Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Một nhóm gồm 5 tế bào sinh tinh 2n = 8 nguyên phân liên tục 4 lần. Tính số tế bào tạo thành, Tính số nhiễm sắc thể ở từng tế bào (Sinh học - Lớp 10)

yunk2a
Thứ 5, ngày 11/05/2017 07:20:29
Một nhóm gồm 5 tế bào sinh tinh 2n = 8 nguyên phân liên tục 4 lần
a) - Tính số tế bào tạo thành
    - Tính số nhiễm sắc thể ở từng tế bào
b) Số tế bào tạo thành tiến hành giảm phân tạo ra tinh trùng là bao nhiêu, tính số nhiễm sắc thể của tinh trùng
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 25 - 01/07 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top