Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho A là tập các hình bình hành có 4 góc bằng nhau, B là tập các hình chữ nhật, C là tập các hình thoi, D là tập các hình vuông. Hãy nêu mối liên hệ giữa các tập trên (Tiếng Anh - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Lương Thành Đạt
Thứ 5, ngày 07/09/2017 21:31:10
1. Cho A là tập các hình bình hành có 4 góc bằng nhau, B là tập các hình chữ nhật, C là tập các hình thoi, D là tập các hình vuông. Hãy nêu mối liên hệ giữa các tập trên.

2.
A={0,2,4,6,8,10}
B={0,1,2,3,4,5,6}
C={4,5,6,7,8,9,10}
Tìm A giao (B giao C)
A hợp ( B hợp C)
A giao ( B hợp C)
A hợp ( B giao C)
(A giao B ) hợp C
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 17 - 23/09 | Tháng 09-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Huyền Thu 347 1.457
2 DOREMON 123 491
3 Conan kun 106 445
4 ^^ Kim Chi Củ Cải ^^ 54 210
5 Vu Thien 35 148
Google Facebook
scroll top