Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Người ta đán dấu phóng xạ N15 vào các Nu tự do. Sau đó cho 1 ADN bình thường (N14) vào môi trường trên theo dõi sự tự sao 3 lần của chúng. Trong các ADN con có bao nhiêu ADN: chỉ chứa Nu phóng xạ, chỉ chứa Nu bình thường, vừa chứa Nu bình thường vừa chứa Nu phóng xạ (Sinh học - Lớp 11)

NoName.25240
Chủ nhật, ngày 06/08/2017 12:50:56
Người ta đán dấu phóng xạ N15 vào các Nu tự do. Sau đó cho 1 ADN bình thường (N14) vào môi trường trên theo dõi sự tự sao 3 lần của chúng 
a) Trong các ADN con có bao nhiêu ADN:
- Chỉ chứa Nu phóng xạ 
- Chỉ chứa Nu bình thườg
- Vừa chứa Nu bình thườg vừa chứa Nu phóng xạ
b) Cho các ADN con tạo ravào ống nghiệm rồi dùng phương pháp li tâm .Hãy cho biết trong ống nghiệm ko xuất hiện loại vạch nào ?Nặng( dứ đáy ống ) Trung bình (ở giửa ống ) Nhẹ ( trên miệng ống)? Giải thích?
Cho em xin bài giải đi ạ

Khi lai 2 thứ ngô thuần chủng cây cao hạt trắng với cây thấp hạt đỏ thu F1 toàn cây cao hạt đỏ. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau thu F2 gồm 38,25% cây cao hạt đỏ : 36,75% cây thấp hạt đỏ : 18% cây cao hạt trắng : 7% cây thấp hạt trắng (Sinh học - Lớp 11)

datealive
Thứ 7, ngày 29/07/2017 23:02:36
Khi lai 2 thứ ngô thuần chủng cây cao hạt trắng với cây thấp hạt đỏ thu F1 toàn cây cao hạt đỏ. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau thu F2 gồm 38,25% cây cao hạt đỏ : 36,75% cây thấp hạt đỏ : 18% cây cao hạt trắng : 7% cây thấp hạt trắng. Biết màu sắc hạt do 1 gen quy định. Xđ kiểu gen P, F1, giao tử F1

Cho P: gà trống chân ngắn lông vàng x gà mái chân ngắn lông đốm. F1: Gà trống 59 con chân ngắn lông đốm, 30 con chân dài lông đốm. Gà mái 60 con chân ngắn lông vàng, 29 con chân dài lông vàng. Biết 1 gen quy định tính trạng. Giải thích kết quả phép lai trên (Sinh học - Lớp 11)

Ái Nghĩa
Thứ 2, ngày 17/07/2017 23:44:22
Cho P: gà trống chân ngắn lông vàng x gà mái chân ngắn lông đốm. F1: Gà trống 59 con chân ngắn lông đốm, 30 con chân dài lông đốm. Gà mái 60 con chân ngắn lông vàng, 29 con chân dài lông vàng. Biết 1 gen quy định tính trạng. Giải thích kết quả phép lai trên
Bài 2, 3 [Xem Hình]
Bài 4. Cho P: gà trống chân ngắn lông vàng x gà mái chân ngắn lông đốm
F1: Gà trống 59 con chân ngắn lông đốm, 30 con chân dài lông đốm. Gà mái 60 con chân ngắn lông vàng, 29 con chân dài lông vàng
Biết 1 gen quy định tính trạng 
a. Giải thích kết quả phép lai trên.
b. Xác định kiểu gen của P và viết các loại giao tử của P khi giảm phân bình  thường.

Trình bày cơ chế điều hòa sinh tinh? Trình bày cơ chế điều hòa sinh trứng? (Sinh học - Lớp 11)

Em Em
Thứ 2, ngày 01/05/2017 14:20:25
1. Trình bày cơ chế điều hòa sinh tinh?
2. Trình bày cơ chế điều hòa sinh trứng?
(Cơ chế điều hòa sinh sản)
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 13 - 19/08 | Tháng 08-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top