ .... (Sinh học - Lớp 10)

Mỹ Như
Thứ 5, ngày 12/10/2017 08:30:44
He thong cac nhom mo duoc sap xep de thuc hien mot loai chuc nang thanh lap nen.....va nhieu.....tao thanh he....... A. Te bao b. Co the c. Co quan d. Bào quan

Tập hợp các cơ quan, bộ phận của cơ thể cùng thực hiện một chức năng được gọi là? (Bài: Các cấp tổ chức của thế giới sống) (Sinh học - Lớp 10)

Mỹ Như
Thứ 5, ngày 12/10/2017 07:58:43
Tập hợp các cơ quan, bộ phận của cơ thể cùng thực hiện một chức năng được gọi là:
a) Hệ cơ quan
b) Đại phân tử
c) Bao quản
d) Mô

Một phân tử ADN có 2500 nu, số liên kết hidro bằng 3250, trên mạch 1 của ADN có 275 và số lượng nu loại T chiếm 30% tổng số nu của mạch, phát biểu nào sau đây là đúng (Sinh học - Lớp 10)

Phương Thảo
Thứ 3, ngày 10/10/2017 23:09:50
Giải cụ thể nhé
Một phân tử ADN có 2500 nu, số liên kết hidro bằng 3250, trên mạch 1 của ADN có 275 và số lượng nu loại T chiếm 30% tổng số nu của mạch, phát biểu nào sau đây là đúng
1 mạch 1 có tỉ lệ X/G = 15/19
2 mạch 1 có T + G/A + G = 12/13
3 mạch 2 có T/G = 5/19
4 mạch 2 có 38% số nu loại x

Gen có T = 14,25% tổng số Nu. Tỉ lệ phần trăm từng loại Nu của gen là? (Sinh học - Lớp 10)

Mỹ Như
Thứ 3, ngày 10/10/2017 11:46:07
A) A=T=14,25% ; G=X=86,75%
B) A=T=7,125% ; G=X=42,875%
C) A=T=14,25% ; G=X=35,75%
D) A=T=G=X=14,25%
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 22 - 28/10 | Tháng 10-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Huyền Thu 414 1.718
2 Nguyễn Xuân Hiếu 378 1.590
3 DOREMON 235 977
4 Thien Tu Borum 100 319
5 Angel star •♥•MoN•♥ 61 254
Google Facebook
scroll top