Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Nhóm cây toàn cây hai lá mầm là nhóm nào sau đây? (Sinh học - Lớp 6)

Huyền Lăng
Thứ 5, ngày 19/04/2018 11:19:42
Nhóm cây toàn cây hai lá mầm là:
A. Cây xoài, cây lúa
B. Cây mít cây xoài
C. Cây lúa cây ngô
D. Cây mít cây ngô

Phân tích các đặc điểm của Hoa thụ phấn nhờ gió, Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ? (Sinh học - Lớp 6)

Đô Trịnh Minh
Thứ 6, ngày 13/04/2018 17:56:38
1.Phân tích các đặc điểm của Hoa thụ phấn nhờ gió, Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ
2.Thụ tinh là gì? Mối quan hệ giữa thụ phấn với thụ tinh?
3.Hãy thiết kế thí nghiệm chứng minh: Sự nãy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống.
4.So sánh cơ quan sinh dưỡng của rêu và Dương xỉ.
5.Tại sao rêu sống trên cạn nhưng chỉ sống được ở những nơi ẩm ướt?
6.Cơ quan sinh sản của thông là gì? Cấu tạo ra sao?
7.Đặc điểm chung của thực vật hạt kín?
8.Tại sao người ta lại nói: "Rừng là lá phổi xanh của con người"?
9.Vai trò của thực vật?

Kể tên các ngành thực vật em đã học? Lấy ví dụ (Sinh học - Lớp 6)

Trần Hoa
Thứ 5, ngày 12/04/2018 14:38:33
Kể tên các ngành thực vật em đã học? Lấy ví dụ

Các chất hữu cơ do thực vật chế tạo ra có ý nghĩa gì trong tự nhiên? (Sinh học - Lớp 6)

Lê Quân
Thứ 4, ngày 11/04/2018 20:49:38
Câu 1:Các chất hữu cơ do thực vật chế tạo ra có ý ngĩa gì trong tự nhiên ?
Câu 2:Lượng oxi mà thực vật nhả ra có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác(kể cả con người)

Hút thuốc lá và sử dụng thốc phiện có hại như thế nào? (Sinh học - Lớp 6)

Lê Quân
Thứ 4, ngày 11/04/2018 20:20:51
Câu 1:Hút thuốc lá và sử dụng thốc phiện có hại như thế nào ?
Câu 2:Con người sử dụng thực vật để phục vụ đời sống hằng ngày của mình như thế nào ? Cho một vài ví dụ cụ thể.
Câu 3:Ở địa phương em có những cây Hạt kín nào có giá trị kinh tế
Câu 4:Hút thuốc lá và thốc phiện có hại như thế nào ?

Nấm giống khác tảo ở những điểm nào? Em hãy nêu vai trò của thực vật trong việc giảm ô nhiễm môi trường? (Sinh học - Lớp 6)

Hạ Bắc Nguyệt
Chủ nhật, ngày 08/04/2018 21:12:06
Sinh Học 6
Câu 1: Nấm giống và khác tảo ở những điểm nào?
Câu 2: Em hãy nêu vai trò của thực vật trong việc giảm ô nhiễm môi trường
Câu 3: Em hãy phân biệt hiện tượng thụ phấn với hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có vai trò gì với thụ tinh?
Câu 4: Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh
#HBN
#Mơn
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 15 - 21/04 | Tháng 04-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Nguyễn Xuân Hiếu 318
2 Thành Trương 317
3 Đạt Trần 255
4 Dang Khanh 115
5 oh yeah 88
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Thành Trương 1.164
2 Đạt Trần 753
3 Nguyễn Mai 572
4 Dang Khanh 492
5 Nguyễn Thị Thương 460
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 238 1.131
2 Đạt Trần 242 1.057
3 Thành Trương 244 897
4 DORAEMON 78 363
5 Nguyễn Thị Thương 46 189
Tháng 3 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top