Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Nêu đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống. Rút ra kết luận cho phần 2 La Mã (Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống) (Sinh học - Lớp 10)

NoName.27875
Thứ 3, ngày 22/08/2017 20:00:41
- Nêu đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống
- Rút ra kết luận cho phần 2 La Mã
(Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống)

Nêu những điểm cơ bản của thế giới sống? Trong các cấp cơ bản có những cấp trung gian nào phụ thuộc? (Sinh học - Lớp 10)

Vu KIM nga
Thứ 3, ngày 15/08/2017 20:46:45
1. Nêu những điểm cơ bản của thế giới sống, cho vd
2. Trong các cấp cơ bản có những cấp trung gian nào phụ thuộc

Ở ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào sinh dục của Ruồi giấm đang ở kì trung gian 1. a) Xác định Số nhiễm sắc thể kép và Số tâm động trong tế bào; b) Khi tế bào bước vào lần phân bào 1 bình thường (Sinh học - Lớp 10)

NoName.26211
Thứ 5, ngày 10/08/2017 19:24:52
Ở ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào sinh dục của Ruồi giấm đang ở kì trung gian 1
a) Xác định Số nhiễm sắc thể kép và Số tâm động trong tế bào
b) Khi tế bào bước vào lần phân bào 1 bình thường:
- Số nhiễm sắc thể kép ở kì đầu là bao nhiêu?
- Số nhiễm sắc thể kép ở kì giữa là bao nhiêu?
- Số nhiễm sắc thể kép đang phân li về một cực tế bào là bao nhiêu
c) khi kết thúc lần phân bào 1 thì mỗi tế bào con mang bao nhiêu nhiễm sắc thể kép
- Số nhiễm sắc thể kép và tâm động ở kì giữa của mỗi tế bào là bao nhiêu
- Số nhiễm sắc thể đơn và Số tâm động ở kì sau của một tế bào là bao nhiêu
- Số nhiễm sắc thể đơn ở mỗi tế bào con được tạo thành khi kết thúc lần phân bào 2 là bao nhiêu?

Một nhóm gồm 5 tế bào sinh tinh 2n = 8 nguyên phân liên tục 4 lần. Tính số tế bào tạo thành, Tính số nhiễm sắc thể ở từng tế bào (Sinh học - Lớp 10)

yunk2a
Thứ 5, ngày 11/05/2017 07:20:29
Một nhóm gồm 5 tế bào sinh tinh 2n = 8 nguyên phân liên tục 4 lần
a) - Tính số tế bào tạo thành
    - Tính số nhiễm sắc thể ở từng tế bào
b) Số tế bào tạo thành tiến hành giảm phân tạo ra tinh trùng là bao nhiêu, tính số nhiễm sắc thể của tinh trùng
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 20 - 26/08 | Tháng 08-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Mốc 194
2 Huyền Thu 192
3 Ngoc Hai 69
4 DOREMON 49
5 Juliet Capulet 41
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Huyền Thu 1.491
2 Ngoc Hai 1.372
3 Mốc 497
4 Conan kun 431
5 Nguyễn Duy Mạnh 329
Google Facebook
scroll top