Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences (Tiếng Anh - Lớp 10)

Jisoo GiinGiin (GGJS)
Thứ 3, ngày 20/02/2018 11:44:33
Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences

Choose the best option: She was not in the back yard ... upstairs (Tiếng Anh - Lớp 10)

Phương Thảo
Thứ 6, ngày 09/02/2018 19:54:22
Choose the best option: She was not in the back yard ... upstairs

Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại (Tiếng Anh - Lớp 10)

Đinh Phương
Thứ 4, ngày 07/02/2018 21:49:48
Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại:
A.excused
B.laughed
C.discouraged
D.convinced
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 18 - 24/02 | Tháng 02-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Bùi Tiến Dũng 327 1.371
2 Huyền Thu 178 822
3 Trần Thị Huyền Trang 145 692
4 Nguyễn Thị Thu Trang 119 470
5 Trịnh Quang Đức 102 463
Nghỉ Tết Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top