Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không thay đổi: This is the first time he went abroad (Tiếng Anh - Lớp 8)

Bích Nguyệt Hoa
Thứ 7, ngày 24/03/2018 15:48:36
1. viết các câu sau sao cho nghĩa không thay đổi
1. this is the first time he went abroad
---> he hasn't
2. we began eating when it started to rain
----> we haven
3. when did you have it ?
----> how long
4. it is a long time since we last met
----> we haven't

Write the missing word in each of the following sentences (Tiếng Anh - Lớp 7) (chưa có lời giải)

Okumura Rin
Thứ 7, ngày 24/03/2018 13:00:01
Write the missing word in each of the following sentences:
1.A submarine travels below the surface of the _ _ _.
2.He is eating less in _ _ _ _ _ to lose weight.
3.she tajes _ _ _ _ _ her father than her mother.
4.We all voted, and i was _ _ _ _ _ _ _ class president.

Đổi các câu sang thể chủ động. Đặt câu hỏi bắt đầu bằng các từ trong ngoặc (Tiếng Anh - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Jung Juha
Thứ 6, ngày 23/03/2018 20:51:27
Đổi các câu sang thể chủ động. Đặt câu hỏi bắt đầu bằng các từ trong ngoặc

​Flouride toothpaste helps ... tooth decay (Tiếng Anh - Lớp 7)

Huỳnh Như
Thứ 6, ngày 23/03/2018 20:39:15
​Flouride toothpaste helps........tooth decay.
A. for preventing   B. prevented.  C. to prevent.  D. preventing
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 18 - 24/03 | Tháng 03-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Thành Trương 496
2 Nguyễn Mai 212
3 Jocasta Aurora 190
4 hoa idol 130
5 Đạt Trần 129
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Thành Trương 1.576
2 Jocasta Aurora 804
3 Trịnh Quang Đức 609
4 hoa idol 477
5 DORAEMON 439
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Thành Trương 390 1.163
2 Trịnh Quang Đức 242 1.050
3 DORAEMON 217 959
4 hoa idol 175 738
5 Jocasta Aurora 174 727
Tháng 2 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top