Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Quang hợp ở thực vật là gì? Viết phương trình quang hợp tổng quát? Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất? (Quang hợp ở thực vật) (Sinh học - Lớp 11)

NoName.657
Thứ 5, ngày 01/09/2016 11:17:43
1. Quang hợp ở thực vật là gì? Viết phương trình quang hợp tổng quát.
2. Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất?
3. Nêu đặc điểm của lá cây xanh thích nghi với chức năng quang hợp.
4. Nêu thành phần của hệ sắc tố quang hợp trong lá xanh và chức năng của chúng?
5. Sắc tố tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh là sắc tố nào?
6. Cấu tạo ngoài của lá có những đặc điểm nào thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?
Google Facebook
scroll top