Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Trình bày cơ chế điều hòa sinh tinh? Trình bày cơ chế điều hòa sinh trứng? (Sinh học - Lớp 11)

Em Em
Thứ 2, ngày 01/05/2017 14:20:25
1. Trình bày cơ chế điều hòa sinh tinh?
2. Trình bày cơ chế điều hòa sinh trứng?
(Cơ chế điều hòa sinh sản)

Chiều hướng tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở động vật? Phân biệt thụ tinh ngoài và thụ tinh trong. Ưu điểm của thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài? Phân biệt đẻ trứng và đẻ con. Ưu điểm của đẻ con so với đẻ trứng (Sinh học - Lớp 11)

Em Em
Thứ 2, ngày 01/05/2017 14:15:31
Câu 1: Chiều hướng tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở động vật.
Câu 2: Phân biệt thụ tinh ngoài và thụ tinh trong. Ưu điểm của thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài.
Câu 3: Phân biệt đẻ trứng và đẻ con. Ưu điểm của đẻ con so với đẻ trứng

Nhận biết các giai đoạn sinh sản hữu tính ở thực vật? Mô tả nguyên tắc nuôi cấy mô và nhân bản vô tính ở động vật? (Sinh học - Lớp 11)

Cường Nguyễn
Thứ 6, ngày 21/04/2017 18:19:32
Anh chị giúp e 2 câu này với
1. Nhận biết các giai đoạn sinh sản hữu tính ở thực vật?
2. Mô tả nguyên tắc nuôi cấy mô và nhân bản vô tính ở động vật?
:(

Vì sao thường biến không di truyền? Bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên NST X. Người mẹ và bố bình thường sinh ra con mắc bệnh là con trai. Xác định kiểu gen của bố mẹ và các con (Quy ước: M: máu bình thường, m: máu khó đông) (Sinh học - Lớp 11)

Ngô LAn
Thứ 7, ngày 25/03/2017 21:29:39
Câu 1: Vì sao thường biến không di truyền?
Câu 2: Bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên NST X. Người mẹ và bố bình thường sinh ra con mắc bệnh là con trai. Xác định kiểu gen của bố mẹ và các con (Quy ước: M: máu bình thường, m: máu khó đông) 
Câu 3: Con người đã vận dụng hiểu biết về ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng về mức phản ứng để nâng cao năng suất cây trồng như thế nào?

Quang hợp ở thực vật là gì? Viết phương trình quang hợp tổng quát? Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất? (Quang hợp ở thực vật) (Sinh học - Lớp 11)

NoName.657
Thứ 5, ngày 01/09/2016 11:17:43
1. Quang hợp ở thực vật là gì? Viết phương trình quang hợp tổng quát.
2. Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất?
3. Nêu đặc điểm của lá cây xanh thích nghi với chức năng quang hợp.
4. Nêu thành phần của hệ sắc tố quang hợp trong lá xanh và chức năng của chúng?
5. Sắc tố tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh là sắc tố nào?
6. Cấu tạo ngoài của lá có những đặc điểm nào thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 18 - 24/06 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top