Gửi bài tập
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh: 1) Three children/ be/ playing/ the ground. 2) There/ be /three women/ my family. 3) Many sheep/ be /eating grass /the field (Tiếng Anh - Lớp 10)

NoName.7844
Thứ 2, ngày 13/03/2017 15:55:22
1. Three children/ be/ playing/ the ground
2. There/ be /three women/ my family
3. Many sheep/ be /eating grass /the field
4. School/ start/ nine/ moring
5. I/ want to buy/ book
6. There/ be/ milk/ the bottle
7. I/ love/ take care of babies

Chuyển các câu sau thành tiếng Anh đúng cấu trúc: 1) Các học sinh đang đi bộ một cách nhanh chóng để không bị lỡ chuyến xe buýt. 2) Họ đang sống ở vùng quê để không bị phát hiện. 3) Tôi đã ghi chép cẩn thận để không quên làm bài tập. 4) Chúng tôi cần ôn bài cẩn thận để làm bài kiểm tra tốt hơn (Tiếng Anh - Lớp 10)

Trần Trọng Hiếu
Thứ 2, ngày 13/03/2017 09:02:13
Chuyển các câu sau thành tiếng anh:
1. Các học sinh đang đi bộ một cách nhanh chóng để không bị lỡ chuyến xe buýt.
2. Họ đang sống ở vùng quê để không bị phát hiện.
3. Tôi đã ghi chép cẩn thận để không quên làm bài tập.
​4. Chúng tôi cần ôn bài cẩn thận để làm bài kiểm tra tốt hơn.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 19 - 25/03 | Tháng 03-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Trần Thành Đạt 208 839
2 Trinh Le 118 541
3 Cô giáo Lan 117 540
4 Nguyễn Thu Hằng 95 370
5 Thiện Lê 74 350
Google Facebook
scroll top