Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc: What part of Birmingham you (live) in when you were a student? A place (call) Selly oak, you (know)? Oh, yes. I used (pass) through it nearly every day when I (live) there (Tiếng Anh - Lớp 7) (chưa có lời giải)

Phạm Aley
Chủ nhật, ngày 26/02/2017 13:56:45

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc
What part of Birmingham you (live) in when you were a student?
- A place (call) Selly oak, you (know)?
- Oh, yes. I used (pass) through it nearly every day when I (live) there

Bài tập Tiếng Anh lớp 7 trong sách Bài tập tiếng Anh 7 trang 100 và trang 144 (Tiếng Anh - Lớp 7) (chưa có lời giải)

Hà Kiều Anh
Chủ nhật, ngày 26/02/2017 13:52:16
Bạn nào có thể giúp mình làm bài tập Tiếng Anh lớp 7 trong sách BT tiếng anh 7 trang 110 và trang 114 được k ạ??????
HELP ME .............

Why did Tom keep making jokes about me? I don't enjoy............ A. be laughed at; B. to be laughed at; C. laughing at; D. being laughed at (Tiếng Anh - Lớp 10)

NQTTNhathieu
Thứ 7, ngày 25/02/2017 10:06:10
Why did Tom keep making jokes about me? I don't enjoy.............
A. be laughed at
B. to be laughed at
C. laughing at
D. being laughed at

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi: 1) Lan is the youngest of the three sisters. 2) There are eight hundred stamps in Hoa's collection. 3) Tom will be twenty next week (Tiếng Anh - Lớp 7)

mai thu
Thứ 6, ngày 24/02/2017 12:46:48
1. Lan is the youngest of the three sisters.
2. There are eight hundred stamps in Hoa's collection.
3. Tom will be twenty next week.
4. Mr.Cuong plays table tennis well.
5. Lan is more intelligent than her sister. » Lan's sister isn't ...
6. When my mother was ill, I looked after her.

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi: 1) Your bag is more expensive than mine. 2) His briefcase is red. My briefcase is red, too. 3) This bicycle is 800,000 VNĐ. That bicycle is 600,000 VNĐ (Tiếng Anh - Lớp 8)

Trần Thúy Hằng
Thứ 5, ngày 23/02/2017 23:08:19
Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi:
1. Your bag is more expensive than mine (so... as)
2. His briefcase is red. My briefcase is red, too (like)
3. This bicycle is 800,000 VNĐ. That bicycle is 600,000 VNĐ (different)
​Mình đang cần rất gấp ai giúp mình đi nhanh lên huhu T_T
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Có điểm giá trị lời giải CAO NHẤT
Tuần này 26 - 04/03 | Tháng 02-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top