Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Ở loài lúa nước, 2n = 24. Để hình thành được 1 hợp tử và 1 tế bào nội nhũ thì số NST mà môi trường phải cung cấp cho quá trình phân bào để hình thành giao tử là bao nhiêu? (Sinh học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Thái Hòa
Thứ 5, ngày 22/02/2018 08:45:23
(Mình đang cần gấp, mình hứa sẽ cho 5 sao)
Câu 1. Ở loài lúa nước, 2n=24. Để hình thành được 1 hợp tử và 1 tế bào nội nhũ thì số NST mà môi trường phải cung cấp cho quá trình phân bào để hình thành giao tử là bao nhiêu?
Câu 2. ​Một loài thực vật hạt kín có bộ NST 2n=12. Có 1 tế bào mẹ hạt phấn giảm phân để tạo ra 4 hạt phấn. Xác định số NST tương đương với nguyên liệu môi trường cung cấp cho quá trình phát sinh các hạt phấn trên
Câu 3. Lấy hạt phấn của cây có gen Bb thụ phấn cho cây bb. Xác định kiểu gen của phôi, bội nhũ trong các hạt được tạo ra
Câu 4. Ở một loài thực vật thụ tinh kép. Khi quan sát một tế bào sinh dưỡng bình thường đang ở kì giữa nguyên phân thấy có 48 cromatit. Giả sử quá trình thụ tinh của hạt phấn đạt 87,5%, của noãn đạt 100% đã hình thành 56 hợp tử lưỡng bội và phát triển thành 56 hạt.
a, Tính số lượng NST đơn mà môi trường cung cấp cho quá trình hình thành số hạt trên
b, Tính số lượng NST đơn bị tiêu biến trong quá trình phân bào cho đến khi hoàn thành thụ tinh của các tế bào sinh tinh và sinh trưởng trên.

Lấy hạt phấn của cây có gen Bb thụ phấn cho cây bb. Xác định kiểu gen của phôi, bội nhũ trong các hạt được tạo ra (Sinh học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Thái Hòa
Thứ 3, ngày 20/02/2018 13:23:43
Câu 1. Lấy hạt phấn của cây có gen Bb thụ phấn cho cây bb.  Xác định kiểu gen của phôi, bội nhũ trong các hạt được tạo ra
Câu 2. Một loài thực vật hạt kín có bộ NST 2n=12. Có 1 tế bào mẹ hạt phấn giảm phân để tạo ra 4 hạt phấn. Xác định số NST tương đương với nguyên liệu môi trường cung cấp cho quá trình phát sinh các hạt phấn trên
Câu 3. Ở loài lúa nước, 2n=24. Để hình thành được 1 hợp tử và 1 tế bào nội nhũ thì số NST mà môi trường phải cung cấp cho quá trình phân bào để hình thành giao tử là bao nhiêu?
Câu 4. Ở một loài thực vật thụ tinh kép. Khi quan sát một tế bào sinh dưỡng bình thường đang ở kì giữa nguyên phân thấy có 48 cromatit. Giả sử quá trình thụ tinh của hạt phấn đạt 87,5%, của noãn đạt 100% đã hình thành 56 hợp tử lưỡng bội và phát triển thành 56 hạt.
a, Tính số lượng NST đơn mà môi trường cung cấp cho quá trình hình thành số hạt trên
b, Tính số lượng NST đơn bị tiêu biến trong quá trình phân bào cho đến khi hoàn thành thụ tinh của các tế bào sinh tinh và sinh trưởng trên.

Tại sao tán lá cây có hình tháp? (Sinh học - Lớp 11)

Conan kun
Thứ 3, ngày 30/01/2018 20:47:08
(mấy bạn giải thích kĩ giùm mình chỗ auxin )

Một nhà nghiên cứu đã thiết lập hệ thống quang hợp bên ngoài cơ thể sống dựa trên qui trình sau đây: Tách lục lạp ra khỏi các tế bào lá cây, sau đó phá V (Sinh học - Lớp 11)

Lê đại
Thứ 2, ngày 29/01/2018 19:58:31
Câu 22. Một nhà nghiên cứu đã thiết lập hệ thống quang hợp bên ngoài cơ thể sống dựa trên qui trình sau đây:
- Tách lục lạp ra khỏi các tế bào lá cây, sau đó phá V(? màng lục lạp gỉải phóng các chất vẫn còn nguyên vẹn. Tiếp đến, cho thêm chất hexachloroplatinate có 6 lon elo và mang điện tích 2′ vào ống nghiệm chứa các thilakoid nguyên vẹn.
- Sau một thời gian, hỗn hợp thilakoid + hcxachloroplatinate được phân tích về cấu trúc và đo lựợng oxỉ tạo ra.
Kết quả thí nghiệm cho thấy các ion hcxachloroplatinatc đã liên kết với màng thilakoid tại nơi cổ quan hệ (hình thành) và phức hợp hexachloroplatinate – màng thỉlakoid có hoạt tính quang hợp.
1) Tại sao phức hợp hexachloroplatinatc – màng thilakoid có hoạt tính quang hợp?
2) Giải thích tại sao hcxachloroplatinate lại có thể liên kết với màng thilakoid tại khu vực có quan hệ và phân tử này liên kết với màng bằng lực liên kết gì?
3) Trong thí nghiệm này, ngoài ôxi những chất gì có thể đã được tạo ra? Giải thích.
Câu 23. Khi so sánh quang hợp ở thực vật C3 và thực vật C4 người ta thấy có nhiều đặc điểm khác nhau, trong đó có ỉ
1) Số lượng ATP cần cho việc hình thành 1 phân tử glucôzơ. Nêu số lượng ATP và giải thích.
2) Hiệu suất quang hợp (gam chất khô/m2 lá/ngày) ở thực vật C3 thấp hơn nhiều so với ở thực vật C4. Giải thích.
Câu 24. Khi phân giải hoàn toàn một phân tử axit steric CH3(CH2)C6COOH thì năng lượng (ATP) được giải phóng là bao nhiêu? Giải thích.

Đặc điểm quá trình tiêu hóa thức ăn ở động vật? Quá trình tiêu hóa ở thú ăn thực vật? Hiệu quả tiêu hóa ở các nhóm động vật? (Sinh học - Lớp 11)

Nguyễn Thanh Dũng
Thứ 6, ngày 05/01/2018 09:18:52
1. Đặc điểm quá trình tiêu hóa thuc ăn ở động vật
2. Qua trinh tiêu hóa ở thú ăn thực vật
3. Hiệu quả tiêu hóa ở các nhom động vật
4. Một sô hiện tượng lq đên quá trình trao đổi Nước muôi kháng ở Thực vật
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 25 - 03/03 | Tháng 02-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Bùi Tiến Dũng 332 1.400
2 Huyền Thu 199 919
3 Trần Thị Huyền Trang 160 759
4 Nguyễn Thị Thu Trang 140 549
5 Trịnh Quang Đức 105 473
Nghỉ Tết Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top