Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Vì sao khi làm tiêu bản quan sát tế bào nguyên phân người ta thường lấy mẫu ở đầu mút của rễ hành? Có phải tất cả các tế bào đều có khả năng nguyên phân hay không? Cơ thể điều khiển sự phân chia của tế bào như thế nào? (Sinh học - Lớp 10)

nguyen thi lan anh
Thứ 2, ngày 13/02/2017 14:34:36
Câu 1
Vì sao khi làm tiêu bản quan sát tế bào nguyên phân người ta thường lấy mẫu ở đầu mút của rễ hành?
Câu 2
Có phải tất cả các tế bào đều có khả năng nguyên phân hay không? Cơ thể điều khiển sự phân chia của tế bào như thế nào?
Câu 3
Quá trình phân chia tế bào chất ở động vật và thực vật có gì khác nhau?
Câu 4
Kết quả và ý nghĩa của quá trình nguyên phân là gì? Con người ứng dụng quá trình này vào những việc gì?

Mạch thứ nhất của gen có tỉ lệ các loại nucleotit: A:T:G:X = 1:3:4:2. Gen chứa 2314 liên kết hidro. Tính số lượng từng loại nucleotit? 2. Trên một mạch của gen có chiều dài 5100 Angstron. Tỉ lệ giữa hai loại nucleotit là 2/3. Tính số lượng từng loại nucleotit của gen? 3. Cân bằng phương trình: Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 -> Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O (Sinh học - Lớp 10)

Thế Mỹ
Thứ 5, ngày 22/12/2016 12:23:06
Câu 1. Mạch thứ nhất của gen có tỉ lệ các loại nucleotit: A:T:G:X = 1:3:4:2. Gen chứa 2314 liên kết hidro. Tính số lượng từng loại nucleotit?
Câu 2. Trên một mạch của gen có chiều dài 5100 Angstron. Tỉ lệ giữa hai loại nucleotit là 2/3. Tính số lượng từng loại nucleotit của gen?
Câu 3. Cân bằng phương trình: Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 -> Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Lá của cây ưa bóng và cây ưa sáng, tế bào của lá cây nào có nhiều lục lạp hơn? Vì sao. 2) Vì sao mùa hè làm sữa chua nhanh chua hơn mùa đông? 3) Thế nào là bệnh rối loạn chuyển hóa? Kể tên một số loại bệnh rối loạn chuyển hóa? Nêu nguyên nhân gây ra bệnh và biện pháp ngừa bệnh? 4) Trong cơ thể người loại tế bào nào có ti thể nhiều nhất? Vì sao (Sinh học - Lớp 10)

NoName.4341
Thứ 4, ngày 21/12/2016 12:28:47
Câu 1: Lá của cây ưa bóng và cây ưa sáng, tế bào của lá cây nào có nhiều lục lạp hơn? Vì sao
Câu 2: Vì sao mùa hè làm sữa chua nhanh chua hơn mùa đông?
Câu 3: Thế nào là bệnh rối loạn chuyển hóa? Kể tên một số loại bệnh rối loạn chuyển hóa? Nêu nguyên nhân gây ra bệnh và biện pháp ngừa bệnh?
Câu 4: Trong cơ thể người loại tế bào nào có ti thể nhiều nhất? Vì sao
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Có điểm giá trị lời giải CAO NHẤT
Tuần này 19 - 25/02 | Tháng 02-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top